"Cùng nhau hợp tác xây dựng một Châu Á – Thái Bình Dương toàn diện, bền vững và linh hoạt”: Giám đốc Phát triển LHQ Châu Á – Thái Bình Dương

02-09-2013

New York - Hôm nay Ông Haoliang Xu đã nhận trọng trách là Giám đốc mới của văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Là người Trung Quốc, ông Xu đã giữ vị trí lãnh đạo khác nhau trong UNDP, gần đây nhất là Phó Giám đốc Văn phòng khu vực châu Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập.

"Tôi rất vui mừng về vai trò mới của mình. Tôi tin rằng những việc chính mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) vẫn được xác định là thách thức  hàng đầu của chúng ta. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện MDG và đáp ứng thời hạn ban đầu là năm 2015 vẫn cần phải là một ưu tiên hàng đầu. Trong những năm qua, UNDP đã đóng  vai trò quan trọng trong việc thực hiện đạt được các mục tiêu MDGs. Trọng trách là người đứng đầu UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang lại cho tôi một cơ hội được làm việc với các đối tác của mình cùng thực hiện các chủ đề của MDGs trong khu vực hướng tới một Châu Á-Thái Bình Dương toàn diện và linh hoạt", ông Xu nói trong cuộc họp đầu tiên của mình với các nhân viên văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương tại trụ sở chính của UNDP tại New York.

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực đa dạng nhất trên thế giới cả về thành phần các quốc gia và những thách thức phát triển phải đối mặt. Trong khi khu vực này có một số nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới, đây cũng là nơi có hơn một nửa số người nghèo và là khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới, các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương đang gánh chịu những tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường là một mối quan ngại nghiêm trọng ở nhiều quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương.

UNDP tại Châu Á-Thái Bình Dương có văn phòng tại 24 quốc gia và làm việc tại 36 quốc gia.Nhiệm vụ chính là phối hợp với các chính phủ để giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia của họ. "UNDP sẽ  phối hợp với các chính phủ và các đối tác khác nhằm giúp giảm đói nghèo và bất bình đẳng, thúc đẩy quản trị hiệu quả, và xây dựng khả năng phục hồi để giúp các nước ngăn chặn và phục hồi từ cuộc khủng hoảng. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng UNDP tại Châu Á-Thái Bình Dương là tổ chức phát triển dựa trên nền tảng tri thức và có thể đưa ra các giải pháp phát triển hiệu quả và sáng tạo.", Ông Xu nói.

Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNDP đã chú trọng mạnh mẽ vào việc giải quyết các vấn đề như bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, an sinh xã hội và tăng trưởng toàn diện. Mối quan hệ đối tác chiến lược với một số nền kinh tế mới nổi trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia đã được chú trọng phát triển nhằm tạo điều kiện trao đổi kiến thức và kinh nghiệm và mở rộng hợp tác Nam-Nam và khu vực tam giác phát triển.

Ở các nước thu nhập trung bình trong khu vực, ông Xu cho biết, chúng ta cần phải có một cuộc đối thoại trung thực với các đối tác chính phủ của mình để qua đó UNDP không còn được xem như là một nhà tài trợ mà là một đối tác phát triển đáng tin cậy mà họ có cùng hợp tác để tìm giải pháp hiệu quả với các thách thức phát triển cụ thể của từng nước. Nếu chúng ta không tìm được bước đột phá trong lĩnh vực này, các quốc gia sẽ khó cụ thể hóa được đầy đủ tiềm năng của UNDP nhàm giúp xây dựng chương trình nghị sự phát triển quốc gia của mình.

 "Cùng các đồng nghiệp của mình cũng như với các đối tác, tôi sẽ tậm tâm cố gắng hết sức mình, ngay tại trụ sở làm việc cũng như trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng hợp tác phát triển trong khu vực sẽhiệu quả", ông Xu đã cam kết.

Tiểu sử đầy đủ của Ông Haoliang Xu hiện có sẵn tại:

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sga1431.doc.htm