Khảo sát trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam hỏi về kinh nghiệm của người dân khi đi làm thủ tục hành chính ở địa phương

09-06-2010

Hôm nay, Báo VietNamNet và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) lần đầu tiên đưa vào thực hiện trang khảo sát trực tuyến trên mạng Internet hỏi về kinh nghiệm của người dân khi đi làm thủ tục hành chính  (tại trang www.hienkecchc.vn). Khảo sát sẽ được thực hiện trong vòng ba tháng nhằm hỗ trợ những nỗ lực hiện nay của chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khảo sát tập trung vào việc hỏi ý kiến người dân về thủ tục hành chính nào thuận lợi nhất, thủ tục nào phiền hà nhất dựa trên kinh nghiệm thực tế của chính họ.

Ngoài việc trả lời các câu hỏi lựa chọn, người dân còn cơ hội đề xuất làm thế nào đểđơn giản hóa thủ tục hành chính (như thủ tục đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng, v.v…) cũng như cách thức cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.  Ngoài ra, người dân cũng sẽ chia sẻ quan điểm của mình về những nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương nơi họđang sinh sống và làm việc.

Ông Jairo Acuna-Alfaro, cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP, và là thành viên trong nhóm thiết kế khảo sát cho biết: “Khảo sát này khuyến khích người dân tham gia vào những nỗ lực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc nêu lên những trải nghiệm của chính mình. Thông qua khảo sát này, chúng tôi mong muốn xác định được một số vấn đề người dân gặp phải trong quá trình tương tác với các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời tiếp thu những bài học kinh nghiệm tốt từđịa phương.”

“Là người sử dụng dịch vụ hành chính công, người dân có vai trò quan trọng trong việc xác định những bất cập và khó khăn trong hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công ở địa phương. Điều quan trọng không kém, đó là tham khảo đề xuất của người dân về việc làm thế nào để nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực và minh bạch của các loại hình dịch vụ hành chính công,” ông Jairo Acuna-Alfaro nhận định.

Khảo sát trực tuyến được VietNamNet thực hiện với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và tài chính của UNDP. Đầu tháng 9 năm 2010, kết quả khảo sát sẽ được phân tích và công bố công khai. Những phát hiện từ khảo sát cũng sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng của Chính phủ phục vụ quá trình đánh giá việc thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, đồng thời góp phần vào quá trình xây dựng chương trình cải cách hành chính cho giai đoạn mới.

Sự tham gia của người dân trong quá trình khảo sát là hoàn toàn tự nguyện. Người tham gia trả lời không buộc phải cung cấp thông tin cá nhân.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Thị Vân Anh, Báo VietNamNet
Tel: (84-4) 37722729, ext. 1502
Email: nvanh@vietnamnet.vn
 
Nguyễn Việt Lan,Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc
Tel: (84-4) 3822 4383, ext: 121
Email: nguyen.viet.lan@undp.org
 
Pernille Goodall, Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc
Tel: (84-4) 3822 4383, ext: 123
Email: pernille.goodall@undp.org