UNDP và Việt Nam tái khẳng định chương trình hợp tác

27-09-2013

Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), bà Helen Clark, và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết Ý định thư về chương trình hợp tác. Ảnh: Dylan Lowthian/UNDP

Mối quan hệ đối tác mới sẽ tăng cường cam kết đối với sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh nước có mức thu nhập trung bình
 
Niu Oóc – Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), bà Helen Clark, và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay đã khẳng định lại cam kết xây dựng quan hệ đối tác trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình (MIC) và cùng chứng kiến việc ký kết Ý định thư về chương trình hợp tác để đánh dấu cam kết đó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Helen Clark cũng trao đổi ý kiến về tiến độ thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động” ở Việt Nam. Hai vị đã phân tích những can thiệp chính sách mang tính chiến lược của UNDP nhằm hỗ trợ cải cách cơ cấu và tái định hướng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn và mang lại lợi ích cho mọi người. Cuộc gặp được tổ chức song song với kỳ họp thứ 68 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ý định thư về chương trình hợp tác tái khẳng định cam kết của UNDP và Việt Nam duy trì và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác phù hợp với những định hướng chương trình ưu tiên trong khuôn khổ Kế hoạch chung của Liên Hợp Quốc hiện hành (2012-2016), bao gồm hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, giảm bất bình đẳng và tình trạng dễ bị tổn thương; phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; và quản trị và sự tham gia của người dân.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ những ưu tiên hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình: Sự hỗ trợ của UNDP sẽ tập trung vào giải quyết nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có nhóm dân tộc thiểu số, nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói kéo dài và đề cao tiếng nói của họ trong xây dựng kế hoạch phát triển; thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách; đẩy mạnh cải thể chế và tăng trưởng toàn diện của Việt Nam thông qua hội nhập quốc tế và hợp tác Nam – Nam; thúc đẩy tăng trưởng xanh và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai; và thúc đẩy các quan hệ đối tác và các giải pháp bền vững nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Các dự án trọng điểm của UNDP hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và giảm nghèo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số và các xã nghèo nhất; thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam; và đối thoại giữa các nhóm đối tác liên quan nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp lý và bảo vệ quyền. UNDP cũng thúc đẩy phát triển con người bình đẳng hơn thông qua một dự án hỗ trợ việc xây dựng Báo cáo quốc gia tiếp theo về Phát triển con người tập trung vào tài tăng trưởng mang lại lợi ích cho mọi người.

Ở Việt Nam, sáng kiến “Thống nhất hành động” dựa trên 6 trụ cột bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, chỉ đạo cách thức hoạt động chung của 17 tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc có mặt ở Việt Nam. Với một Kế hoạch chung, Ngân sách chung, Lãnh đạo chung, Bộ quy chế quản lý chung, Tiếng nói chung và Ngôi nhà chung của Liên Hợp Quốc đang trong quá trình xây dựng, sáng kiến “Thống nhất hành động” đang đổi mới cách thức hoạt động của Liên Hợp Quốc, định hướng và đưa ra các thông điệp chung về cách thách thức phát triển và các giải pháp khả thi ở Việt Nam.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam, và ông Haoliang Xu, Giám đốc Khu vực châu Á và Thái bình dương của UNDP.

Nếu cần thêm thông tin, xin liên hệ:

 

UNDP tại Niu Oóc: Joyce de Pina, Đt: +1 917 656 3459; Địa chỉ thư điện tử: joyce.depina@undp.org .
UNDP tại Việt Nam: Nguyễn Việt Lan, Đt: 84-4-38224383, số máy lẻ 121; Địa chỉ thư điện tử: nguyen.viet.lan@undp.org