Diễn đàn quan hệ đối tác cải cách hành chính, tăng cường công tác theo dõi - đánh giá trong cải cách hành chính

15-11-2012

Hà Nội – Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sáng hôm nay đã tổ chức Diễn đàn quan hệ đối tác cải cách hành chính với chủ để “Tăng cường công tác theo dõi – đánh giá trong Cải cách hành chính ”. Diễn đàn tập trung vào cập nhật tình hình thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, đặc biệt về Chỉ số cải cách hành chính và kết quả thí điểm chỉ số này ở cấp trung ương và địa phương.

Tham dự sự kiện có các đại biểu đến từ các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các Tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các bộ, ngành và địa phương, và phóng viên một số cơ quan truyền thông.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Tiến Dĩnh, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: “Nội dung cụ thể của Diễn đàn lần này là những thông tin cập nhật nhất về tiến trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, đặc biệt tập trung vào vai trò và ý nghĩa của công tác theo dõi - đánh giá trong cải cách hành chính; đồng thời, các bước đi tiếp theo trong việc áp dụng rộng rãi bộ chỉ số theo dõi - đánh giá cải cách hành chính trên cả nước cũng sẽ được đề cập cụ thể”.

Theo Bộ Nội vụ, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính cho thấy, cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của nền hành chính, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và duy trì ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết, trong công tác theo dõi, đánh giá, Chính phủ chưa có một công cụ để đánh giá một cách khoa học, khách quan, định lượng kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Việc đánh giá vẫn chủ yếu mang tính định tính, chủ quan, chưa huy động được sự tham gia của tổ chức, người dân và xã hội vào quá trình đánh giá. Vì vậy, khó xác định kết quả đạt được trong cải cách trên từng lĩnh vực có đạt được mục tiêu đề ra hay không, hoặc đạt được mục tiêu ở cấp độ như thế nào.

Bộ Nội Vụ cũng thông báo về việc xây dựng Chỉ số cải cách hành chính với sự hỗ trợ của Dự án UNDP, nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính giai đoạn vừa qua. Chỉ số cải cách hành chính được coi là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, bảo đảm việc theo dõi, đánh giá triển khai Chương trình một cách khoa học, hệ thống và dựa trên kết quả. Chỉ số này giúp huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, của người dân và doanh nghiệp vào đánh giá quá trình triển khai cũng như kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách thực chất, khách quan hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, Bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam, nói: “Chỉ số Cải cách hành chính là một công cụ có tính chất đột phá, khác hẳn với những cách đánh giá truyền thống của chính phủ. Chỉ số phản ánh ý kiến của người dân về chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính và dịch vụ của họ”. Bà Chamberlain cũng nêu bật những yếu tố chính của Chỉ số Cải cách hành chính mới, bao gồm quan điểm của người sử dụng; điều chỉnh chỉ số dựa trên những nhận xét thu được từ quá trình thực hiện thí điểm và kết hợp với các công cụ đánh giá khác để có thêm những thông tin khách quan và độc lập.

Tại diễn đàn, đại diện của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trình bày kết quả thí điểm Chỉ số cải cách hành chính và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện ở bộ và tỉnh.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: “Kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ quá trình thí điểm, đó là phải ưu tiên hai khâu then chốt là công tác chuẩn bị và công tác con người. Công tác chuẩn bị tốt giúp lập kế hoạch và xác định hướng đi đúng đắn. Công tác con người tốt giúp chọn được đúng người có tài, có tâm và có kinh nghiệm để thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công của công tác thí điểm”.

Diễn đàn quan hệ đối tác cải cách hành chính từ nhiều năm nay là kênh đối thoại chính sách và là cơ chế hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển quốc tế trong quá trình triển khai cải cách hành chính ở Việt Nam. Diễn đàn tạo cơ hội cho cho các bên quan tâm tham gia trao đổi thông tin, chính sách, những ý tưởng và kinh nghiệm trong những lĩnh vực chính của quá trình cải cách.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Thu Trang, điện thoại:0913037187
email: nguyenthutrang_undp@MOHA.GOV.VN

Nguyễn Việt Lan, điện thoại: 84-4-38224383 (máy lẻ: 121)
email: nguyen.viet.lan@undp.org