Các tổ chức LHQ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc đạt được thành tựu mới nhất về cải tổ LHQ

22-09-2011

Hà Nội – Ngày 13 tháng 9 vừa qua, các Ban điều hành của Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ dân số LHQ (UNFPA) và Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) đã thông qua một văn kiện chung về chương trình hợp tác quốc gia tại Việt Nam (CCPD) cho giai đoạn 2012-2016.

“Đây là lần đầu tiên UNDP, UNFPA và UNICEF tại Việt Nam cùng nhau xây dựng một văn kiện chung cho chương trình hợp tác với Việt Nam. Đây là một cột mốc trong tiến trình cải tổ của LHQ tại Việt Nam,” Ông Eamonn Murphy, Điều phối viên thường trú lâm thời của LHQ tại Việt Nam cho biết. Ông cũng nói thêm rằng đây là kết quả của vai trò làm chủ và sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình này.

Văn kiện chương trình được xây dựng dựa trên bản dự thảo Kế hoạch Một LHQ giai đoạn 2012-2016, một kế hoạch thể hiện các lĩnh vực ưu tiên chung của các tổ chức LHQ tại Việt Nam, trong khuôn khổ sáng kiến Thống nhất Hành động.

Tài liệu Kế hoạch Một LHQ mới này đáp ứng những nhu cầu mới của Việt Nam với tư cách là một quốc gia có thu nhập ở mức trung bình. Kế hoạch được xây dựng tập trung vào ba lĩnh vực lớn gồm tăng trưởng bền vững và bảo đảm cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi từcác thành quả của phát triển; đều có cơ hội sử dụng bảo trợ xã hội và các dịch vụ thiết yếu có chất lượng cao; và, tăng cường quản trị nhà nước và sự tham gia.
 
Kế Hoạch Chung nhấn mạnh những vấn đề như trợ giúp kỹ thuật chất lượng cao, phát triển năng lực ở cấp trung ương và địa phương, và vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc nhóm họp các đối tác và mở rộng quan hệđối tác. Kế hoạch này nhằm nâng cao tính hiệu quả, cụ thể là giảm bớt sự chồng chéo, tăng cường công tác điều phối và đơn giản hóa các thủ tục của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.  

Được xây dựng dựa trên cơ cấu nhóm công tác ba bên gồm có Chính Phủ, nhóm lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ, CCPD và Kế Hoạch Chung đồng thời phù hợp với các chương trình kế hoạch quốc gia, đặc biệt là Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 2011-2015.

“Vai trò làm chủ, cam kết mạnh mẽ và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam góp phần quan trọng trong thành công của cải tổ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trên bình diện toàn cầu cũng như tại Việt Nam,” ông Murphy cho biết.

Các nhà tài trợ cũng đánh giá cao cam kết sâu sắc của Chính phủ và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong việc xây dựng CCPD và Kế hoạch Chung tiếp theo, cũng như việc những tài liệu này được xây dựng phù hợp với các ưu tiên quốc gia.

“Khuôn khổ Thống Nhất Hành Động (DaO) được xây dựng nhằm đáp ứng một cách hiệu quảtốc độ phát triển của đất nước và với tư cách là những người ủng hộ mạnh mẽ DaO, chúng tôi rất vui mừng được thấy những ví dụ thành công trong quá trình thực hiện sáng kiến này. Việc đưa tất cả các hoạt động của LHQ vào kế hoạch chung với ngân sách chung có thể góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của LHQ đối với tất cả các đối tác trong quá trình phát triển của Việt Nam,” bản tuyên bố chung của các nhà tài trợ gửi lên các Ban Điều Hành chỉ rõ.

Bênh cạnh đó, tuyên bố của các nhà tài trợ cũng đánh giá cao LHQ tại Việt Nam trong việc xây dựng Quỹ một kế hoạch. “Chúng tôi nhận thấy hệ thống phân bổ ngân sách từ Quỹ một kếhoạch cho mỗi cơ quan LHQ và các dự án cụ thể tiếp tục được cải tiến. Việc cung cấp tài chính cho hoạt động theo phương thức Thống nhất Hành động là một công việc phức tạp, tuy nhiên, một lần nữa  chúng tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy khái niệm Một Quỹ có thểđược thực hiện rất tốt”.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ tại New York ngày 21 tháng 9, Tổng thư ký LHQ cũng ca ngợi tầm quan trọng của sáng kiến Thống nhất hành động.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh “Vào thời điểm khó khăn này, chúng ta cần phải làm được nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Chúng ta phải sử dụng đồng tiền của người nộp thuế trên toàn cầu một cách khôn ngoan, tránh lãng phí và những hoạt đồng trùng lặp thông qua Thống nhất hành động. Khẩu hiệu của chúng ta vẫn luôn là nâng cao Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Chúng ta có trách nhiệm với các quốc gia thành viên. Chúng ta không thể nâng cao tính hiệu quả, nếu không được các nước ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán”.

Sứ mệnh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Liên Hợp Quốc phối hợp với Chính phủ và nhân dân Việt Nam phấn đấu đảm bảo rằng mọi người dân Việt Nam được hưởng một cuộc sống ngày càng thịnh vượng với nhân phẩm, sức khoẻ không ngừng được nâng cao và phạm vi lựa chọn được mở rộng hơn. Thông qua nỗ lực chung của toàn hệ thống và từng tổ chức thành viên, Liên Hợp Quốc quan tâm và tạo cơ hội cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất cũng nhưcho thanh niên -những chủ nhân của tương lai.

Theo tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên bố Thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc tăng cường áp dụng nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp ý kiến tư vấn vô tư và chuyên gia kỹ thuật cũng như tạo điều kiện tiếp cận với tri thức toàn cầu và kinh nghiệm trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Việt Lan Cán bộ truyền thông LHQ
Tel: +84 4 3822 4383, ext: 121 Email: nguyen.viet.lan@undp.org