Phát biểu tại Hội nghị triển khai dự án chính sách kinh tế vĩ mô

15-04-2010

Diễn giả: Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam
Ngày:     15/4/2010
Sự kiện:  Triển khai dự án chính sách kinh tế vĩ mô

Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội;
Thưa ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
Thưa các quý vị đại diện cho Quốc hội, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và các viện nghiên cứu;
Các bạn đồng nghiệp và bạn hữu thân mến;

Chúng tôi đặc biệt vinh dự được triển khai dự án mới “hỗ trợ nâng cao năng lực cố vấn, kiểm tra và giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô” cùng với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam đang lớn mạnh cả về quy mô và mức độ phức tạp, cũng như đang ngày càng hòa nhập sâu rộng hơn vào cộng đồng khu vực và thế giới, do đó đầu tư vào nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô chất lượng cao sẽ là một nhân tố chính cho bước phát triển tiếp theo của đất nước. Tăng cường năng lực nghiên cứu chính sách cấp quốc gia và đẩy mạnh hơn nữa những tranh luận chính sách quốc gia là hết sức cấp thiết đối với Việt Nam, giúp cho Việt Nam có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn về mặt chính sách và giải quyết những thách thức trước mắt, đồng thời định hướng cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện một số cải cách kinh tế, qua đó đạt được những tăng trưởng kinh tế đáng kể, đồng thời góp phần phát triển xã hội và giảm đói nghèo. Tuy nhiên, giờ đây Việt Nam cần phải thực hiện những cải cách tiếp theo để giúp đất nước đạt được một chất lượng tăng trưởng, đem lại lợi ích cho càng nhiều người càng tốt, tránh cái gọi là ‘bẫy thu nhập trung bình’, và đạt được kết quả là trở thành một quốc gia công nghiệp hóa hiện đại.

Như đã được nhấn mạnh trong một văn bản chính sách được xây dựng với sự tài trợ của UNDP – Lựa chọn sự thành công – một nhân tố chính dẫn đến thành công của những cải cách kinh tế tiếp theo sẽ là nâng cao năng lực quản lý bằng kỹ thuật ở cấp quốc gia và năng lực cung cấp các phân tích có chất lượng tốt, khách quan và toàn diện. Năng lực quốc gia này đã đóng một vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của các nước khác ở khu vực Đông Á. Hơn nữa, kinh nghiệm giải quyết các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã cho thấy những kỹ năng này là hết sức cần thiết để có thể tăng cường hiểu biết về các tác động của những cú sốc từ bên ngoài đối với nền kinh tế quốc gia và với người dân.

Nhận thức được những điều trên đây, UNDP rất hân hạnh được đóng góp một phần trong dự án này.Qua việc tập hợp những cơ quan nghiên cứu và giám sát thực hiện chính sách cũng như các cơ quan, đơn vị hoạch định chính sách, cung cấp cho họ những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, dự án hướng tới tăng cường năng lực quốc gia để thực hiện nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô dựa trên bằng chứng và tiến hành những tranh luận và đối thoại chính sách công khai về các vấn đề kinh tế vĩ mô.

Với tư cách là một mạng lưới tri thức toàn cầu, UNDP rất hân hạnh được đem lại một góc nhìn quốc tế đối với nỗ lực cấp quốc gia này. Không có cách nào tốt hơn để tìm ra giải pháp cho những thách thức của nền kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hơn cách học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia khác.
 
Khả năng tự chủ, lãnh đạo và những cam kết cụ thể cũng đóng một vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo những hỗ trợ của UNDP được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Xét ở khía cạnh này, cần đảm bảo rằng những hỗ trợ của chúng tôi có tính bổ sung cho những nỗ lực quốc gia, hơn là đơn giản chỉ phụ thêm vào các nỗ lực đó.

Nhân dịp này, tôi xin được cám ơn ông Hà Hiển và Tiến sỹ Đỗ Hoài Nam vì những nỗ lực cá nhân và sự lãnh đạo của họ. Tôi cũng xin được cám ơn cán bộ các cơ quan tham gia dự án đã làm việc vất vả và đã rất quyết tâm làm việc trong những tháng qua. Những hỗ trợ này là hết sức quan trọng đối với việc hình thành dự án và đã đưa chúng ta đến vị trí chúng ta đang đứng ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng những nỗ lực, sự quyết tâm và lãnh đạo đó sẽ tiếp tục là một nhân tố chính cho việc thực hiện dự án thành công.

Chúc tất cả các quý vị sức khỏe và hạnh phúc!