Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013: “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) - dưới góc độ quyền con người”

25-11-2013

Hà Nội – “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) – dưới góc độ quyền con người” là chủ đề của Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013 do Bộ Tư pháp (BTP) và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Việt Nam và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”.

Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam, đồng chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn còn có bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn nghe đại diện Bộ Tư pháp đánh giá tổng quan về mục tiêu, quan điểm xây dựng và nội dung Dự án Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (sửa đổi) dưới góc độ quyền con người; đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày về Vấn đề lồng ghép giới và bình đẳng giới trong Dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) từ quan điểm của Uỷ ban của Quốc hội; đại diện Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) trình bày về Dự án Luật dưới góc nhìn từ một tổ chức phi chính phủ.

Cùng với các luật gia Việt Nam, đại diện cho các cơ quan của Liên hợp quốc đã có bình luận bổ sung ý kiến về Dự thảo Luật trong mối quan hệ với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nói: “quan điểm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam trong quá trình soạn thảo dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) là tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; lợi ích của gia đình, của Nhà nước và xã hội. Đồng thời, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân và gia đình; bảo đảm những kinh nghiệm được tiếp thu phải phù hợp với đặc điểm văn hoá, pháp lý và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay của Việt Nam, sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước ta với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”

Bà Louise Chamberlain đã nêu một số vấn đề từ giác độ quyền con người để Diễn đàn cùng thảo luận: “Phân công lao động giữa nam và nữ trong gia đình, với truyền thống là người phụ nữ phải chịu nhiều gánh nặng công việc nhà không được trả tiền dẫn tới hậu quả là phụ nữ và trẻ em bị rơi vào tình thế bất lợi khi vợ chồng ly thân hoặc ly hôn.” Bà Louise Chamberlain chia sẻ tiếp: “Các hình thức phân biệt khác trên cơ sở giới tính và xác định giới cũng là những vấn đề cần được giải quyết trong Luật này vì các cặp đồng giới, người chuyển giới và dị giới đều có quyền tạo lập nên gia đình và có con. Theo luật quốc tế về quyền con người, những người này có quyền bình đẳng với bất kỳ các cá nhân nào khác trong xã hội.”

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sẽ sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sau đây:

  • Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam; các hành vi bị cấm trong hôn nhân và gia đình...);
  • Quy định về áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình;
  • Các quy định về kết hôn (vấn đề tuổi kết hôn; chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; chung sống giữa những người cùng giới tính...);
  • Quy định về quyền nhân thân giữa vợ và chồng; đại diện cho nhau giữa vợ và chồng; chế độ tài sản của vợ chồng;
  • Quy định về nghĩa vụ, quyền giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng;
  • Quy định về xác định cha, mẹ, con; bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;
  • Các quy định về ly hôn; bổ sung các quy định về ly thân;
  • Các quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài...

Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần này còn thu hút sự tham dự của các đại biểu đến từ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội; đại diện một số Bộ, ngành ở Trung ương, một số Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ một số tỉnh, thành phố; đại diện các Cơ quan ngoại giao, lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, và các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Đây là sự kiện quan trọng thu hút sự tham gia của để đại diện Chính phủ và các đối tác phát triển thảo luận về những ưu tiên chủ chốt trong chương trình cải cách luật pháp và tư pháp ở Việt Nam./.

Để biết thêm thông tin xin liện hệ với:

 

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, điện thoại: 04 62739531
Văn phòng UNDP tại Hà Nội, điện thoại: 38224383 (máy lẻ 121)