Bài phát biểu của Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP, đại diện cho Liên Hiệp Quốc tại lễ khai mạc hội thảo VietPride

02-08-2013

Diễn giả: Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP
Ngày:      Thứ Sáu, 2 tháng 8
Sự kiện:  Khai mạc Hội thảo VietPride
Địa điểm: Viện  Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Hôm nay tôi rất vui khi được cùng các bạn tham gia vào buổi lễ phát động VietPride, đây thực sự là một phong trào sâu rộng trên toàn quốc do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam phát động với tính cam kết cao và quyền sở hữu mạnh mẽ đối với vấn đề quan trọng này.

Những tháng ngày vất vả cùng sự quyết tâm của các bạn đã mang lại kết quả. Các Tổ chức Xã hội Dân sự hoạt động trong các vấn đề về người đồng tính, song tính và chuyển giới đang ngày càng phát triển hơn. Những tổ chức này đã và đang tham gia có hiệu quả hơn với chính phủ, và việc hợp tác chặt chẽ với các phương tiện truyền thông đảm bảo rằng đa dạng giới tính và xu hướng tình dục đang được miêu tả một cách tích cực hơn nhiều.

Tuy nhiên  những thành viên của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam vẫn còn gặp vô vàn khó khăn. Một cuộc đối thoại LGBT quốc gia gần đây do Liên Hợp Quốc hỗ trợ cho thấy nhiều người đồng tính tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị nặng và phân biệt đối xử từ gia đình, tại trường học, tại nơi làm việc, và thậm chí tại các cơ sở y tế vì chỉ đơn giản là họ được cho là 'khác người'.

Giải quyết sự kỳ thị và phân biệt đối xử là điều rất cần thiết.

Tuần trước, Liên Hợp Quốc đã phát động một chiến dịch trên toàn thế giới - Tự Do và Bình Đẳng, nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực và phân biệt đối xử đồng tính, và để thúc đẩy việc tôn trọng quyền của người đồng tính ở mọi nơi. Ở Việt Nam, tôi đảm bảo với các bạn Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ để đưa những hoạt động này được phát triển hơn nữa.

Trước khi kết thúc bài phát biểu ngắn này, tôi muốn trích lại những lời của Tổng thư ký Ban Ki-moon, người đã nói:

“Hỡi các bạn là những người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hay chuyển giới, hãy để tôi nói: các bạn không đơn độc. Cuộc đấu tranh của các bạn nhằm chấm dứt bạo lực và phân biệt đối xử là một cuộc đấu tranh chung của tất cả mọi người".

Các bạn không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới tự do và bình đẳng.