Tổng Giám đốc UNDP tiếp cận góc nhìn của các phụ nữ dân tộc thiểu số

09 thg 11 2013

image

Tiếng nói của các nhóm dễ bị tổn thương đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng tốc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ

Hà Nội – Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) hôm nay sẽ dành thời gian lắng nghe tiếng nói của phụ nữ thiểu số tại Việt Nam về các vấn đề mà cộng đồng của họ đang gặp phải và cách thức họ giải quyết những vấn đề đó. Tham gia cuộc đối thoại có hơn 20 phụ nữ dân tộc thiểu số từ các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái và Đắc Lắc.

Cuộc đối thoại nhằm tìm hiểu những rào cản đối với phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ các dân tộc thiểu số, đang gặp phải trong quá trình phấn đấu đảm nhiệm các vị trí trong Chính phủ, Quốc hội và Đảng. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng một số lãnh đạo nữ trong Quốc hội và Chính phủ cùng bà Helen Clark tham dự diễn đàn kéo dài trong 2 giờ này.

Việt Nam đã đạt được tiến độ ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và đã đạt được phần lớn các mục tiêu đến năm 2015 ở cấp quốc gia, đặc biệt về xóa đói giảm nghèo và phổ cập giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, vẫn còn các nhóm dân cư nghèo đói, với một nửa dân số các dân tộc thiểu số vẫn sống dưới chuẩn nghèo và bị tụt hậu so với mức trung bình quốc gia trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ. Cần có một kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ tại các vùng dân tộc thiểu số, với các mục tiêu và lộ trình cụ thể, các hoạt động và trách nhiệm rõ ràng, phân bổ nguồn lực cần thiết và một khuôn khổ giảm sát và đánh giá rõ ràng.

Tiếng nói và sự hiểu biết sâu sắc của các nhóm dễ bị tổn thương, trong trường hợp này là phụ nữ các dân tộc thiểu số, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, cũng như xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Chính vì vậy, Tổng giám đốc UNDP mong muốn được lắng nghe quan điểm của phụ nữ dân tộc thiểu số về sự phát triển trong tương lai. Các cuộc đối thoại là công cụ quan trọng trong các hoạt động hỗ trợ của UNDP nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ tập trung vào các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác.

Trưởng nhóm Phát triển của Liên Hợp quốc và Tổng Giám đốc UNDP Helen Clark có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6 đến 10 tháng 11/2013 để tham gia hai cuộc họp cấp cao của Liên Hợp quốc nhằm đánh giá các ưu tiên của Liên Hợp quốc trong khu vực. Bà Helen Clark cũng cùng các cán bộ cấp cao của Chính phủ, cán bộ Liên Hợp quốc, đại diện các tổ chức xã hội dân sự thảo luận các vấn đề quan trọng như vai trò của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Các cuộc hội đàm với cán bộ cấp cao của Chính phủ sẽ tập trung vào các vấn đề như tiến độ thực hiện Kế hoạch chung Một Liên hợp quốc tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016, quá trình cải cách Liên Hợp quốc tại Việt Nam cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc xác định các mục tiêu phát triển toàn cầu sau năm 2015.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

 

Nguyen Viet Lan, Phòng truyền thông Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Điện thoai 84-4-38224383, Địa chỉ email: nguyen.viet.lan@undp.org