USAID và UNDP hỗ trợ tổ chức cuộc đối thoại của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) nhằm tăng cường phát triển hòa nhập tại Việt Nam

05-06-2013

Hà Nội  – Lần đầu tiên một cuộc đối thoại quy mô quốc gia về những thách thức xã hội và pháp lý mà cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) ở Việt Nam phải đối mặt được khai mạc ngày hôm nay với sự tham gia của đại diện cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới trên khắp cả nước, các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong trong lĩnh vực này, các cơ quan đại diện của LHQ và các đối tác phát triển khác.

Cuộc Đối thoại quốc gia của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới do Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tể Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) hỗ trợ tổ chức. Đại biểu tham dự đã thảo luận về những tiến bộ trong phong trào của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Việt Nam và xem xét đánh giá những khó khăn mà cộng đồng này gặp phải trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, việc làm, các vấn đề gia đình, truyền thông, cộng đồng và chính trị.

Trong suốt cuộc đối thoại, đại diện của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới đã chia sẻ những thành công cũng như những trở ngại mà họ gặp phải trong gia đình và cộng đồng, tại trường học và nơi làm việc. Các tổ chức xã hội dân sự đã bàn bạc và đưa ra các giải pháp để nâng cao nhận thức của xã hội về những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới và giảm thiểu sự phân biệt đối xử với cộng đồng này.

Ông Trần Khắc Tùng, Giám đốc Nhóm Kết nối và Chia sẻ thông tin (ICS), một tổ chức cộng đồng của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, cho biết “Cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam đã và đang tích cực vận động tuyên truyền cho chính sách phát triển hòa nhập đối với người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới,” “Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể, mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách.”

“USAID hoan nghênh mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng với cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới trong việc hỗ trợ quá trình phát triển tại Việt Nam,” Ông Joakim Parker, Giám đốc sứ mệnh của USAID, phát biểu “Việc nhận thức rõ hơn những vấn đề mà cộng đồng này đang phải đối mặt sẽ giúp cải thiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của chúng tôi.”

“Chương trình Phát triển LHQ quan tâm đến việc đảm bảo các quyền cũng như sức khỏe tinh thần và vật chất của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tại Việt Nam,” Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia của UNDP tại Việt Nam phát biểu. “Chúng tôi hi vọng thông qua Cuộc đối thoại quốc gia này, chúng ta sẽ nhận thức rõ ràng về các tác động của môi trường xã hội và pháp lý tới từng cá nhân người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, tới cộng đồng và các quyền của họ.”

Cuộc đối thoại này do Trung tâm ICS đứng ra tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Là LGBT ở châu Á”, một sáng kiến khu vực của USAID và UNDP nhằm đánh giá thực trạng của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở châu Á. Việt Nam là một trong số sáu nước tham gia.

Sáng kiến “Là LGBT ở châu Á” tuyên truyền nâng cao nhận thức về những thách thức mà cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới gặp phải xuất phát từ sự kỳ thị và phân biệt đối xử và từ đó hình thành các chương trình phát triển hòa nhập cho cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới giữa USAID, UNDP và các đối tác phát triển khác thông qua các báo cáo nghiên cứu và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thông tin chi tiết
Xem bài phát biểu của Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia của UNDP tại Cuộc đối thoại quốc gia của cộng đồng LGBT và bài phát biểu của USAID.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

USAID ĐT: (84-4)3935-1220 Email: Laura McKechnie – lmckechnie@usaid.gov
Hoặc
UNDP ĐT: (84-4) 39421495-250  Email: lieu.anh.vu@undp.org