Phát biểu về việc tăng cường vai trò lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong Chương trình Phòng chống HIV/AIDS

23-03-2009

Diễn giả : Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia của UNDP Việt Nam
Ngày
:       23 tháng 3 năm 2009
Sự kiện:   Phát biểu tại "Cuộc họp lãnh đạo ba bên" và "Hội nghị tổng kết" của Chương trình Phòng chống HIV/AIDS

Kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng,
Kính thưa Ngài Tô Huy Rứa,
Kính thưa Bà Tòng Thị Phóng,
Kính thưa Ngài Phùng Hữu Phú,
Kính thưa Bà Trương Thị Mai
Kính thưa các Quí vị thành viên Ban chỉ đạo Chương trình,
Kính thưa các Quí vị đại biểu đến từ Lạng Sơn, Khánh Hòa và An Giang,
Thưa các Quí vị đồng nghiệp,
Thưa các Quí Bà, Quí Ông,

Trước hết, tôi xin cảm ơn các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Quốc hội có mặt tại Hội nghị tổng kết ngày hôm nay. Sự hiện diện của các Quí vị thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc lãnh đạo đất nước đấu tranh chống HIV/AIDS.

Chúng tôi - các đối tác quốc tế về phía LHQ và tổ chức Sida Thụy Điển - rất hân hạnh và vinh dự được hợp tác chặt chẽ với các Quí vị thực hiện Chương trình "Tăng cường vai trò lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS" trong những năm qua.

Chúng tôi cũng rất tự hào được góp phần xây dựng và thực hiện Chỉ thị 54 của Trung ương và Luật Phòng chống HIV/AIDS thông qua Chương trình này. Các văn bản đó đưa ra khung pháp lý và chính sách để hướng dẫn công tác phòng chống HIV/AIDS ở tất cả các cấp tại Việt Nam.

Như đã nêu trong báo cáo của GS. Hùng và TS. Tiến, Chương trình này còn góp phần triển khai nhanh và theo dõi sát sao việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương và Luật Phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt ở ba tỉnh nằm trong Chương trình. Kết quả là đã xây dựng và thử nghiệm các mô hình tốt. Cơ chế phối hợp liên ngành dưới hình thức như "Hiệp hội Phòng chống HIV/AIDS" ở tỉnh An Giang là một ví dụ tuyệt vời: Thiết lập các cơ chế mới mang tính sáng tạo để huy động những người có HIV tham gia xây dựng và thực hiện chính sách; tiến hành hiệu quả công tác truyền thông thay đổi hành vi; cơ sở Đảng và cơ quan dân cử ở địa phương ban hành và hướng dẫn thông qua các nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 54 của Trung ương và Luật Phòng chống HIV/AIDS ở địa phương.

Bài học lớn nhất mà chúng ta đã rút ra từ Chương trình này là khi các cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và cơ quan dân cử phối hợp nhịp nhàng với nhau thông qua các hành động cụ thể như thống nhất chỉ đạo, hỗ trợ lẫn nhau và sự tham gia trực tiếp của cá nhân, thì họ có thể tạo ra những bước đột phá trong việc tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời cải thiện cuộc sống của những người có HIV. Sự khác biệt đó được thể hiện rõ trong bài trình bày về kết quả nghiên cứu tác động của HIV: Quyết định tăng cường mức độ sẵn sàng cung cấp thuốc kháng Virut HIV (ARV) mang lại tác dụng rõ rệt đối với những người có HIV.

Tại Hội nghị tổng kết một chương trình như thế này, các Quí vị có thể đặt ra câu hỏi: "Chúng ta sẽ làm gì với những kết quả và mô hình thành công này?" Liệu chúng ta có tiếp tục triển khai và nhân rộng hay không? Chúng tôi rất phấn khởi biết rằng các tỉnh nằm trong Chương trình sẽ bố trí thêm kinh phí/ngân sách để duy trì kết quả và tiếp tục công việc đã được khởi động trong Chương trình này. Chúng tôi cũng rất vui mừng biết rằng các mô hình thành công, các kinh nghiệm và các cách làm hay của Chương trình hiện đang được nhân rộng ở một số tỉnh khác. Chúng tôi rất mong rằng những kinh nghiệm và cách làm hay đó được tổng kết đầy đủ bằng văn bản và phổ biến rộng rãi.

Nói về các kết quả của Chương trình, theo tôi chúng ta không nên quên rằng phía trước chúng ta là những thách thức rất to lớn. Tất cả chúng ta đều biết rằng trong số 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Việt Nam có thể không đạt được Mục tiêu số 6 về phòng chống HIV/AIDS nếu không nỗ lực hơn nữa.

Để đẩy lùi tình trạng lây lan HIV/AIDS, cần tăng cường hơn nữa mức độ phối kết hợp liên ngành giữa các cơ sở Đảng, cơ quan dân cử và cơ quan chính quyền các cấp. Cũng cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo và đi tiên phong để chấm dứt tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi với các thông tin và dịch vụ liên quan tới HIV, kể cả khả năng tiếp cận ARV cho những người có HIV/AIDS, các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và điều trị chung.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, các dòng vốn ODA vào các nước đang phát triển sẽ tạm thời suy giảm, và các dòng vốn ODA vào Việt Nam cũng sẽ tiếp tục giảm khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập bậc trung. Cần đảm bảo không ngừng tăng cường mức phân bổ nguồn lực của Nhà nước cho công tác phòng chống HIV/AIDS để duy trì nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS có ý nghĩa quan trọng tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh tích cực của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Việt Nam sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này và đảm bảo cho HIV sẽ không góp phần huỷ hoại các thành quả phát triển to lớn mà Việt Nam đã và đang đạt được từ trước đến nay. Tôi xin một lần nữa khẳng định rằng trên cơ sở phối hợp như một thể thống nhất, các tổ chức LHQ tại Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với thách thức về HIV/AIDS.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các Quí vị đồng nghiệp và các đối tác đã góp phần thực hiện thành công Chương trình trong bốn năm qua. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn GS. Hùng và Bà Hoài Thu cùng với Ông Jordan Ryan, nguyên Điều phối viên Thường trú LHQ, đã khởi xướng Chương trình này; cảm ơn Ban quản lý và cán bộ dự án của Đảng và Quốc hội ở cấp trung ương và cấp tỉnh đã làm việc rất tích cực để thực hiện Chương trình; cảm ơn các cán bộ lãnh đạo Đảng, Quốc hội và các cơ quan Chính phủ về sự hỗ trợ quí báu cũng như cảm ơn các đồng nghiệp ở tổ chức Sida và UNAIDS là những đối tác chuyên môn rất quan trọng trong thời gian qua.    

Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục “Đi tiên phong, ngăn chặn AIDS, và giữ vững cam kết”.

Cảm ơn và chúc sức khoẻ.
Setsuko Yamazaki, Giám đốc Văn phòng UNDP tại Việt Nam

Setsuko Yamazaki, UNDP Viet Nam Country Director