Chỉ số PAPI cho thấy khác biệt về trải nghiệm của người dân với quản trị và hành chính công ở từng địa phương

02-04-2014

Hà Nội – Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013 được công bố ngày hôm nay cho thấy phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người ít có mối quan hệ gần với các cơ quan công quyền thì ít hài lòng hơn so với những nhóm dân cư khác về hiệu quả quản trị và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền trong cùng địa bàn cư trú.

Chỉ số PAPI bắt đầu được thực hiện thí điểm năm 2009, và cho tới nay đã trở thành bộ chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh lớn nhất ở Việt Nam, với phạm vi trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, trong đó người dân đóng vai trò là chủ thể của hoạt động theo dõi và giám sát hiệu quả ở cấp tỉnh. Trong 5 năm qua, gần 50.000 người dân đã tham gia chia sẻ trải nghiệm thực tế của họ về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách-pháp luật và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh/thành phố đến cấp xã/phường.

Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2013 lần đầu tiên dành riêng một chương giới thiệu kết quả phân tích sâu về mức độ khác biệt trong trải nghiệm của các nhóm dân cư khác nhau trong cùng một tỉnh/thành phố. Kết quả phân tích cho thấy khoảng 73% độ khác biệt về điểm số PAPI của các địa phương là do sự khác biệt về trải nghiệm giữa từng cá nhân người được hỏi cùng đơn vị thôn/tổ dân phố. Với nhiều người, dịch vụ họ nhận được hay trải nghiệm họ có được trong tương tác với chính quyền thuộc nhóm ‘chất lượng cao’. Trong khi đó, với nhiều người khác, trải nghiệm từ dịch vụ yếu kém đến mức họ đánh giá chất lượng và hiệu quả còn rất thấp..
TS. Pratibha Mehta, Điều phố viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng đây là một chương “đặc biệt với một góc nhìn mới từ phân tích dữ liệu”. “Báo cáo cho thấy chất lượng dịch vụ không đồng đều, không chỉ giữa các tỉnh mà ngay trong từng tỉnh,” TS Pratibha Mehta phát biểu. “Tham nhũng ảnh hưởng nặng hơn đến người nghèo và những nhóm người chịu thiệt thòi. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách quốc gia cần quan tâm đến nhu cầu của các nhóm người dễ bị tổn thương.”

Chỉ số PAPI gồm sáu chỉ số nội dung chính: ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Công khai, minh bạch’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’, ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, ‘Thủ tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’. Kết quả PAPI năm 2013 cho thấy, tỉnh Quảng Bình là địa phương duy nhất nằm trong nhóm tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở cả sáu chỉ số nội dung, trong khi tỉnh Bắc Giang lại thuộc về nhóm địa phương đạt điểm thấp nhất ở cả sáu chỉ số nội dung.

Kết quả qua các năm cho thấy chỉ số nội dung ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ thể hiện rõ nhất khác biệt về trải nghiệm của người dân. Trong khi đó, hai chỉ số nội dung về ‘Thủ tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’ thể hiện ít sự khác biệt hơn giữa các nhóm dân cư. Nhìn chung, ở một số tỉnh/thành phố, trải nghiệm của người dân ít có sự khác biệt hơn khi so sánh các cá nhân trong cùng một địa bàn dân cư, nhưng ở nhiều địa phương khác, mức độ khác biệt rất rõ nét. Kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy người dân Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Vĩnh Long đánh giá cao chất lượng quản trị và cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh, và trải nghiệm tích cực tương đối nhất quán trong các nhóm dân cư ở những địa phương này.

