Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ quốc tế về đánh giá và xử lý ô nhiễm dioxin/các chất hữu cơ khó phân huỷ POPS ở Việt Nam

03 thg 12 2013

Đà Nẵng – Hội thảo kỹ thuật quốc tế 2 ngày được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 2 và 3 tháng 12 nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về đánh giá và xử lý ô nhiễm POPs/dioxin.

Các chất ô hiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) là một nhóm các hợp chất hóa học được quan tâm đặc biệt vì độc tính và tính bền vững trong môi trường. Dioxin là một trong các chất POPs được kiểm soát toàn cầu theo Công ước Stockholm.

Dioxin có mối liên hệ tới rất nhiều các vấn đề về sức khỏe và môi trường, bao gồm các dị tật. Việt Nam là quốc gia phải đối mặt với những thách thức lớn nhất liên quan đến dioxin. 40 năm đã trôi qua, dioxin vẫn tồn tại trong môi trường và trong và xung quan các điểm nóng ô nhiễm. Ít nhất hơn 240.000  m3 đất và trầm tích ô nhiễm tại Sân bay BIên Hòa cần được xử lý. Nồng độ dioxin lên tới 365.000 ppt về độ độc tương đương theo tiêu chuẩn quốc tế (I-TEQ). Dioxin ở Việt Nam là một sản phẩm phụ khi sản xuất hỗn hợp chất diệt cỏ có tên “Chất da cam” được sử dụng trong chiến tranh. Chất độc này tồn tại trong thời gian dài trong không khí, nước và trong đất. Đất ô nhiễm dioxin thường trở thành trầm tích trong các a hồ, song và sau đó lan sang cá và các động vật khác.

Các nghiên cứu, đánh giá và các nỗ lực tẩy độc dioxin ở Việt Nam trong hơn 40 năm qua đã đem lại nguồn thông tin và kinh nghiệm phong phú được chia sẻ trong hội thảo lần này. Các nhà khoa học và các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng nhau hội ngộ tại hội thảo này để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những ứng dụng tốt nhất để đánh giá và xử lý các chất POPs/dioxin ở Việt Nam.

Hội thảo thảo luận ba mảng cụ thể. Phần đầu tiên giới thiệu về các phương pháp đánh giá dioxin và các chất ô nhiễm khác. Phần thứ hai cập nhật tình hình phát triển công nghệ xử lý đối với các chất POPs/dioxin. Và phần thứ ba cung cấp sự so sánh trên phương diện quốc tế về khung pháp lý đối với công tác kiểm soát và quan trắc dioxin.

Hội thảo là một phần thuộc dự án trị giá 5 triệu đô la Mỹ do UNDP (Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc) và GEF (Quĩ Môi trường Toàn cầu) được khởi động vào tháng 7/2010. Dự án tập trung vào việc hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu các tác động tiêu cực lên các hệ sinh thái và sức khỏe con người từ nguồn phát thải dioxin từ các điểm nóng ô nhiễm. Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 (Văn phòng 33) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện dự án có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các bộ khác và UBND tỉnh Bình Định, Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Đồng Nai.

Theo Chánh Văn phòng 33 và Giám đốc dự án quốc gia, PGS. TS. Lê Kế Sơn: “Với cách tiếp cận tương đối toàn diện đối với vấn đề chất da cam/dioxin ở Việt Nam, dự án “Xử lý dioxin tại các vùng nóng ở Việt Nam” đã có những đóng góp rất quan trọng xét về lý thuyết và thực tiễn. Dự án đã xử lý khu ô nhiễm dioxin trong sân bay Phù Cát, góp phần quan trọng ngan chặn lan tỏa dioxin trong sân bay Biên Hòa, xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý dioxin tại Biên Hòa. Dự án đã tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các công nghệ xử lý dioxin trong điều kiện Việt Nam. Những hoạt động của dự án, bao gồm cả các hoạt động đào tạo và truyền thông, đã góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực nghiên cứu và phòng chống dioxin và các chất độc hại khác cho Việt Nam”

“Việt Nam cần một công nghệ có hiệu quả và phù hợp về mặt kinh tế để xử lý dioxin và trả lại môi trường trong lành và an toàn cho người dân. Các nhà khoa học và chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và thảo luận các phương án để tăng cường năng lực và phát triển công nghệ đánh giá và xử lý dioxin ở Việt Nam,” Ngài Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam cho biết. “do những trì hoãn trong công tác xử lý, dioxin tiếp tục là nguồn gây ô nhiễm lớn hơn đối với môi trường và đặt ra rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe đối với con người, đặc biệt là thông qua chuỗi thức ăn.”

Chính phủ và UNDP sẽ tiếp tục khuyến khích các hoạt động truyền thôn và trao đổi thông tin giữa các diễn đàn kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

 

TS. Nguyễn Mỹ Hằng, Quản đốc Dự án; email: nguyen.my.hang@gmail.com; điện thoại: +84-4-37736354
Hoặc Bà Nguyễn Việt Lan, email: nguyen.viet.lan@undp.org; điện thoại: +84-4-38224383 (121)