Công bố Kế hoạch triển khai Nghị quyết 80/NQ-TCDK-CP về định hướng giảm nghèo bền vững (2011-20200, Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và Dự án Hỗ trợ Giảm nghèo

17-10-2012

Diễn giả: Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP
Ngày:      17/10/2012
Sự kiện:  Công bố Kế hoạch triển khai Nghị quyết 80/NQ-TCDK-CP về định hướng giảm nghèo bền vững (2011-20200, Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và Dự án Hỗ trợ Giảm nghèo.

Kính thưa ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Kính thưa ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
Kính thưa bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hiệp quốc
Kính thưa ông Damien Cole, Đại sứ Cộng hòa Ai-len, 
Kính thưa các cán bộ Chính phủ, các đối tác phát triển
Kính thưa đại diện các cơ quan báo chí
Thưa quý vị

Hôm nay, tôi rất hân hạnh có mặt tại đây tham dự sự kiện quan trọng này về công bố Kế hoạch triển khai Nghị quyết 80 giai đoạn 2011-2020, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV 2012-2015), và Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ireland và UNDP đồng tài trợ nhằm hỗ trợ triển khai Nghị quyết 80 và CTMTQG -GNBV.

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc giảm nghèo, đồng thời cũng có thể tự hào vì đã thực hiện được các chỉ tiêu thuộc Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ khác.

Mặc dù vậy, thực tế là tỷ lệ nghèo tại Việt Nam vẫn còn cao, tình trạng nghèo kinh niên còn tồn tại, đặc biệt là ở các nhóm đồng bào dân tộc. Cụ thể là, có 68% hộ nằm dưới ngưỡng nghèo sinh sống tại khu vực Miền Núi Tây Bắc Bộ, trong khi tại Tây Nguyên, tỷ lệ này là 51,8%. Tỷ lệ nghèo ở các hộ dân tộc Ba-na là 86% và H’mông là 74%. Những con số này cho thấy, dân tộc thiểu số chỉ chiếm có 14% dân số, nhưng trong số đó có đến 54% là người nghèo.

Các nhóm dân tộc cũng tụt hậu đáng kể trong việc thực thi các Mục tiêu Thiên Niên kỷ. Lấy ví dụ, trong khi tỷ lệ tử vong trẻ em và trẻ sơ sinh ở cấp quốc gia và của dân tộc Kinh đã giảm, thì tỷ lệ này ở các dân tộc thiểu số vẫn có xu hướng tăng. Tỷ lệ biết chữ của phụ nữ H’mông chỉ đạt 22% trong khi của phụ nữ dân tộc Kinh là 92%. Năm 2010, trẻ em dân tộc chiếm 30% số trẻ em còi cọc toàn quốc.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết 80 và Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững - được công bố vào đúng ngày hôm nay, Ngày vì Người nghèo Việt Nam và cũng là Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo - là rất kịp thời.

Nghị quyết 80 đã đặt ra định hướng đẩy mạnh giảm nghèo tại các nhóm dân tộc thiểu số cũng như tại các huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn và khu vực duyên hải và hải đảo tại Việt Nam. Định hướng này được cụ thể hóa trước hết bằng mục tiêu giảm nghèo 4%/năm tại các địa bàn này - tức là cao gấp đôi mục tiêu trung bình cấp quốc gia, với các chính sách và nguồn lực để hỗ trợ các cộng đồng khó khăn nhất nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (2012-2015), là một bộ phận không thể tách rời của Nghị quyết 80, thực hiện hỗ trợ các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và tăng cường năng lực triển khai chương trình.

Chúng tôi rất trân trọng thiện chí hợp tác của Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển quốc tế trong quá trình xây dựng Nghị quyết 80, Kế hoạch triển khai Nghị quyết 80 và CTMTQG GN bền vững được công bố ngày hôm nay.

Trong quá trình xây dựng đó trong năm qua, chúng ta đã cùng nhau xác định một số thách thức phía trước trong việc triển khai Nghị quyết và Chương trình, như sau.

Thách thức đầu tiên là làm thế nào để đảm bảo hiệu quả điều phối và sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách của các Bộ ngành liên quan nhằm hỗ trợ những cải thiện về sản xuất, đời sống, dịch vụ xã hội và an sinh xã hội, cũng như hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu tại các vùng nghèo nhất.

Thách thức thứ hai là làm thế nào để trao quyền cho cộng đồng và thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Các hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80 và CTMTQG GN cần đẩy mạnh phương thức “hỗ trợ trọn gói” và các cơ chế nhằm huy động kiến thức của cộng đồng. Cũng cần khuyến khích áp dụng các giải pháp mang tính sáng tạo, nhạy cảm về giới và về dân tộc nhằm giải quyết những vấn đề khác nhau ở các địa phương khác nhau. Vai trò tham mưu của UBDT là rất quan trọng để đảm bảo sự phù hợp và đặc thù của dân tộc thiểu số trong việc triển khai Nghị quyết và Chương trình.

Thách thức thứ ba là xây dựng năng lực của địa phương trong công tác triển khai. Có một số sáng kiến hiệu quả đã được nhân rộng, đặc biệt thông qua Chương trình 135-II, nhằm tăng cường vai trò làm chủ của cộng đồng cũng như hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua các đối tác phát triển/ tổ chức phi Chính phủ/ tổ chức xã hội dân sự tại địa phương.

UNDP cùng với sự hỗ trợ của Ai Len, chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương cũng như địa phương và người dân tập trung giải quyết những thách thức này. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ đóng góp ý nghĩa cho việc thực thi các mục tiêu của Nghị quyết, CTMTQG cũng như mục tiêu chung của Chính phủ là đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc và các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. 

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ LĐTBXH, UBDT và các cơ quan Chính phủ, các Đối tác phát triển quốc tế, đặc biệt là Irish Aid đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác giảm nghèo chặt chẽ trong suốt 6 năm qua. Những nỗ lực chung này đã đóng góp đáng kể cho việc triển khai thành công Chương trình 315-II, ban hành Nghị quyết 80, CTMTQG-GNBV và Dự án hỗ trợ kỹ thuật chung này. Tôi rất mong được thấy sự hợp tác này phát triển hơn nữa trong quá trình thực hiện Nghị quyết 80, CTMTQG và Dự án hỗ trợ kỹ thuật chung này.

Xin cảm ơn và “Chúc Sức Khỏe”!