Phát biểu tại hội thảo về kết quả Hội nghị Rio

11-07-2012

Diễn giả:  Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam     
Ngày:      11/7/2012
Sự kiện:   Hội thảo về kết quả Hội nghị Rio+20

Kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thế Phương;
Thưa các vị đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và địa phương;
Thưa các bạn đồng nghiệp đến từ cộng đồng quốc tế;
Thưa các quý ông, quý bà;

Ba tuần sau khi diễn ra Hội nghị Rio+20, tôi rất vui mừng được có cơ hội phát biểu tại hội thảo về kết quả Hội nghị, và trình bày hai báo cáo về phát triển bền vững ở Việt Nam. Với việc Việt Nam chuẩn bị thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh của mình, những thảo luận của chúng ta ngày hôm nay về các nỗ lực phát triển bền vững của toàn cầu và của quốc gia là rất kịp thời, và tôi xin được cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức sự kiện này. 

Hội nghị Rio+20 đã kết thúc sau hơn một năm đàm phán phức tạp và căng thẳng. Mặc dù tài liệu kết luận của Hội nghị không đạt được mọi sự kỳ vọng trước đó và không đưa ra được nhiều hành động cụ thể, nhưng điều quan trọng là các quốc gia thành viên LHQ đã tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững. Tài liệu kết luận này cung cấp một nền móng vững chắc cho việc đẩy mạnh những tiến bộ về xã hội, kinh tế và môi trường, và chúng ta cũng đã đạt được tiến bộ trên một số mặt trận. Tôi xin được nêu bật bốn kết quả quan trọng.

Thứ nhất là, Rio+20 đã nhất trí về tiến trình xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững mới của toàn cầu, viết tắt tiếng Anh là SDG. Các mục tiêu này cần bao gồm cả ba khía cạnh của phát triển bền vững – đó là các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường – và sẽ góp phần thúc đẩy hành động trong lĩnh vực này. Các mục tiêu phát triển bền vững sẽ là yếu tố rất quan trọng cho việc xác định chương trình phát triển sau năm 2015 - thời hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hiện nay.

Thứ hai là, Rio+20 đã tái khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống Liên Hợp Quốc. Hội nghị đã đi đến quyết định về việc xây dựng một diễn đàn chính trị cấp cao liên Chính phủ thay thế cho Uỷ ban LHQ về Phát triển Bền vững, đồng thời vai trò của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cũng đã được củng cố.

Thứ ba là, Rio+20 đã đưa hàng chục ngàn người thuộc Chính phủ các nước, xã hội dân sự và khu vực tư nhân lại gần nhau, và ngoài ra còn có nhiều người khác cũng tham gia vào các cuộc thảo luận thông qua các phương tiện thông tin xã hội. Trên 700 cam kết cụ thể, trị giá hàng trăm tỉ đô la, đã được đưa ra bởi Chính phủ các nước, các ngân hàng phát triển đa phương, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Thứ tư là, Hội nghị đã đi đến nhất trí rằng một ‘nền kinh tế xanh’ là một công cụ quan trọng để đạt được phát triển bền vững. Tài liệu kết luận của Hội nghị nhấn mạnh vai trò của các công nghệ truyền thông, tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực, cũng như tầm quan trọng của sự lãnh đạo của nhà nước trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh. Tài liệu này cũng nêu bật thêm vai trò quan trọng của các hợp tác xã, doanh nghiệp vi mô và mô hình hợp tác công - tư.

Một điều quan trọng nữa là Hội nghị đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến Năng lượng Bền vững cho tất cả mọi người của Tổng Thư ký LHQ. Vai trò thiết yếu của năng lượng trong tiến trình phát triển đã được công nhận; cũng như yêu cầu đảm bảo tiếp cận với năng lượng bền vững cho tất cả mọi người, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo và loại bỏ những rào cản đối với việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Việt Nam hiện đang làm rất tốt trong lĩnh vực này, ví dụ như hầu hết các hộ gia đình đều đã có thể tiếp cận với điện sinh hoạt. Bên cạnh đó, Chiến lược Tăng trưởng Xanh được mong đợi sẽ thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tiêu thụ xanh hơn và gia tăng năng lượng tái tạo.

Ít phút nữa quý vị sẽ được nghe thêm những phân tích về kết quả Hội nghị Rio+20, cũng như những phản hồi và trải nghiệm của các thành viên phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cũng như các đại biểu khác. Quý vị cũng sẽ được nghe về một số thành công và bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững trong 20 năm qua tại Việt Nam. Những thành công này đã đạt được ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, quy hoạch đô thị, sản xuất và tiêu thụ.

Thưa các qúy ông, quý bà,

Vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trên con đường đi đến phát triển bền vững ở Việt Nam. Chúng ta cần phải tiếp tục giảm nghèo, cải thiện khả năng tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, và hạn chế sự gia tăng phát thải qua việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Kết quả Hội nghị Rio+20 giúp chúng ta tư duy trên phạm vi toàn cầu và hành động trên phạm vi địa phương để đảm bảo một tương lai bền vững.
LHQ tại Việt Nam, thông qua Kế hoạch Chung cho giai đoạn 2012-2016, sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được tăng trưởng bình đẳng, bền vững và cho tất cả mọi người. LHQ sẽ hỗ trợ việc xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội xanh, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên bằng chứng thực tế, hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều này cũng sẽ đòi hỏi phải có sự tham gia của khu vực tư nhân và các cộng đồng địa phương, bởi vì như chúng ta đã thấy rất rõ qua Hội nghị Rio+20, tất cả các bên liên quan đều cần phải tham gia nếu chúng ta muốn xây dựng một tương lai bền vững – một tương lai chúng ta muốn có.  

Chúc quý vị có một cuộc hội thảo hiệu quả. Xin cảm ơn!