Diễn văn tại Việt Nam tại hội nghị công bố “Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới”

01-11-2011

Diễn giả:      Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP tại Việt Nam
Ngày:          1/11/2011
Sự kiện:       Công bố “Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới”

Kính thưa ông Cao Viết Sinh, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kính thưa ông Đỗ Thức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thưa các bạn đồng nghiệp thuộc các ban ngành, địa phương
Thưa các bạn đồng nghiệp LHQ và cộng đồng quốc tế
Thưa các vị khách quý, thưa các quý ông, quý bà:

Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây ngày hôm nay, với tư cách là một thành viên của đại gia đình Liên Hợp Quốc và của cộng đồng các đối tác phát triển, để chúc mừng Chính phủ Việt Nam và Tổng Cục Thống kê nhân dịp công bố “Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới” của quốc gia.

Chiến lược Phát triển Thống kê (CLPTTK) Việt Nam được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và được hình thành trên cơ sở đảm bảo sự tham gia cao, đã đánh dấu Việt Nam trên bản đồ thống kê thế giới bên cạnh gần 100 quốc gia khác đã có chiến lược phát triển thống kê. CLPTTK của Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách hệ thống thống kê nhằm hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, thực hiên, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chính sách dựa trên bằng chứng thực tế.

Chính phủ Việt Nam đã một lần nữa khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình trong công tác bình đẳng giới qua việc ban hành “Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Giới”. Bộ chỉ tiêu này cung cấp một khung pháp lý quan trọng cho việc đặt trọng tâm vào công tác phân nhóm số liệu thống kê theo giới, thu thập và phổ biến số liệu liên quan đến giới trong công tác của hệ thống thống kê Việt Nam ở cả cấp trung ương và địa phương.

Sau những bước chuyển quan trọng từ thời kỳ chiến tranh sang thời kỳ hòa bình, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hiện đại, hội nhập với kinh tế thế giới, Việt Nam hiện đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với tư cách là một quốc gia có thu nhập trung bình. Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm và dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm đã đề ra các định hướng cho sự phát triển của Việt Nam để đảm bảo bền vững hơn, công bằng hơn và đem lại lợi ích cho nhiều người hơn. Hai văn kiện này đã vạch ra đường lối cho Việt Nam thoát khỏi mô hình tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư tư bản, nhân công rẻ và lạm dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên, chuyển sang một mô hình mới có thể tạo được giá trị gia tăng cao hơn và nâng cao tính cạnh tranh; một mô hình có thể tạo được thế cân bằng tốt hơn giữa tăng trưởng kinh tế và bền vững; một mô hình có thể đảm bảo sự tham gia tích cực của cả phụ nữ và nam giới và đem lại một chất lượng sống cao hơn cho mọi gia đình Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, cũng như mọi nhóm dân tộc.

Một nhân tố chính giúp đem lại thành công cho mục tiêu đầy tham vọng này là việc cải cách hệ thống thống kê của Việt Nam. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng cần có các số liệu kịp thời và có chất lượng cao để có thể xác định các xu hướng phát triển mới, xây dựng các chính sách phù hợp và giám sát tác động của chúng. Ở giai đoạn phát triển này, hơn lúc nào hết Việt Nam cần đưa ra các sự lựa chọn sáng suốt trong một môi trường phát triển nhanh chóng – dù đó là các xu hướng về dân số, các xu hướng về giới, về lực lượng lao động, hay về nghèo đói và thiếu hụt.

CLPTTK giai đoạn 2011-2020 ra đời vào một thời điểm giao thời quan trọng, trở thành một chiến lược đầy đủ, toàn diện và chặt chẽ giúp nâng cao năng lực thống kê ở Việt Nam. Chiến lược này đưa ra một tầm nhìn dài hạn về hệ thống thống kê đến năm 2030, đồng thời xác định những cột mốc chính trên con đường đó. Trên cơ sở thừa nhận nhu cầu ra quyết định dựa trên bằng chứng thực tế, hệ thống này sẽ giúp cải thiện công tác phổ biến số liệu và tiếp cận với số liệu; nâng cao chất lượng và tính kịp thời của các thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; cải thiện công tác phân nhóm số liệu theo giới, theo dân tộc, độ tuổi và nhóm dân số; đồng thời tăng cường hiệu quả và sự phối hợp trong công tác thu thập và phân tích số liệu. Việc thực hiện chiến lược này đã được vạch ra trong các kế hoạch hành động cụ thể, trong đó nêu chi tiết hơn ai cần phải làm những gì vào thời gian nào.

Chúng tôi, các cán bộ của LHQ và cộng đồng đối tác phát triển, rất hoan nghênh những diễn biến kể trên và mong muốn được khuyến khích các đối tác phía Chính phủ hoàn thiện và phổ biến các kế hoạch hành động này cùng với khung theo dõi & đánh giá tương ứng, nhằm đảm bảo thực hiện thành công CLPTTK, Hệ thống Chỉ tiêu Thống kê Quốc gia và Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Giới.

Thưa các quý ông, quý bà:

CLPTTK và Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Giới đã được xây dựng nhờ những nỗ lực chung lớn lao của nhiều bên tham gia, bao gồm các cơ quan, ban ngành của Chính phủ, các địa phương và các đối tác phát triển quốc tế, dưới sự điều phối hiệu quả của Tổng Cục Thống kê.

LHQ và các đối tác quốc tế thực sự tự hào được là một phần của quá trình xây dựng CLPTTK Việt Nam ngay từ những giai đoạn đầu. Sự hỗ trợ hài hòa, nhất quán của Ngân hàng Thế giới, PARIS21, Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh (DFID), Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), Cộng đồng Châu Âu, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA), cũng như của Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), là một yếu tố quan trọng trong những nỗ lực này. Điều làm cho nỗ lực phối hợp hoạt động này thành công chính là việc công nhận vai trò làm chủ và lãnh đạo của Nhà nước trong công tác này; cam kết mạnh mẽ của các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ các hệ thống và năng lực thể chế quốc gia; một cách tiếp cận điều phối sáng tạo thông qua Nhóm Cố vấn chung giữa Chính phủ và các nhà tài trợ về CLPTTK; và công tác lập kế hoạch chung của các cơ quan LHQ và các nhà tài trợ khác tham gia hỗ trợ công tác của Tổng Cục Thống kê. Rõ ràng là những bài học hay từ sự phối hợp nói trên cần được tiếp tục duy trì ở giai đoạn thực hiện những chiến lược quan trọng này.

Kết thúc bài phát biểu, tôi xin được một lần nữa chúc mừng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Tổng Cục Thống kê, nhân dịp công bố “Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam” và “Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Giới”.

Nhân cơ hội này, chúng tôi xin một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi đã sẵn sàng tham gia cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện CLPTTK và Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển Giới, qua đó tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và phát triển con người với tư cách là một quốc gia thu nhập trung bình vững mạnh và có nhiều khả  năng cạnh tranh.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe!