Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc UNDP tập trung vào các vấn đề Việt Nam gặp phải khi trở thành nước có thu nhập trung bình

19-03-2014

Photo: @ UNDP Viet Nam 2013/ Doan Bao Chau

Hà Nội – Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Helen Clark sẽ thăm Việt Nam từ 21-24/3 để tận mắt chứng kiến những thách thức Việt Nam gặp phải trong quá trình chuyển đổi thành một nước có thu nhập trung bình, trong đó có nghèo đói và bất bình đẳng mới nổi, và để cải thiện những can thiệp mang tính chiến lược theo hướng cải cách cơ cấu và định hướng lại tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo con đường bao trùm và bền vững hơn.

Bà Clark sẽ có phát biểu đề dẫn tại Hội thảo quốc tế “Cải cách kinh tế vì tăng trưởng bao trùm và bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội nghị do UNDP và Chính phủ Việt Nam đồng tổ chức vào ngày 24 và 25/3 tại Hà Nội để đưa các bài học và kinh nghiệm trợ giúp Việt Nam trong quá trình thúc đẩy cải cách kinh tế (đặc biệt là Doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngân hàng, phát triển công nghiệp-nông nghiệp, và hội nhập quốc tế) để theo đuổi tăng trưởng bao trùm và toàn diện hơn. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng sẽ là người phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Các chuyên gia nổi bật của quốc tế và trong nước sẽ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị sẽ thu hút hơn 150 đại biểu gồm các nhà hoạch định chính sách từ các bộ liên quan và các địa phương, giới nghiên cứu từ các viện nghiên cứu quốc tế, đạ diện của doanh nghiệp trong nước (nhà nước và tư nhân), đại sứ từ các nước G20 và ASEAN, đại biểu từ các tổ chức phát triển đa phương như World Bank, IMF và ADB.

Trước hội nghị, bà Clark sẽ có các chuyến thăm thực địa và tiếp xúc cộng đồng, quan chức ở miền nam Việt Nam để xem xét điều kiện của các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương. Bà sẽ thăm TPHCM (21/3) để tận mắt thấy cái nghèo dai dẳng của lao động nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như để thấy những nỗ lực giải quyết các vấn đề này thông qua trợ giúp ở cấp chính sách của UNDP, bao gồm việc xác định đối tượng tốt hơn và đo lường nghèo đa chiều. Sau đó bà sẽ thăm tỉnh Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long (22/3) để tìm hiểu những thách thức mà các hộ nghèo phải đối mặt trong thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị đối phó thiên tai; bà sẽ thăm Trà Vinh để thảo luận các vấn đề mà cộng đồng dân tộc thiểu số gặp phải và nhu cầu cần có các giải pháp phát triển tích hợp để giải quyết vấn đề về tính bao trùm.

Việt Nam đã có tiến bộ mạnh mẽ khi các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đều đã đạt được hoặc vượt cả chỉ tiêu năm 2015, nhất là về giảm nghèo và giáo dục tiểu học. Cả nước đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo đói trong chín năm tính từ 1993, và giảm tiếp một nửa nữa từ năm 2002 đến 2008. Đến năm 2010, Việt Nam đứng thứ sáu trên toàn cầu về tiến bộ, cả mức tuyệt đối và tương đối.

Tuy nhiên, các túi nghèo vẫn còn với một nửa người dân tộc thiểu số sống dưới chuẩn nghèo vào năm 2012 và các mục tiêu MDG đi sau mức trung bình cả nước đạt được. Thách thức còn đó nhưng cả nước đang nỗ lực đạt được MDG 6 về mục tiêu HIV và MDG 7 về bền vững môi trường.