PAPI - Chỉ số mới thể hiện đánh giá của người dân về hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương

31-03-2011

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế là các tỉnh/ thành phố có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất. Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng “Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010: đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân”, vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố trong một cuộc họp báo sáng nay.

Nhìn chung, kết quả phân tích ở cấp trục nội dung cho thấy rõ mức độ hiệu quả khác nhau ở những khía cạnh khác nhau  giữa các địa phương. Song, chỉ số tổng hợp cho thấy bốn nhóm tỉnh/thành phố thuộc bốn khoảng điểm (sử dụng thang điểm từ 6 đến 60 điểm và chưa xét đến khoảng tin cậy trong thống kê). Kiên Giang, Cao Bằng, Đăk Lăk, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Lai Châu, Kon Tum thuộc nhóm thứ tư—nhóm các tỉnh có điểm số thấp nhất.

PAPI là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công. Chỉ số PAPI 2010 thể hiện ý kiến đánh giá của 5,568 người dân ở mọi tầng lớp dân cư về hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh, thông qua khảo sát trực tiếp người dân trên phạm vi 30 tỉnh và thành phố trên toàn quốc năm 2010 được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu tỉ mỉ và khoa học.

Triết lý của nghiên cứu xây dựng Chỉ số PAPI là coi người dân là đối tượng “khách hàng” quan trọng có khả năng phản ánh, đánh giá hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công của bộ máy nhà nước ở cấp địa phương. PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội vào việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá đó là nguồn thông tin đầu vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách nhằm phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

PAPI nghiên cứu vấn đề thông qua sáu trục nội dung lớn, gồm: (i) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, (ii) Công khai, minh bạch, (iii) Trách nhiệm giải trình với người dân, (iv) Kiểm soát tham nhũng, (v) Thủ tục hành chính, và (vi) Cung ứng dịch vụ công. Mỗi trục nội dung lớn bao gồm một số nội dung thành phần phản ánh một số khía cạnh về hiệu quả của công tác quản trị và hành chính công ở địa phương trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Quan trọng hơn, PAPI không chỉ thể hiện mức độ hiệu quả ở cấp độ tổng thể mà còn ở từng khía cạnh cụ thể của công tác quản trị và hành chính công của địa phương. Một địa phương có thể thực hiện tốt ở nội dung này song lại cần cố gắng nhiều hơn ở nội dung khác. Từ công cụ biểu thị các chỉ số đo lường sáu lĩnh vực nghiên cứu của PAPI của các tỉnh/thành phố đã khảo sát, chính quyền địa phương có thể theo dõi hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công hiện nay, đồng thời tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Chỉ số PAPI có tác dụng cung cấp những dữ liệu và thông tin khách quan giúp các nhà hoạch định chính sách ở trung ương và địa phương phân tích tác động của chính sách và rút ra những bài học cụ thể nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ do bộ máy nhà nước cung ứng.

Xin mời truy cập  www.papi.vn để xem toàn văn báo  cáo “Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân”- CECODES, VFF & UNDP (2011).

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Mr. Đặng Hoàng Giang
Email: giang.dang@cecodes.org
Tel.: (84-04) 3573 8496

Ms. Nguyễn Việt Lan
Email: Nguyen.Viet.Lan@undp.org
Tel.: (84-04) 3822 4383 – Ext.: 121