UNDP đề ra chương trình hành động gồm 8 điểm nhằm giảm đói nghèo và đạt được phát triển bền vững

17-06-2010

New York — Hôm nay Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố một báo cáo đánh giá trên diện rộng nhằm tìm hiểu cần làm những gì để đẩy mạnh phát triển bền vững và giảm đói nghèo trên khắp thế giới. Báo cáo có tựa đềCần phải làm gì để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ? Nghiên cứu Đánh giá Quốc tế, đã vạch ra một chương trình hành động cụ thể; chương trình hành động này sẽ trở thành một phần kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Phát biểu tại hội nghị công bố báo cáo, bà Helen Clark, Tổng giám đốc UNDP cho biết: “Đối với rất nhiều người đang sống trong nghèo đói, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ không phải là những mục tiêu mơ hồ và tham vọng, mà chúng là phương tiện để họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, và đem lại một thế giới công bằng hơn, hòa bình hơn”. Bà cũng nói thêm: “Hy vọng của chúng tôi là những bằng chứng về các chính sách đã được thử nghiệm và kiểm tra này, cùng với chương trình hành động nhằm đẩy mạnh tiến độ hướng tới thành công, sẽ cung cấp thông tin cho những kết quả tích cực của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào tháng 9 tới đây”.  

Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ bao gồm 8 mục tiêu đã được toàn thế giới nhất trí nhằm hướng tới giảm đói nghèo, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em, bệnh dịch, điều kiện ăn ở không đầy đủ, bất bình đẳng giới và sự xuống cấp của môi trường trước thời hạn năm 2015.  
Dựa trên bằng chứng về những việc làm đã đem lại hiệu quảở 50 quốc gia trên khắp thế giới, báo cáo của UNDP đưa ra một chương trình hành động gồm 8 điểm liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nhằm đẩy mạnh và duy trì bền vững những tiến bộ đạt được trong vòng 5 năm tới. Tám điểm này chú trọng vào việc hỗ trợ quá trình phát triển do các quốc gia tự làm chủ và dựa trên sự tham gia của người dân; tăng trưởng cho tất cả mọi người, vì người nghèo, và tạo nhiều việc làm trong đó có sự tham gia của khối tư nhân; đầu tư của chính phủ vào các dịch vụ xã hội như y tế và giáo dục; mở rộng cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; tiếp cận với năng lượng ít các-bon; huy động các nguồn lực trong nước; và thực hiện các cam kết về Viện trợ Phát triển Chính thức.

Từ việc xóa bỏ học phí cấp tiểu học giúp làm tăng mạnh tỉ lệ nhập học ở Ethiopia đến những phương án cung cấp dịch vụ y tế mang tính đổi mới giúp làm giảm tỉ lệ tử vong trẻ em ở Afghanistan, bản báo cáo đã nêu lên những ví dụ cụ thể về những việc làm có hiệu quả và có thể nhân rộng, ngay cả ở những nước nghèo nhất thế giới, để có thể đạt được những tiến bộ thực sự trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Báo cáo cũng cho thấy những cải thiện nhanh chóng về giáo dục và y tế đã được ghi nhận ở các quốc gia có chi tiêu công cộng đầy đủ và các mối quan hệ đối tác mới vững mạnh.

Những bằng chứng được tìm thấy thông qua Nghiên cứu Đánh giá này cũng thể hiện rằng việc giảm tỉ lệ nghèo đói thường đi đôi với tăng trưởng kinh tế tạo nhiều việc làm và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Ví dụ, chương trình trợ cấp phân bón trên phạm vi toàn quốc của Ghana đã giúp tăng sản lượng lương thực thêm 40% và giảm 9% tỉ lệ đói nghèo từ năm 2003 đến năm 2005.

