Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai

12-10-2012

Diễn giả:   Bà Louise Chamberlain, Giám Đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)
Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 10 năm2012
Sự kiện:   Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai (13 tháng 10)

Kính thưa Ông Nguyễn Xuân Diệu, Ủy viên thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt BãoTrung ương; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;

Kính thưa Ông Nguyễn Vinh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy Ban quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội

Kính thưa bà Nguyễn Thị Tuyết Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thưa các đại diện các cơ quan chính phủ ở trung ương và địa phương

Thưa các đồng nghiệp đại diện cho các cơ quan hợp tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ

Thưa các vị khách quý, thưa các ông bà

Trước tiên tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả các quý vị nhân dịp kỷ niệm ngày ASEAN về quản lý thiên tai và ngày quốc tế về giảm nhẹ thiên tai. Thay mặt cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, tôi xin cảm ơn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Hội phụ nữ Việt Nam đã cùng chúng tôi tổ chức sự kiện quan trọng này.

Năm nay chủ đề của Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai là: “Phụ nữ và trẻ em gái – những lực lượng quan trọng để phục hồi ứng phó”, khẳng định vai trò và quyền của phụ nữ và trẻ em gái tham gia quản lý rủi ro thiên tai. Điều này đặc biệt đúng ở Việt Nam bởi từng cá nhan dù là nữ hay nam, trẻ em gái hay trai, sống ở những khu vực thường xuyên bị lũ bão đều đã từng có kinh nghiệm và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức và bảo vệ cho cộng đồng an toán hơn trước thiên tai.

Mặc dù vậy, chúng ta thường hiếm khi được nghe phụ nữ và trẻ em gái nêu lên nhu cầu của mình khi có thiên tai, hoặc ít khi được nghe họ chia sẻ các kỹ năng và kinh nghiệm để chuẩn bị phòng ngừa và bảo vệ gia đình cộng đồng của mình. Những kiến thức như vậy thường chưa được tìm hiểu đầy đủ và áp dụng. Phụ nữ và trẻ em gái cần có các cơ chế chính thức và thích hợp để chia sẻ kinh nghiệm kiến thức của mình, góp phần củng cố tốt hơn nữa việc phòng ngừa ứng phó rủi ro của thiên tai sau này.

Nhân dịp này, tôi xin được đưa ra ba gợi ý sau đây:

Một là, cần tập trung một phần hỗ trợ thích đáng để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái với các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với rủi ro thiên tai, từ lúc lập kế hoạch và phòng ngừa, cho đến việc phục hồi lâu dài và phát triển. Các kỹ năng cần thiết, như học bơi, là các yêu cầu vô cùng cquan trọng cho trẻ em, dù là trai hay gái.

Hai là, các nguyên tắc về binh đẳng giới cần được thể hiện đầy đủ trong dự thảo luật tới đây về quản lý rủi ro thiên tai. Chúng tôi rất mừng là dự thảo luật này đã đưa vấn đề binh đẳng giơí là một nguyên tắc chủ đạo. Nhiều quốc gia khác ở khu vực, ví dụ như Philippines, đã đưa các khía cạnh yêu cầu về giới vào trong luật của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm và sự lãnh đạo sát sao, Việt Nam có thể vận dụng các bước triển khai xây dựng luật của các quốc gia này cũng như đưa ra các thay đổi tiến bộ đột phá cho các văn bản luật này. Ví dụ như luật cần đưa ra các quy định cụ thể để đảm bảo các hoạt động giảm rủi ro thiên tai cần đáp ứng theo nhu cầu giới, và các đánh giá nhu cầu trước và sau thiệt hại phải tiến hành phân tích giới.

Ba là, Hội phụ nữV iệt Nam và các cơ quan tổ chức đại diện cho phụ nữ, cần tích cực và chính thức đóng vai trò nhất định trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Thông qua hệ thống mạng lưới ở cơ sơ và qua hệ thống tổ chức của mình, các cơ quan này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc huy động, điều phối hỗ trợ công tác nhan đạo. Quan trọng hơn nữa là việc này đảm bảo phụ nữ sẽ tham gia hiệu quả vào quá trình ra quyết định ở các cấp.

Thưa quý ông quý bà,

Hôm nay, tôi rất vui mừng vì có rất nhiều các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đại diện của các cơ quan chính phủ, nhà tài trợ, các cơ quan đối tác phát triển, và các tổ chức phi chính phủ, tham gia sự kiện này. Đây là cơ hội vô cùng tốt để chúng ta cùng suy nghĩ về các sang kiến, chia sẻ các bài học kinh nghiệm để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gá  có thể đóng vai trò tích cực hơn, góp phần hỗ trợ hiệu quả hơn cho các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam.

Thông qua kế hoạch chương trình một Liên hợp quốc 2012-2016, chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ và các tổ chức cơ quan đại diện của phụ nữ để thuc đẩy công tác binh đẳng giới trong quản lý giảm rủi rot hiên tai.

Tôi xin chúc hội nghị ngày hôm nay sẽ có nhiều kết quả và thành công. Xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi.