Đối thoại Chính sách Pháp lý đầu tiên của năm 2013: “Pháp luật hình sự của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

29-08-2013

Photo: @ Shutterstock

Hà Nội  –"Pháp luật Hình sự của Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập Quốc tế" là chủ đề của buổi Đối thoại Chính sách Pháp lý lần đầu tiên trong năm nay được Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức ngày hôm nay.

Buổi Đối thoại Chính sách pháp lý lần này, trong khuôn khổ của Dự án "Tăng cường Tiếp cận Công lý và Bảo vệ Quyền tại Việt Nam" giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP, sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng của chính sách pháp luật hình sự của Việt Nam cũng như các nhu cầu cải cách phát sinh từ quá trình hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Hoàng Thế Liên và Giám đốc Quốc gia UNDP Bà Louise Chamberlain sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại, cùng với sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Ủy Ban Tư pháp Quốc hội. Một số đại diện cao cấp sẽ tham dự cuộc đối thoại trong đó có Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Văn phòng Ủy Ban Trung ương Đảng, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội , Hiệp hội luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các nhà tài trợ quốc tế và các chuyên gia pháp lý.

Tại cuộc Đối thoại, đại diện của Bộ Tư pháp sẽ giới thiệu một báo cáo về tình hình thực hiện Bộ luật Hình sự năm 1999 và sửa đổi để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, trong khi một đại diện Ủy ban Tư pháp Quốc hội sẽ trình bày những nội dung quan trọng về pháp luật hình sự và các yêu cầu về các hoạt động hình sự hóa tạiViệt Namtheo quy định tại UNCAC. Buổi Đối thoại cũng sẽ chứng kiến ​​đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao giới thiệu những nội dung chính của quá trình hoàn thiện chính sách hình sự về tư pháp vị thành niên cũng như yêu cầu để vận dụng Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em thành luật thực hiện trong nước và các  quy định, cùng với  đại diện Bộ Công an điểm qua quá trình hoàn thành các chính sách hình sự và yêu cầu để kết hợp Công ước LHQ về Chống Tội phạm Xuyên Quốc gia có Tổ chức và Nghị định thư Chống Vận chuyển người bất hợp pháp.

Cùng với các chuyên gia pháp luật Việt Nam, nhữngý kiến ​​và kinh nghiệm quốc tế trong cùng lĩnh vực về các chủ đề nêu trên của đại diện đền từ các tổ chức UNDP, UNICEF và UNODC sẽ được thảo luận tại buổi Đối thoại.

Trong bài phát biểu tại buổi Đối thoại, ông Hoàng Thế Liên cho biết: "Việt Nam đang hội nhập vào khu vực cũng như thế giới một cách sâu rộng và toàn diện. Quá trình này đặt ra những yêu cầu mới cho việc đổi mới hệ thống pháp luật và luật hình sự.Song song với quá trình toàn cầu hóa là những hình thức tội phạm mới có tổ chức và xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, buôn người, khủng bố, rửa tiền đang nổi lên và sự ta tác động của chúng lên Việt Nam. Theo đó, bên cạnh yêu cầu trong nước cần đấu tranh chống các loại hình tội phạm này, bộ luật hình sự cần được sửa đổi phù hợp với cách tiếp cận để đạt đến tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra một cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, trong quá trình hội nhập quốc tế ".

Bà Louise Chamberlain đã ca ngợi Bộ Tư pháp về cách tiếp cận rất chủ động trong việc chuẩn bị sửa đổi Bộ luật Hình sự tại Việt Nam. "Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Tư pháp và các tổ chức công lý khác trong quá trình quan trọng này để bảo đảm cải cách hệ thống tư pháp hình sự để  tối ưu hóa hiệu quả và tôn trọng nhân quyền và dân sự ở Việt Nam", bà Chamberlain cho biết.

Năm 1999 Bộ luật Hình sự đã được thông qua bởi Quốc hội lần thứ 10 vào năm 1999 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2000. Bộ luật Hình sự là một trong những công cụ pháp lý có hiệu quả trong quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm góp phần quan trọng đối với an ninh chính trị và xã hội của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam. Trong quá trình tăng trưởng kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế rấtnhanh chóng của Việt Nam, Bộ luật Hình sự sau 12 năm thực hiện cần phải được sửa đổi, bổ sung để chống lại các loại tội phạm mới đang nổi lên và tương thích với các hiệp ước quốc tế  màViệt Nam là một bên tham gia, chẳng hạn như Công ước LHQ về Chống Tham nhũng, Công ước Chống tội phạm Xuyên quốc gia có Tổ chức và Công ước về Quyền của Trẻ em.

Các buổi Đối thoại Chính sách Pháp luật, thực hiện từ năm 2011, đã trở thành một diễn đàn quan trọng đối với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển quốc tế để thảo luận về các vấn đề quan trọng và nhu cầu cấp thiết của cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Tư Pháp, Tel: (84-4) 62739531
hoặc
Văn phòng UNDP tại Hà Nội,  Tel: (84-4) 8224383 x121