Các ví dụ khác bao gồm một sáng kiến quốc gia về tạo việc làm khu vực nông thôn của Ấn Độ, đã đem lại lợi ích cho khoảng 46 triệu hộ gia đình. Chương trình này đảm bảo tạo ít nhất là 100 ngày làm việc cho người lao động không có đất đai và nông dân thiếu đất canh tác, trong đó gần một nửa là phụ nữ. Báo cáo khẳng định những chương trình bảo trợ xã hội và tạo việc làm mạnh mẽ như vậy sẽ giúp giảm nghèo đói và ngăn chặn bất bình đẳng xã hội.

Albani được biểu dương vì đã tự đề ra Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thứ 9 là cải cách quản lý hành chính công, cải cách pháp luật và chính sách nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và cải thiện các kết quả phát triển đạt được. Báo cáo cho rằng quá trình phát triển do các quốc gia tự lãnh đạo và quản lý nhà nước hiệu quả là gốc rễ của việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Báo cáo Đánh giá cũng chỉ rõ mối liên hệ giữa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Ví dụ, việc cải thiện các cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái và mở rộng tiếp cận với năng lượng đều có những tác động đa chiều đến việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Việc cung cấp máy phát điện ở Burkina Faso, Ghana, Mali và Senegal đã giúp giải phóng trung bình là 2 – 4 giờ lao động mỗi ngày cho phụ nữ, và họ có thể dành thời gian đó cho việc học hành, cải thiện sức khỏe và tạo các nguồn thu nhập bổ sung khác.

Báo cáo Đánh giá này nhận thấy viện trợ đúng đối tượng và có thể dự tính được là một chất xúc tác thiết yếu cho việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đã đem lại những kết quả tích cực đáng kể ở Burkina Faso, Mozambique, Ruanđa, Uganđa và Việt Nam thông qua tạo ra nhiều nguồn lực hơn cho việc cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, các bằng chứng cũng cho thấy các quốc gia cần phải mở rộng việc huy động nguồn lực trong nước và điều chỉnh ngân sách nhằm đảm bảo thu được những nguồn lợi tối đa từ những khoản đầu tư của mình.

Báo cáo này sẽ được chia sẻ với các quốc gia thành viên trong quá trình chuẩn bị văn kiện báo cáo kết quả Hội nghị Thượng đỉnh về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào tháng 9 này. Báo cáo cũng đã chỉ ra thất bại trong việc kết thúc Vòng Đàm phán Phát triển Đô-ha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là tồn tại lớn nhất trong việc xây dựng một mối quan hệ toàn cầu vì sự phát triển. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận thị trường của các nước đang phát triển chỉ được cải thiện rất ít và trợ cấp nông nghiệp trong nước của các nước giàu tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến sự nhất quán về mặt chính sách cần có đểđẩy mạnh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Song song với việc công bố báo cáo này, UNDP hiện đang thực hiện thí điểm một bộ công cụ đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Đây là một khuôn khổđược thiết kế nhằm giúp đỡ các chính phủ, Liên hợp quốc tại các nước và các đối tác phát triển khác xác định những trở ngại thực sựđối với việc thực hiện các Mục tiêu, và để giải quyết những trở ngại đó thì những chính sách nào có thể có tác động lớn nhất đối với việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Để xem toàn văn Báo cáo Đánh giá Quốc tế, xin mời vào trang www.undp.org

Để biết thêm thông tin về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, xin mời vào trang www.undp.org/mdg hoặc www.kickoutpoverty.org

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của Liên hợp quốc, vận động vì sự thay đổi và kết nối các quốc gia với các kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực nhằm giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi hiện có mặt ở 166 quốc gia trên thế giới, cùng với họ tìm ra các giải pháp để giải quyết các thách thức đối với phát triển của quốc gia và toàn cầu. Khi các quốc gia này phát triển năng lực trong nước, họ cần đến sự trợgiúp của các cán bộ UNDP và mạng lưới rộng lớn các đối tác của UND. http://www.undp.org

 

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

New York:
Sandra Macharia, Tel.: +1 212 906 5377, sandra.macharia@undp.org
or +1 212 906 5382, undpnewsroom@undp.org