Diễn văn tại lễ công bố dự án Tăng cường Tác động Cải cách Hành chính Công tại thành phố Đà Nẵng

13-10-2012

Diễn giả: Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam
Ngày:      31 tháng 10 năm 2012
Sự kiện:  Lễ công bố dự án “Tăng cường Tác động Cải cách Hành chính Công tại thành phố Đà Nẵng”

Kính thưa Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng;
Kính thưa Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ;
Kính thưa Quý vị:

Tôi rất vinh dự được góp mặt cùng Quý vị trong buổi sáng ngày hôm nayđể công bố dự án đầu tiên trong một chuỗi dự án Cải cách Quản lý Hành chính Công tạicác tỉnh thành ở Việt Nam.
Quản lý hành chính công là một lĩnh vực quan trọng thông qua đó tạo lập được mối quan hệ giữa nhà nước, tổ chức dân sự và khu vực tư nhân. Một hệ thống quản lý hành chính công hiệu quả, thuận lợi, minh bạch và có trách nhiệm hơn sẽ tạo ra các dịch vụ có chất lượng tốt hơn cho  người dân. Thực tế cũng cho thấy người dân được cung cấp dịch vụ tốt hơn sẽ có khả năng đạt được mức độ phát triển cao hơn -do đó cải cách hành chính công là một biện pháp quan trọng hướng tới tăng trưởng công bằng và mức sống tốt hơn. 

UNDP đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý cải cách hành chính công từ đầu những năm 90. Một phần trong hoạt động phối hợp này là đã có một số những sáng kiến PAR mang tính đột phá như đưa vào thí điểm các cơ chế một cửa và sau đó nhân rộng ra cả nước.

Chương trình quản lý hành chính công mới kéo dài bốn năm của UNDP được xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các địa phương được lựa chọn. Chương trình được xây dựng dựa vào sự hỗ trợ của UNDP hiện đang được thực hiện và bám chặt vào các ưu tiên của Chương trình Tổng thể PAR mới giai đoạn 2011-2020. Các ưu tiên quan trọng là cải cách nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Khi lựa chọn các địa phương thực hiện chương trình ở cấp tỉnh, UNDP đã cân nhắc đến cam kết về mặt chính trị của các tỉnh đối với chương trình cải cách này và những cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện việc cung cấp dịch vụ hành chính và các thủ tục nguồn nhân lực cũng như sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm với các địa phương khác và ảnh hưởng đến các chính sách quốc gia. 
Hứa hẹn có hoạt động cả về cải cách nguồn nhân lực và cải thiện các dịch vụ hành chính, thành phố Đà Nẵng cùng ba địa phương khác là một ứng cử viên sáng giá đượcUNDP hỗ trợ. Dự án UNDPcông bố ngày hôm nay mang tên“Tăng cường tác động Cải cách Hành chính Công ở thành phố Đà Nẵng” sẽ hỗ trợ cải thiện chất lượng và hoạt động của công chức và nhân viên khu vực công. Đồng thời, dự án sẽ tiếp tục giúp xây dựng các dịch vụ hành chính công thông qua tăng cường cơ chế OSS/IAOSS. UNDP tin tưởng rằng hoạt động sáng tạo của của thành phố Đà Nẵngtrong cải thiện nguồn nhân lực và các thủ tục hành chính sẽ là mũi nhọn trong các nỗ lực trên phạm vi toàn quốc để cải thiện hoạt động của hành chính công.

UNDP rất vui mừng thấy Bộ Nội vụ liên tục tham gia lãnh đạo trong sáng kiến mới này. Bộ Nội vụ sẽ chủ trì một hợp phần dự án riêng biệt ở cấp trung ương để điều phối hoạt động chia sẻ kiến thức giữa bốn tỉnh và tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động đối thoại chính sách để đưa chương trình nghị sự quan trọng này lên tầm cao mới.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ, các nhóm dự án thuộc Sở Nội vụ Đà Nẵng và dự án PAR MOHA của UNDP đã nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng ngày hôm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu một chương mới trong cải cách hành chính công ở Việt Nam thông qua tham gia tích cực và các giải pháp từ dưới lên thực hiện từ cấp địa phương. Chúng tôi rất mong được phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên có liên quan và cam kết hỗ trợ các nỗ lực quan trọng này vì lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Xin Cảm ơn và Chúc Sức Khỏe!