Theo kết quả Chỉ số PAPI năm 2013, 5 vấn đề kinh tế-xã hội được người dân cho là đáng quan ngại nhất gồm: ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, an toàn vệ sinh thực phẩm, và tham nhũng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tăng cường nhận thức của người dân về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân chủ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân tham gia tích cực và có hiệu quả vào đời sống chính trị, góp ý xây dựng chính sách, chính quyền.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quang Du, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Trung tâm đã góp phần công bố và đưa kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công –thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo 6 lĩnh vực nội dung của PAPI đến với các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, làm “tấm gương soi”, sự khuyến cáo giúp các cấp lãnh đạo tự điều chỉnh hoạt động đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước các cấp, thực hành dân chủ ở cơ sở.”

Chỉ số PAPI năm 2013 cũng phản ánh xu thế biến đổi của mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh qua thời gian. Các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Quảng Bình liên tục nhận được những đánh giá tích cực của người dân, thể hiện qua việc cả ba tỉnh thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất trong cả ba năm, 2011, 2012 và 2013.

Báo cáo PAPI năm 2013 ghi nhận xu thế biến đổi khá tích cực ở điểm thấp nhất (điểm sàn) và cao nhất (điểm trần) ở 6 chỉ số nội dung qua các năm. Điểm sàn có xu hướng gia tăng ở 5 trong 6 chỉ số nội dung, và điểm trần có xu hướng gia tăng ở 4 trong 6 chỉ số nội dung. Ngoài ra, số tỉnh/thành phố đạt trên 40 điểm ở Chỉ số PAPI tổng hợp có trọng số tăng từ 4 theo kết quả PAPI 2011 lên 10 theo kết quả PAPI 2013. Ngược lại, số tỉnh/thành phố đạt điểm PAPI tổng hợp có trọng số dưới 35 điểm giảm từ 11 theo kết quả PAPI 2011 xuống còn 1 địa phương theo kết quả PAPi 2013.

Về kết quả khảo sát PAPI qua ba năm (2011-2013), PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), ghi nhận hai điều đáng mừng, đó là tính ổn định và nhất quán của bộ chỉ số và người dân dường như hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương. Song, ông cũng lưu ý: “Mức độ gia tăng này còn rất nhỏ, chưa đáng kể về mặt thống kê, nghĩa là chưa vượt qua mức +5%. Chúng ta hy vọng mức gia tăng đáng kể hơn trong những năm tới khi các địa phương có những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân”.
 
Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu để các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương sử dụng nhằm theo dõi quá trình thực thi chính sách, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện kịp thời. Cho tới nay, hơn 22 tỉnh/thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo hoặc có những hành động cụ thể để cải thiện Chỉ số PAPI. Tính đến năm 2013, chính quyền các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Kon Tum, Quảng Ngãi và Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp tỉnh nhằm cải thiện những điểm yếu dựa trên phát hiện của Chỉ số PAPI.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiên cứu so sánh và chuyên sâu ở 15 địa phương nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Trong năm 2013, Học viện thực hiện nghiên cứu chính sách ở ba tỉnh An Giang, Hà Giang và Phú Yên. Với những kết quả nghiên cứu đó, Học viện đã tư vấn lãnh đạo các tỉnh với những khuyến nghị chính sách sát với thực tiễn của các địa phương.

  • Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ cho nghiên cứu xây dựng chỉ số PAPI từ năm 2011 đến nay.
  • Xin truy cập www.papi.vn để xem Báo cáo PAPI 2013, thông tin cơ bản về chỉ số của 63 tỉnh, thành phố và toàn bộ dữ liệu.
  • Xin mời đọc bài phát biểu của Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại buổi công bố báo cáo
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Việt Lan
Phòng Truyền thông Liên Hợp quốc
Tel: (+84 4) 3822 4383, ext: 121
Mob: (+84) 91 4436 769
Email: nguyen.viet.lan@undp.org

Đặng Hoàng Giang
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
và Hỗ trợ Cộng đồng (Cecodes)
Số nhà 16, ngõ 34/23, Phố Nguyên Hồng,
Quận Đống Đa,  Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 4) 3573 8496
Fax: (84 4) 3573 8497
www.cecodes.org