Phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG)

02-06-2009

Diễn giả: Ông Christophe Bahuet, Phó Giám đốc UNDP Việt Nam, thay mặt cho LHQ tại Việt Nam
Sự kiện:  Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG)
Ngày:      2 tháng 6 năm 2009

Tôi xin cảm ơn Bộ KH&ĐT đã tổ chức sự kiện này để chúng ta có dịp nghe trình bày và thảo luận về các kết quả nêu trong Báo cáo MDG. Rõ ràng LHQ rất coi trọng các MDG cũng như việc theo dõi, báo cáo về các mục tiêu này của các quốc gia thành viên.

LHQ đánh giá cao việc Việt Nam giữ vững cam kết theo dõi và báo cáo về các MDG và các VDG (Mục tiêu Phát triển của Việt Nam).

Tôi muốn nhấn mạnh đặc điểm mấu chốt của Báo cáo: Đây là Báo cáo của Chính phủ hoàn toàn do Bộ KH&ĐT chủ động xây dựng. Báo cáo trình bày cách nhìn nhận, đánh giá của phía Chính phủ. Ngoài ra, Báo cáo còn phản ánh quan điểm của Việt Nam về các vấn đề MDG toàn cầu và Tuyên bố Thiên niên kỷ. Một điều nữa cũng cần đề cập tới là thông qua Báo cáo này, Việt Nam khẳng định lại cam kết thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ năm 2000.

Chính phủ đã phát huy cao nhất tinh thần làm chủ và chủ động trong việc xây dựng Báo cáo, còn LHQ thực hiện vai trò đối tác và:

  • Cung cấp ví dụ và kết quả phân tích từ các Báo cáo MDG ở các nước khác.
  • Đóng góp ý kiến về các bản dự thảo báo cáo.
  • Nghiên cứu dữ liệu đã được xác định ngay từ đầu là vấn đề chính.

Tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Chính phủ trong việc thu thập/phân tích dữ liệu để xây dựng báo cáo dựa trên thực chứng, đặc biệt là được phân tách theo các yếu tố cụ thể:

  • Đây là điểm cải tiến so với các báo cáo trước đây về mặt phương pháp và kiểm chứng
  • Công việc này đã được thực hiện với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và Tổng cục thống kê.

Việc phổ biến báo cáo sẽ tạo cơ hội để khuyến khích sự tham gia thảo luận của các cơ quan nhà nước, xã hội dân sự và giới báo chí.

Về mặt nội dung, Báo cáo thể hiện rõ tiến độ thực hiện các MDG ở Việt Nam. Song, chúng ta không bao giờ được quên tình hình của Việt Nam trong thập kỷ 90. Ngoài tấm gương về kết quả xóa đói giảm nghèo đầy ấn tượng, Việt Nam còn là một ví dụ điển hình về kết quả giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ từ 203/100.000 năm 1990 xuống còn 75/100.000 năm 2007. Báo cáo thể hiện cam kết và nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các MDG.

Song Báo cáo cũng nhận định rằng Việt Nam đang bị chậm tiến độ trong việc thực hiện một số MDG liên quan tới dân tộc thiểu số và một số khu vực địa lý.

Trong khi có rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh việc Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập bậc trung, các kết quả trong Báo cáo nhắc nhở chúng ta rằng có những vấn đề phát triển mà Việt Nam sẽ phải đối mặt và cần phải đưa ra một chương trình phát triển. Báo cáo cũng nêu rõ rằng bản thân tăng trưởng kinh tế chưa đủ để giải quyết một số thách thức. Vì vậy, các kết quả của Báo cáo cần hỗ trợ về mặt thông tin cho việc hoạch định chính sách, đặc biệt là Chiến lược và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình Quốc gia khác.

Tôi cũng xin nói rằng nhóm soạn thảo đã cố gắng đề cập những vấn đề cụ thể liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay. LHQ thực sự lo ngại rằng cả cuộc khủng hoảng toàn cầu và biến đổi khí hậu không những làm chậm lại mà còn đảo ngược kết quả thực hiện các MDG và phát triển con người trên phạm vi toàn cầu và có thể ở cả Việt Nam. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi sát sao tác động của khủng hoảng và biến đổi khí hậu đối với kết quả phát triển con người.

Nhân dịp này, tôi xin khẳng định lại hai cam kết của LHQ tại Việt Nam. Một là phối hợp với Chính phủ và nhân dân Việt Nam và các đối tác quan tâm khác để đảm bảo thực hiện các MDG trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương. Hai là phối hợp với Chính phủ và tất cả các bên liên quan theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các MDG và sử dụng các kết quả theo dõi trong việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách. Như Ông Kofi Annan, Nguyên Tổng Thư ký LHQ, đã nói: "Chừng nào chưa đạt được các MDG ở từng làng, xã của Việt Nam thì chúng ta chưa hoàn thành công việc”.

Sứ mệnh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Liên Hợp Quốc phối hợp với Chính phủ và nhân dân Việt Nam phấn đấu đảm bảo rằng mọi người dân Việt Nam được hưởng một cuộc sống ngày càng thịnh vượng với nhân phẩm, sức khoẻ không ngừng được nâng cao và phạm vi lựa chọn được mở rộng hơn. Thông qua nỗ lực chung của toàn hệ thống và từng tổ chức thành viên, Liên Hợp Quốc quan tâm và tạo cơ hội cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất cũng như cho thanh niên - những chủ nhân của tương lai.

Theo tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên bố Thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc tăng cường áp dụng nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp ý kiến tư vấn vô tư và chuyên gia kỹ thuật cũng như tạo điều kiện tiếp cận với tri thức toàn cầu và kinh nghiệm trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt Nam.