Bạo lực với phụ nữ là không thể chấp nhận được và có thể ngăn ngừa

25-11-2013

UNDP kêu gọi các nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo lực giới

New York, 25 tháng 11 2013 – Hàng năm, có ít nhất hai triệu phụ nữ và trẻ em gái bị bán vào cảnh mại dâm, lao động ép buộc và nô lệ. Có đến 60% phụ nữ trải qua hình thức bị lạm dụng thân thể hay tình dục nào đó trong suốt quãng đời của mình.

Vào Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực với Phụ nữ, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) kêu gọi các nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.

“Bạo lực giới làm tổn thương người phụ nữ, gia đình và đất nước họ, và nó khoét sâu những bất bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông trên toàn thế giới.Cưỡng hiếp trong hôn nhân vẫn không bị coi là tội hình sự ở hơn 35 quốc gia.Hơn 603 triệu phụ nữ đang sống ở những nước không coi bạo lực gia đình là một tội.

“Đây là điều không thể chấp nhận được: Cần phải có những luật lệ tốt hơn và kèm theo đó là việc thực thi [các luật lệ ấy],” bà Helen Clark, Tổng giám đốc UNDP, cho biết. Bà kêu gọi các hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật cùng làm việc với các chính phủ, xã hội dân sự và các đối tác quốc tế nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của nạn bạo lực với phụ nữ, hỗ trợ các nạn nhân và đưa những kẻ bạo hành ra trước công lý.

Sự phân biệt đối xử về giới vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất của những bất bình đẳng trong thế giới ngày nay. Điều này được thể hiện trong Báo cáo Phát triển Con người của Khu vực (HDR) 2013-2014 mới của UNDP mang tên An ninh của công dân mang Khuôn mặt Con người: bằng chứng và đề xuất cho Mỹ Latin, trong đó trình bày bạo lực giới góp phần gây ra mất an ninh ở Mỹ Latin và là một nguy cơ và trở ngại thường trực đối với sự phát triển của con  người, sức khỏe cộng đồng và các quyền con người.

Theo báo cáo trên, hầu hết các nước thuộc diện được đánh giá trong khu vực đều ghi nhận sự gia tăng về bạo lực gia đình, cưỡng hiếp và sát nhân nữ. Trong số những tù nhân được UNDP khảo sát từng vi phạm các tội về tình dục, khoảng 75-90% cho biết họ quen nạn nhân trước khi xảy ra tội ác; và khoảng 20-40% là thành viên gia đình.

Trong khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa bạo lực giới và nghèo đói, ngày càng có nhiều kêu gọi trên toàn cầu nhằm đưa tiếng nói của đàn ông vào các giải pháp chấm dứt bạo hạnh phụ nữ. Một nghiên cứu gần đây của Liên Hợp quốc tiến hành ở khu vực châu Á Thái Bình dương cho thấy trong số 10.000 người đàn ông được khảo sát, gần một nửa cho biết họ đã từng dùng bạo lực về thể chất và/hoặc tình dục đối với bạn tình nữ của mình.

Mặc dù những phát hiện ghê sợ này tái khẳng định sự lan tràn của vấn đề, nó cũng cho thấy có thể thay đổi được phần lớn các yếu tố liên quan đến việc sử dụng bạo lực với phụ nữ của nam giới. Nghiên cứu gợi ý là các can thiệp phát triển cần giải quyết những tiêu chuẩn xã hội như chấp nhận bạo lực và các khuôn mẫu về giới thống trị, cũng như là tập trung vào việc chấm dứt chuyện miễn trách nhiệm cho kẻ bạo hành.

Thông điệp này cũng được đưa ra trong báo cáo Một triệu Tiếng nói: Thế giới mà Chúng ta muốn. Báo cáo tổng hợp các kết quả từ cuộc tham vấn toàn cầu chưa từng có tiền lệ với sự tham gia của hơn một triệu người ở tất cả các quốc gia và nền tảng khác nhau về chủ đề chương trình nghị sự phát triển tương lai của thế giới phải như thế nào.Nó cho thấy khuôn khổ các Mục tiêu Thiên niên kỷ hiện nay, khi đến thời hạn năm 2015, không đề cập đến bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cho dù một trong tám mục tiêu là về giới.

Theo báo cáo, bất cứ chương trình phát triển tương lai nào đều phải tập trung mạnh mẽ vào các bất bình đẳng giới và bạo lực giới; nếu không, thế giới sẽ không thể giải quyết nguyên nhân của xung đột và bạo lực cũng như không thể đảm bảo được sự phát triển tăng tốc và bền vững.

UNDP làm việc cùng các nước trên khắp thế giới về những sáng kiến nhằm ngăn ngừa và phản ứng với bạo lực giới, trong đó có những nước khủng hoảng – nơi mà cưỡng hiếp và tấn công tình dục được sử dụng làm công cụ chiến tranh. UNDP khẳng định lại cam kết chấm dứt bạo lực giới và kêu gọi có nhiều nỗ lực hơn nhằm giải quyết những hình thức bạo lực cụ thể trong các bối cảnh phát triển và khủng hoảng, làm việc với các tổ chức của phụ nữ cũng như là với đàn ông và các bé trai.

###

Ghi chú cho biên tập viên
-    Có thể xem thêm thông tin về nghiên cứu châu Á Thái Bình dương đề cập ở trên, mang tên “Đối tác vì Phòng ngừa” và được đồng thực hiện bởi Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), chương trình Phụ nữ Liên hợp quốc và Tình nguyện viên Liên hợp quốc (UNV) tại:
http://www.partners4prevention.org/news/media-resources-UNMCS

-    Báo cáo tổng hợp vè Tham vấn theo chủ đề toàn cầu về Giải quyết các Bất bình đẳng:
http://www.worldwewant2015.org/file/299198/download/324584