Chính phủ tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho cải cách hệ thống trợ giúp xã hội

19-02-2014

Hà Nội – Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTBXH) cùng với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), hôm nay khởi động một dự án nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết cải cách hệ thống chính sách trợ giúp xã hội.

Dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội” sẽ đóng góp vào việc thực hiện phương hướng của Nghị quyết 15 về cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội dựa trên mức sống tối thiểu. Dự án sẽ hướng tới một chương trình nghị sự cải cách nhằm xây dựng một hệ thống chính sách trợ giúp xã hội hiệu quả hơn, tới được với nhiều người hơn và có mức trợ cấp cao hơn đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Thông qua dự án, các nội dung về cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội sẽ được xác định. Dự án sẽ hỗ trợ việc xây dựng một lộ trình cải cách trợ giúp xã hội đồng thời hỗ trợ việc thực hiện cải cách hệ thống trợ giúp xã hội.

Theo ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW tại Kỳ họp thứ 5 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết 15-NQ/TW). Nghị quyết 15 đã chủ trương cải cách hệ thống an sinh xã hội.

“Hệ thống đó cần phải được xây dựng theo cách tiếp cận mới, trên cơ sở đảm bảo quyền con người và có tính hệ thống gắn kết chặt chẽ hơn,” lãnh đạo Bộ LĐTBXH phát biểu tại lễ công bố dự án. “Hệ thống an sinh xã hội sẽ được hình thành dựa trên một chuẩn thống nhất được xác định theo nhu cầu mức sống tối thiểu và giải quyết các nguyên nhân đa chiều nhằm đảm bảo phòng ngừa các rủi ro xã hội cho mọi người, tiến tới bao phủ toàn dân.”

Phó Giám đốc Quốc gia của UNDP, ông Bakhodir Burkhanov, khẳng định lại mục tiêu xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội gắn kết và hiệu quả hơn để có thể mở rộng độ bao phủ và tăng mức trợ giúp đối với những người dễ bị tổn thương, từ đó có thể  duy trì và đẩy mạnh hơn các kết quả giảm nghèo và phát triển xã hội của Việt Nam với tư cách là nước có thu nhập trung bình trong những năm tiếp theo.

Ông Burkhanov cũng nêu số thách thức trong việc thực hiện mục tiêu này, bao gồm việc xây dựng một tầm nhìn chung và lộ trình hài hòa hóa và sắp xếp hợp lý hóa hơn 40 chính sách và cơ chế trợ giúp xã hội khác nhau hiện đang được thực hiện cho 23 nhóm dễ bị tổn thương được phân loại dựa trên 7 khía cạnh khác nhau của nhu cầu hoặc rủi ro. Đồng thời cần tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ kịp thời và hiệu quả của hệ thống trợ giúp xã hội đối với những người được trợ giúp trong bối cảnh nhu cầu trợ giúp ngày càng tăng nhanh và ngân sách lại hạn hẹp.

Ông Burkhanov cho biết: “Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ nỗ lực giải quyết một số thách thức này. Dự án sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xác định tầm nhìn dựa trên các thông tin đầy đủ, nghiên cứu các lựa chọn khả thi và xây dựng lộ trình cải cách hệ thống chính sách trợ giúp xã hội. Dự án cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham vấn tạo đồng thuận trong việc xác định các ưu tiên và bước đi nhằm đạt được mục tiêu này.”

Dự án mới sẽ tiếp nối một loạt các thảo luận do UNDP hỗ trợ trong năm năm qua nhằm thiết lập nền tảng cho kế hoạch bảo trợ xã hội và phương hướng cải cách trợ giúp xã hội ở Việt Nam. Dự án sẽ bổ sung vào các nỗ lực cải cách khác, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức GIZ cho chương trình an sinh xã hội; nghiên cứu về Sàn An sinh Xã hội và cơ chế Lương hưu xã hội của Tổ chức lao động quốc tế  ILO, chương trình hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em và phụ nữ mang thai do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Quỹ nhi đồng LHQ hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng hành chính, Vụ Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH, email: nguyenyenvn2002@yahoo.com
Hoặc   
Nguyễn Việt Lan, cán bộ truyền thông của UNDP,
email: nguyen.viet.lan@undp.org điện thoại: 84-438224383 (máy lẻ 121)