Bài phát biểu khai mạc tại Hội thảo phổ biến các bài học kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong việc tham khảo ý kiến công chúng ở các dân tộc thiểu số

12-10-2011

Diễn giả:  Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc (phụ trách Chương trình) của UNDP tại Việt Nam
Ngày:      12 tháng 10 năm 2011
Sự kiện:   Hội thảo phổ biến các bài học kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong việc tham khảo ý kiến công chúng ở các dân tộc thiểu số

Kính thưa Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Kính thưa TS. Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Thưa các Quí vị đại diện các Ủy ban của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các tỉnh
Thưa các Quí Bà, Quí Ông:

Tôi thực sự vinh hạnh được phát biểu khai mạc cùng với Ông Danh Út và TS. Sỹ Dũng tại hội thảo phổ biến các bài học kinh nghiệm trong việc tham khảo ý kiến công chúng ở các dân tộc thiểu số ngày hôm nay. Kể từ năm 2008 khi Văn phòng Quốc hội với sự hỗ trợ của UNDP đưa ra chủ trương tham khảo ý kiến công chúng, gần 1/3 Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã thực hiện chủ trương này. Kết quả là hơn 10.000 người dân trên toàn quốc đã có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình về các quyết định hành chính liên quan trực tiếp tới cuộc sống của họ. Việc tham khảo ý kiến công chúng không chỉ cho phép các công dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách mà còn có tác dụng đánh giá các chính sách và chương trình của Chính phủ. Việc tham khảo ý kiến công chúng còn góp phần tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và - như TS. Sỹ Dũng vừa mới nêu - giúp cho Hội đồng Nhân dân đáp ứng tốt hơn các nhu cầu và nguyện vọng của người dân vốn là đối tượng phục vụ của cơ quan dân cử này.

Hội thảo ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời để rút ra các bài học kinh nghiệm từ việc tham khảo ý kiến công chúng ở các dân tộc thiểu số và trên cơ sở đó điều chỉnh các quy định pháp lý ở cấp tỉnh và cấp trung ương cũng như một loạt công cụ hiện đang được Văn phòng Quốc hội xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu và mối quan tâm cụ thể của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Như ý kiến nhận định của Chuyên gia độc lập của LHQ về các vấn đề dân tộc thiểu số sang công tác tại Việt Nam năm ngoái, Việt Nam đã thực hiện một số sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường tỷ lệ đại diện của các dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử. Theo tinh thần đó, cần phải đảm bảo sự tham gia có hiệu quả về mặt chính trị của các dân tộc thiểu số trong các hoạt động tham khảo ý kiến công chúng.
 
Như nhiều đại biểu đã biết, có một số văn bản pháp lý quốc tế khác khuyến khích sự tham gia của các dân tộc thiểu số và người dân bản địa trong đời sống xã hội. Ví dụ, Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của người dân bản địa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham khảo ý kiến của người dân bản địa. Ngoài ra, Công ước số 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các Dân tộc bản địa và Bộ lạc đưa ra các điều khoản đảm bảo quyền của người dân bản địa là đối tượng được tham khảo ý kiến. Tất cả những văn bản pháp lý này đều ghi nhận rằng việc tham khảo ý kiến công chúng là phương tiện quan trọng để các dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư bị thiệt thòi khác có thể đóng góp tiếng nói, ảnh hưởng và tác động của mình.

Điều đáng phấn khởi là Việt Nam đang hoàn thiện khung tham khảo ý kiến công chúng cho phù hợp với các nhu cầu và mối quan tâm của các dân tộc thiểu số. Kết quả của hội thảo ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm tư liệu về các đặc điểm cụ thể của việc tham khảo ý kiến công chúng ở các dân tộc thiểu số, và tôi rất mong được nghe các bài học kinh nghiệm rút ra cho đến nay và chúng có tác dụng như thế nào về mặt thông tin đối với quá trình thể chế hóa việc tham khảo ý kiến công chúng không chỉ ở Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh mà ở cả cấp trung ương.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Văn phòng Quốc hội và các bạn đồng nghiệp ở Văn phòng Dự án và UNDP đã tổ chức hội thảo này.

Tôi xin chúc các Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành công trong công tác và có một cuộc thảo luận đạt kết quả tốt đẹp trong hội thảo ngày hôm nay.

Cảm ơn các Quí vị đại biểu.