UNDP nâng cao năng lực cho các quốc gia thu nhập thấp nhằm tìm giải pháp tài chính cho khí hậu

02-06-2011

New York  — Hôm nay Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã công bố một cuốn tài liệu hướng dẫn có tên gọi "Xúc tiến Tài chính cho Khí hậu", nhằm đưa ra những ý kiến cố vấn cho các nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia đang phát triển về cách tiếp cận các thị trường tài chính đang ngày càng lớn mạnh cho khí  hậu và môi trường.

Cuốn tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của UNDP trong việc quản lý trên dưới một nghìn dự án khí hậu trị giá nhiều triệu đô la Mỹ tại 140 quốc gia trong hai thập kỷ vừa qua. Tài liệu bao gồm một hướng dẫn từng bước nhằm xác định và thực hiện một tổ hợp tối ưu các chính sách công và công cụ thu hút vốn nhằm tăng nguồn tài chính cho khí hậu.

Tài liệu này được đưa ra vào một thời điểm hết sức quan trọng, khi các nguồn tài chính công mới, như Quỹ Khí hậu Xanh, đang được thiết lập và đưa vào sử dụng.

“Nếu không chú trọng nâng cao năng lực một cách có hiệu quả và không có các dịch vụ cố vấn phù hợp thì có nguy cơ rất lớn là chỉ một vài nền kinh tếđang nổi sẽđược hưởng lợi ích đầy đủ từ những diễn biến tích cực này” - bà Rebeca Grynspan, Phó Tổng Giám đốc UNDP cho biết. “Theo một sốước tính, khoảng 90% kinh phí đầu tư vào năng lượng sạch đến với các nước thuộc nhóm G20 và 10% còn lại là dành cho các nước khác trên thế giới".

Trong 2 năm 2009 - 2010, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch trên khắp thế giới đã tăng 30%, đạt con số kỷ lục là 243 tỷđô la Mỹ. Chỉ có khoảng 1/10 lượng kinh phí đầu tư này đến với các nền kinh tếđang phát triển, trong khi đây vốn là những quốc gia có khả năng hưởng nhiều lợi ích từ tăng trưởng xanh hơn và ít cacbon hơn.

Hầu hết chính phủ các nước này đều thiếu kiến thức và năng lực để tiếp cận các nguồn tài chính cho khí hậu có tính kỹ thuật cao, nơi có đến trên 6.000 quỹđầu tưthanh khoản và rất nhiều quỹ công của quốc tế cũng như nhiều thị trường cacbon đang hoạt động.
“Sự có mặt của UNDP, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực nâng cao năng lực, và kinh nghiệp phong phú về tài chính cho phát triển cho phép chúng tôi giúp đỡ các quốc gia trong tiến trình này, thông qua hỗ trợ họ nâng cao năng lực nhằm thu hút đầu tư và hướng sựđầu tư vào phát triển con người bền vững" - bà Rebeca Grynspan cho biết.

Chính phủ các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với ba thách thức lớn trong công tác lập kế hoạch cho một tương lai xanh, ít phát thải và chống chọi được với khí hậu, đó là: tiếp cận với các nguồn tài chính mới cho khí hậu; tạo sự gắn kết giữa các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển quốc gia; và tìm biện pháp sử dụng các nguồn tài chính công hiện còn hạn chế nhằm thu hút đầu tư tư nhân.

“Chắc chắn rằng nếu so sánh giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân thì đầu tư công là yếu tốđóng vai trò then chốt, nhưng nếu chỉ có đầu tư công thì không đủđể thay đổi diện mạo các nền kinh tế" - bà Rebeca Grynspan cho biết thêm. “Tài chính công cần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường có lợi cho công tác xúc tiến đầu tưở quy mô lớn hơn.”

Có thể download tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ:
http://content.undp.org/go/cmsservice/
download/publication/?version=live&id=3267712.

UNDP là mạng lưới toàn cầu của LHQ nhằm giúp người dân các quốc gia đáp ứng các nhu cầu phát triển của mình và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúng tôi hiện có mặt tại 166 quốc gia, làm việc với tư cách là một đối tác tin cậy của Chính phủ các nước, xã hội dân sự và khu vực tư nhân nhằm giúp họ tìm ra giải pháp của chính mình cho các thách thức phát triển toàn cầu cũng như của từng quốc gia.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại www.undp.org. Tham gia cùng chúng tôi trên twitter và facebook

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Stanislav Saling, Tel.: +1 212 906 5296; stanislav.saling@undp.org