Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu ngành tài nguyên và môi trường

06-12-2010

Diễn giả: Setsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam
Ngày:     6 – 12 - 2010
Tại:        Hội nghị toàn quốc về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu ngành tài nguyên và môi trường

Kính thưa Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường
Kính thưa các quý vị đại biểu

Tôi rất vui mừng vì Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xin được cảm ơn Bộ đã cho tôi cơ hội phát biểu  tại hội nghị quan trọng này.

Kể từ khi thành lập Bộ Tài nguyên & Môi trường, trong vòng tám năm gần đây, chúng ta đã được chứng kiến những thành tựu đáng tuyên dương của Bộ trong việc định hướng chương trình quốc gia về tài nguyên thiên nhiên và môi trường.  Đặc biệt, Bộ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các cơ cấu thể chế cơ bản ở tất cả cấp và xây dựng một số chính sách và khung pháp lý. Cùng với sự hiện đại hóa và tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng như vai trò của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Việt Nam đang tiến tới giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi chuyển trọng tâm từ phát triển kinh tế sang ‘tăng trưởng có chất lượng’ với tư cách là một quốc gia có mức thu nhập trung bình. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội vạch ra hướng đi cho mức tăng trưởng mong đợi của nền kinh tế Việt Nam nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh nhu cầu phát triển xã hội, nhân lực và phát triển bền vững cho mọi công dân Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững cần được lồng ghép trong một chiến lược, chứ không nên tách ra thành hai chiến lược riêng biệt. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng đồng thời xác định phát triển nguồn nhân lực là bước đột phá quan trọng để tiến tới tăng trưởng nhanh, bền vững và chất lượng.

Trên quan điểm của tổ chức Liên Hiệp Quốc, tôi muốn nhấn mạnh vào ba nội dung chính có liên quan đến nội dung của báo cáo.

Trước hết, cần cân nhắc biến thách thức về biến đổi khí hậu thành một cơ hội để Việt Nam lựa chọn con đường phát triển “tăng trưởng xanh” trong đó tạo ra một nền kinh tế sạch và phát thải carbon thấp, đồng thời đầu tư nguồn nhân lực cho cơ hội mới này. 

Tăng trưởng xanh đồng nghĩa với nhiều việc làm, nhiều đầu tư hơn, trao đổi công nghệ diễn ra nhiều hơn, nguồn nhân lực có kỹ năng cao hơn, giảm phụ thuộc vào thị trường năng lượng và có được một nền kinh tế có sức phục hồi cao hơn. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, các nguồn năng lượng chính là cơ sở xác định mức tăng trưởng. Nếu đó là than đá và hơi nước ở thế kỷ 19, là xăng và dầu ở thế kỷ 20, thì ở cuộc cách mạng công nghiệp tới đây nguồn năng lượng sạch – bắt nguồn từ cuộc cách mạng xanh sẽ tạo ra mức tăng trưởng.

Đầu tháng 11, ngài Yvo De Boer, nguyên Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu đã có chuyến thăm Hà Nội. Một trong những thông điệp chính mà vị chuyên gia đầu ngành thế giới này gửi đến các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam là cần đưa ra quyết định chiến lược xem liệu Việt Nam đã sẵn sàng lồng ghép tăng trưởng xanh vào chiến lược phát triển của mình hay chưa, và nếu đã sẵn sàng thì cần phải đưa ra các cam kết, các kế hoạch cũng như mục tiêu quốc gia.

Nếu lựa chọn hướng phát triển này, trước tiên Việt Nam cần có một chiến lược đầu tư để phát triển những nguồn nhân lực có liên quan trong mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, kinh tế, tài chính, kế hoạch cho đến khoa học và kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Tiếp đến, chỉ có thể đạt được tăng trưởng xanh khi hợp tác với khu vực tư nhân dưới sự lãnh đạo của nhà nước. Và cần có những cán bộ đủ năng lực trình độ để định hướng cho thị trường bằng chính sách, chức năng điều chỉnh và thực thi luật pháp. Trong mối quan hệ kết nối này, một điểm rất quan trọng là chính phủ cần có đủ năng lực giao tiếp với thị trường để đem lại những kết quả như mong đợi.

Cuối cùng, cần lồng ghép các kế hoạch và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong các chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm của ngành cho giai đoạn 2011-2015, và giám sát quá trình hợp tác với các ngành khác, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo, thông tin, khoa học và công nghệ. Để đạt được tăng trưởng xanh, cần có một phương pháp tiếp cận liên ngành và liên Bộ trong các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường đóng vai trò chủ chốt, hỗ trợ cho các ngành khác như nông nghiệp, công nghiệp và vận tải hoàn thành trách nhiệm của mình để đảm bảo khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Kính thưa các quý vị đại biểu,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt cho việc quyết định mục tiêu phát triển lâu dài và đây chính là lúc để bắt đầu xây dựng nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh.

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực để thực hiện bước chuyển đổi của mình với một chiến lược nguồn nhân lực mới.
Xin chúc hội nghị thành công và đạt được những kết quả tốt.
Xin trân trọng cảm ơn.