Hội nghị toàn cầu về các nỗ lực nâng cao sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cho các ưu tiên phát triển quốc gia được tổ chức tại Việt Nam

14-06-2010

Trong các ngày từ 14 đến ngày 16/6/2010 tại Hà Nội, Hội  nghị quốc tế cấp cao về “Sáng kiến Thống nhất hành động của Liên hợp quốc: Bài học kinh nghiệm và hướng tới tương lai” diễn ra với sự tham gia của hơn 260 đại biểu đến từ 8 nước thí điểm thực hiện Sáng kiến Thống nhất hành động (Delivering as One - DaO) của Liên hợp quốc, 8nước tự nguyện thực hiện Sáng kiến, 7 nước được mời tham dự để chia sẻ kinh nghiệm, 22 nước tài trợvà có quan tâm đến tiến trình cải cách của Liên hợp quốc, đại diện cấp cao của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Việt Nam.
 
Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ cùng nhau chia sẻcác phát hiện và kết luận từ các “Đánh giá cấp quốc gia” về các kinh nghiệm thu được tại các nước thí điểm thực hiện Sáng kiến DaO. Dựa trên các bài học thu được, Hội nghị sẽ đề ra chương trình nghị sự cho các hoạt động tiếp theo nhằm củng cố, đẩy mạnh và mở rộng phương thức “Hoạt động theo một thể thống nhất”. Hội nghị cũng là diễn đàn để tuyên truyền cho các nhà tài trợ về tiến độ cũng như các vấn đề tồn tại trong thực hiện Sáng kiến DaO.

Từ năm 2007, tám nước (Anbani, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Urugoay và Việt Nam) đã đồng ý thí điểm thực hiện Sáng kiến DaO nhằm tăng cường sự gắn kết, hiệu quả và phù hợp của hệ thống LHQ. Các quốc gia thí điểm và Văn phòng LHQ tại các quốc gia đã cùng thực hiện một nhiệm vụ mang nhiều tham vọng: lần đầu tiên thực hiện việc thay đổi và làm rõ hiệu quả của việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống LHQ tại cùng quốc gia. Phương thức “Thống nhất hành động” từ đó đã được nhiều nước tự nguyện thực hiện, bên cạnh đó, nhiều cam kết và nỗ lực đã được đưa ra nhằm đưa yếu tố cải tổ này của LHQ vào hiện thực.

Hội nghị cấp cao về Sáng kiến DaO tổ chức tại Hà Nội thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong quá trình phối hợp với LHQ nhằm tăng cường tính gắn kết, hiệu quả và hiệu suất của LHQ tại cấp quốc gia.

Ngày 14/6/2010, Hội nghị chính thức khai mạc với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưNguyễn Thế Phương và Bà Helen Clark, Chủ tịch Nhóm phát triển của LHQ. Các nước thí điểm sẽ trình bày và chia sẻ các phát hiện, bài học kinh nghiệm và các kết luận thu được từ các “Đánh giá cấp quốc gia”.

Với 5 trụ cột chính của Sáng kiến là Kế hoạch chung/Chương trình chung; Ngân sách chung; Bộ quy tắc quản lý chung/ Ngôi nhà chung; Lãnh đạo chung và Tiếng nói chung, ngày 15/6/2010, đại biểu sẽ tham gia thảo luận nhóm theo các chủ đề nhằm thông qua một chương trình hành động để cải thiện hơn nữa việc triển khai các trụ cột này ở các nước thí điểm cũng như các nước tự nguyện thực hiện bao gồm: (i) Tính sở hữu và vai trò lãnh đạo của quốc gia và tính thống nhất trong đóng góp của hệ thống LHQ; (ii) Tính đáp ứng của hệ thống LHQ đối với các nhu cầu và ưu tiên quốc gia; (iii) Hiệu quả của hệ thống LHQ; (iv) Các quy tắc làm việc và (v) Nguồn vốn.

Vào ngày 16/6/2010, Lễ khai mạc phiên họp cấp cao sẽ diễn ra với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bà Phó tổng Thư ký LHQ Asha Rose Migiro và Lãnh đạo cấp cao đến từ các nước, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Hội nghị sẽ đưa ra Tuyên bố Hà Nội làm rõ định hướng của Sáng kiến DaO, khẳng định lại sự cam kết của Chính phủ các nước thí điểm, các nước tự nguyện thực hiện cách tiếp cận DaO, các nhà tài trợ và hệ thống LHQ tiếp tục hành động nhằm đảm bảo hệ thống phát triển của LHQ thống nhất hành động một cách hiệu quả hơn ở cấp quốc gia./.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Triệu Đỗ Kiên, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đt: +84 08044928

Nguyễn Việt Lan, Phòng Truyền thông LHQ, đt: 84 438224383 ext: 121