Việt Nam có thêm 30 triệu đô la Mỹ để ứng phó với biến đổi khí hậu

29-07-2013

Việt Nam là nước đầu tiên trên toàn cầu khởi động giai đoạn 2 Chương trình UN-REDD

Hà Nội - Việt Nam lại một lần nữa đi tiên phong trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu, là nước đầu tiên trong 47 nước tham gia Sáng kiến phối hợp của Liên Hợp quốc về giảm phát thải khí nhà kính do chặt phá rừng và suy thoái rừng (UN-REDD) bước sang giai đoạn 2 và được hỗ trợ thêm 30 triệu đô la Mỹ cho công tác quản lý rừng và sử dụng đất đai nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Lễ ký chính thức hôm nay giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Liên hợp quốc đánh dấu sự khởi đầu Giai đoạn 2 của Chương trình UN-REDD, triển khai rộng rãi các hoạt động nhằm giảm chặt phá rừng, nâng cao chất lượng rừng và tăng diện tích bao phủ rừng ở Việt Nam.

Được Chính phủ Na Uy tài trợ, Chương trình UN-REDD sẽ trở thành trụ cột chính trong kế hoạch giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam vào năm 2020. Mục tiêu của chương trình là tăng diện tích bao phủ rừng ở Việt Nam lên 45% vào năm 2020 thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm giải quyết các nguyên nhân của việc chặt phá rừng và suy thoái rừng.

Là một trong các nước thí điểm Chương trình UN-REDD, Việt Nam là nước đi tiên phong trong các hoạt động của chương trình REDD+ toàn cầu trong bốn năm qua. Việt Nam đã thí điểm thành công một số lĩnh vực trong công tác sẵn sàng thực hiện REDD+, bao gồm hỗ trợ điều phối giữa các bên liên quan; xây dựng khuôn khổ cho công tác đo lường, báo cáo và xác minh; thử nghiệm các cách tiếp cận nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và đạt được sự đồng thuận của các nhóm dân tộc thiểu số và các cộng đồng sống dựa vào nguồn lực từ rừng.   

Giai đoạn 2 sẽ phát huy kết quả từ Giai đoạn 1 trong công tác sẵn sàng thực hiện REDD+ và bắt đầu thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia REDD+ ở sáu tỉnh, bao gồm Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau. Trong ba năm tới, Chương trình sẽ giúp xác định, thương lượng, lên kế hoạch và thực hiện những phương thức sử dụng đất bền vững, phù hợp với khí hậu và nhu cầu địa phương. Chính phủ Na Uy và các đối tác quốc tế khác sẽ có những khuyến khích tài chính đối với việc giảm phát thải khí nhà kính được đo lường và xác minh rõ ràng.

Phát biểu tại lễ ký, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam bà Pratibha Mehta cho rằng sự kiện này đánh dấu một bước ngoặc đối với Việt Nam và Chương trình UN-REDD. Bà nhấn mạnh: “Chương trình giai đoạn 2 có hướng đi rõ ràng và có trọng tâm cho Việt Nam được hưởng lợi theo nhiều cách, không chỉ từ chương trình 30 triệu đô la này. Tuy nhiên, để Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội, tất cả các mục tiêu của Giai đoạn 2 cần được thực hiện đúng thời hạn. Thông qua Thống nhất hành động, Liên hợp quốc sẽ giúp tối ưu hóa tác động của những nỗ lực giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

UN-REDD là một chương trình chung quan trọng của LHQ,  tận dụng thế mạnh tổng hợp của các tổ chức Nông lương (FAO), Chương trình phát triển (UNDP) và Chương trình môi trường (UNEP) của LHQ. FAO hỗ trợ theo dõi và đánh giá nguồn lực từ rừng; UNDP hỗ trợ quản trị dân chủ và cam kết của các bên liên quan; còn UNEP sẽ hỗ trợ đảm bảo các lợi ích từ hệ đa sinh thái.

Thông tin thêm về Chương trình UN-REDD

Chương trình UN-REDD là sáng kiến phối hợp của Liên Hợp quốc về Giảm Phát thải khí CO2 do Chặt Phá rừng và Suy thoái Rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển. Chương trình được khởi xướng năm 2008 và xây dựng với vai trò kêu gọi và chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP). Để biết thêm thông tin về hoạt động của Chương trình UN-REDD, hãy truy cập vào trang web www.un-red.org hoặc gửi email tới Chương trình ở địa chỉ un-redd@un-redd.org.

Thông tin thêm về chương trình REDD+

Giảm Phát thải khí CO2 do Chặt Phá rừng và Suy thoái Rừng (REDD) là một nỗ lực nhằm tạo ra giá trị tài chính cho khí các bon còn đọng lại trong rừng, đưa ra các biện pháp ưu đãi để các nước đang phát triển giảm phát thải khí CO2 từ các diện tích đất có rừng và đầu tư vào con đường tăng trưởng bền vững có lượng các bon thấp. Phạm vi của Chương trình “REDD+” không chỉ là giảm phát thải khí CO2 do chặt phá rừng và suy thoái rừng mà bao gồm cả vai trò của bảo tồn, quản lý rừng bền vững và đẩy mạnh lượng các bon dự trữ.