Tiếp cận đa chiều – Giảm nghèo bền vững

16-10-2013

© United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Hà Nội - Một diễn đàn thảo luận hôm nay đã nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng một phương pháp tiếp cận đa chiều đối với đói nghèo. Các thành viên của Ban chỉ đạo quốc gia xóa đói giảm nghèo, đại diện Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các đối tác phát triển đã tập trung tại Hà Nội để thảo luận về tiến độ công việc xóa đói giảm nghèo, các biện pháp để giải quyết những thách thức và định hướng cho những năm sắp tới.

Diễn đàn thảo luận mang chủ đề "Giảm nghèo và Tầm nhìn tương lai" được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế chống đói nghèo (IDEP) và ngày Việt Nam vì người nghèo (17 Tháng Mười), trong đó tập trung xung quanh chủ đề: “Cùng nhau hướng tới một thế giới không phân biệt đối xử: Xây dựng trên kinh nghiệm và kiến thức của người dân trong nghèo đói cùng cực ". Diễn đàn này được đồng chủ trì bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Liên Hợp Quốc phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Đại sứ quán Ai-len.

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58,1 phần trăm (năm 1993) xuống còn dưới 10 phần trăm. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì kết quả đạt được. Nguy cơ tái nghèo cao, đói nghèo và bất bình đẳng địa phương vẫn còn tồn tại.

Nghèo, bao gồm nghèo đói cùng cực, vẫn còn phổ biến trong các nhóm dân tộc thiểu số và các vùng dân tộc thiểu số cư trú. Chiếm 15% tổng dân số, người dân tộc thiểu số chiếm đến 47% tổng số hộ nghèo trong cả nước. Ngoài tỉ lệ rất cao đối với mức thu nhập nghèo trong một số các nhóm này, còn thấy vấn đề tương tự ở những lĩnh vực  khác như giáo dục, y tế, nước, vệ sinh và nhà ở. Các nhóm dân tộc thiểu số luôn tụt hậu khá xa so với mức trung bình của cả nước.

Trong khi đó, các hình thức mới của nghèo đô thị đã xuất hiện ở nhóm những người nhập cư và người lao động khu vực phi chính thức với hậu quả là làm chậm tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ tính riêng trong năm 2012 đã có khoảng một triệu lao động dịch chuyển từ khu vực chính thức sang phi chính thức. Các nhóm này không có khả năng tiếp cận đến bảo trợ xã hội và dịch vụ xã hội vì những chế độ này thường được cung cấp dựa trên đăng ký cư trú.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH  - Bà Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: "việc Quốc hội đóng vai trò giám sát tối cao về công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước trong giai đoạn 2005-2012 là một cơ hội tốt để chúng ta xem xét kết quả thực tế của việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và đề ra phương hướng và biện pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. "

Bộ trưởng Chuyền đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ cách tiếp cận đơn chiều sang đa chiều đối với đói nghèo và khuyến khích tăng cường vai trò chủ động của người nghèo trong việc chủ động thoát khỏi đói nghèo.
Với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc , Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới đi tiên phong trong việc nghiên cứu và áp dụng biện pháp tiếp cận đa chiều về nghèo đói để hiểu rõ hơn các nguyên nhân gốc rễ qua đó thiết kế các chính sách và chương trình mục tiêu tốt hơn.

Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam , Tiến sĩ Pratibha Mehta , đã hoan nghênh Nghị quyết 80 thiết lập các hướng đi mới trong việc tổng hợp các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở các vùng khó khăn nhất . " Để san lấp khoảng cách phát triển và đảm bảo rằng mục tiêu Thiên niên kỉ (MDG) sẽ đạt được cho các nhóm này vào năm 2015 , việc xây dựng một kế hoạch chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện MDG trong các lĩnh vực đang bị tụt hậu đằng sau thực sự sẽ là bước tiếp theo hợp lý, ", bà nói. " Liên Hợp Quốc hỗ trợ phương pháp tiếp cận có sự tham gia và dựa trên bằng chứng để loại bỏ các rào cản về chính sách , tăng cường sự gắn kết và hiệu quả của chính sách giảm nghèo hiện có, và áp dụng các biện pháp tăng tốc thực hiện MDG dựa trên quyền và tính đến sự nhạy cảm về kiến thức , truyền thống dân tộc và văn hóa của các dân tộc thiểu số. "

Tiến sĩ Mehta cũng đồng ý với Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH về giá trị của sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng trong việc giải quyết những thách thức đói nghèo. "Hãy để người nghèo được lên tiếng, trao quyền cho họ để phát triển các giải pháp cho vấn đề của mình và tiến hành lập kế hoạch và giám sát có sự tham gia sẽ tạo nên nền tảng của chính sách và các chương trình giảm nghèo bền vững," bà nói.

Các cuộc tham vấn gần đây về chiến lược phát triển sau năm 2015 ở Việt Nam cho thấy, người nghèo, người di cư, người khuyết tật và người sống chung với HIV luôn có một động lực nội tại là thành viên bình đẳng và có ích của xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Liên Hợp Quốc ủng hộ các nỗ lực quốc gia để nâng cao vai trò của công dân, xã hội dân sự và các tổ chức dựa vào cộng đồng để vượt qua những rào cản kinh tế xã hội mà người nghèo và người thiệt thòi phải đối mặt.

Để biết thêm thông tin:
Thông điệp của TTK Liên Hợp Quốc về Ngày Quốc tế chống đói nghèo
Bài phát biểu của Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam

Liên hệ:

Đoàn Hữu Minh, Giám đốc Dự án Chính sách xóa đói giảm nghèo và Chương trình,
Tel: (84-4) 39362226, email: huuminhfa2@gmail.com

Nguyễn Việt Lan, Phòng truyền thông
Tel: (84-4) 38224383 x121, email: nguyen.viet.lan@undp.org