Đối thoại chính sách về lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật: Bảo vệ quyền của phụ nữ

22-09-2011

Hà Nội - Bộ Tư pháp Việt Nam và tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ tư. Đối thoại lần này tập trung vào vấn đề lồng ghép giới vào công tác xây dựng và thi hành pháp luật, vai trò của cơ quan tưpháp nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ.

Đối thoại chính sách lần này được tiến hành trên cơ sở tổ chức thành công ba kỳđối thoại chính sách trước đây trong khuôn khổ dự án do UNDP hỗ trợ Bộ Tư pháp và các cơ quan tưpháp khác nhằm tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền đối với người nghèo và những nhóm người dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Đối thoại chính sách lần thứ tưđã thu hút trên 200 đại biểu từ các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương của Việt Nam cũng như nhiều đại biểu từ các cơ quan Liên hợp quốc, cộng đồng các nhà tài trợvà các tổ chức phát triển quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nói: “Với việc khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong viẹc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, nhằm đạt được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội thì lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật được coi là một chiến lược hết sức hữu hiệu.”

Quyền Điều phối viên thường trực Liên hợp quốc Eamonn Murphy nhấn mạnh nhu cầu cần phải tạo cơ chếđể phụ nữ có điều kiện nắm giữ những cương vị cao trong ngành tư pháp, giúp họ có điều kiện hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình, chuyển từ các quyền bình đẳng tới việc bảo vệ một cách bình đẳng các quyền của phụ nữ.

“Tôi rất mong chờ kết quả của đối thoại chính sách ngày hôm nay – muốn nghe từ các diễn giảvà muốn thảo luận về cách thức chúng ta có thể bảo đảm rằng phụ nữđược đại diện ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực tư pháp, làm thế nào để giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình và hỗ trợphụ nữ là nạn nhân của bảo lực gia đình, và chúng ta có thể hỗ trợ phụ nữ như thế nào đểđòi quyền của phụ nữ, ví dụ như vấn đề cùng đứng tên trong giấy tờđất đai,” ông Eamonn Murphy chia sẻ.

Tại Việt Nam, bình đẳng giới giữa nam và nữ là một nguyên tắc hiến định, được ghi nhận trong cả bốn bản Hiến pháp từ 1946, 1959, 1980 đến 1992 và trong nhiều quy định khác của pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới năm 2006. Trong lĩnh vực tư pháp, lồng ghép trong xây dựng pháp luật là một minh chứng về cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Các chủđề thảo luận chính tại Đối thoại chính sách bao gồm:

- Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật: Luật Bình đẳng giới và những kết quảđạt được trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụnữ, do bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày;

- Đảm bảo hệ thống tư pháp phục vụ phụ nữ - Kinh nghiệm so sánh và đề xuất đối với Việt Nam, do bà Amarsana Darisuren, Chuyên gia về nhân quyền, Cơ quan Phụnữ Liên hợp quốc khu vực Đông và Đông Nam Á (UN Women) trình bày;

- Thực tiễn triển khai nhiệm vụ của Bộ Tư pháp về lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật - xây dựng Bộ công cụđánh giá về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, do ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, BộTư pháp trình bày;

- Vai trò của ngành tư pháp trong việc phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụnữ Việt Nam, do chuyên gia của Văn phòng ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) trình bày.

UNDP đã hỗ trợ Bộ Tư pháp từ năm 1993 tới nay. Các kết quả quan trọng của quá trình hợp tác lâu dài này bao gồm hỗ trợđánh giá nhu câu phát triển hệ thống pháp luật (năm 2002), hỗtrợ xây dựng Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 (năm 2005) và hỗ trợ tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền, đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Bà Đặng Hoàng Oanh, Quản đốc Dự án
Email: project58492.vn@undppartners.org

Bà Lê Thị Nam Hương, Cán bộ Chương trình UNDP
Email: le.nam.huong@undp.org