Bài phát biểu tại Hội thảo tập huấn về Nghèo đa chiều

13-11-2013

Ngày: 12 tháng 11 năm 2013, 8.30 sáng
Diễn giả: Ông Bakhodir Burkhanov, Phó giám đốc UNDP
Sự kiện: Hội thảo tập huấn về Nghèo đa chiều (MDP)
Địa điểm: Nhà khách Quân đội, 12-13 tháng 11 năm 2013

Kính thưa,
Các đồng nghiệp;
Các đại diện từ Quốc hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội, và các bộ ban ngành hữu quan;
Kính thưa các vị đại biểu từ các tỉnh, thành phố;
Các đối tác phát triển và các bạn đồng nghiệp tại Liên Hợp Quốc:

Hôm nay tôi rất hân hạnh được tham dự buổi hội thảo tập huấn quan trọng này. Kể từ sau sự kiện tập hợp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các đối tác phát triển tại Nha Trang lần trước vào tháng 6 năm 2013, chúng ta đã đạt được một tiến bộ thực sự nhằm hướng tới việc xây dựng hiểu biết chung về khái niệm nghèo đa chiều (MDP) và một lộ trình để áp dụng cũng như thể chế hóa khái niệm này với mục đích giám sát, báo cáo và thiết kế chính sách về giảm nghèo tại Việt Nam.

Sự tiến bộ này được minh chứng rõ nét thông qua việc trong thời gian gần đây, Chính phủ đã chính thức phê chuẩn việc xây dựng Kế hoạch tổng thể nhằm chuyển đổi từ cách tiếp cận một chiều đơn thuần tài chính sang cách tiếp cận đa chiều trong xóa đói giảm nghèo của Bộ lao động - thương binh và xã hội (BLĐTB-XH). Một nhóm công tác nghiên cứu đa ngành bao gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ từ nhiều bộ ban ngành và cơ quan khác nhau với ban thư ký giúp việc riêng đang được thành lập để xây dựng Kế hoạch tổng thể này. Điều đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý thực hiện thí điểm Kế hoạch tại bốn quận huyện của thành phố. Những kết quả từ việc thí điểm hy vọng sẽ đem lại những thông tin quý báu cho các kế hoạch và chiến lược xóa đói giảm nghèo của thành phố, cũng như việc phát triển Kế hoạch tổng thể quốc gia về Nghèo đa chiều.

Mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể trong nhận thức, tư duy và hiểu biết của các cơ quan Chính phủ, Quốc hội cùng với cộng đồng trong cách tiếp cận về Nghèo đa chiều, chúng ta vẫn cần nhấn mạnh lại nhu cầu cần đảm bảo sự phù hợp của phương pháp tiếp cận này với bối cảnh Việt Nam. Là một nước đạt mức thu nhập trung bình - thấp vào năm 2010, Việt Nam đã đạt được sự tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs), đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo. Cùng với việc nền kinh tế và xã hội của Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp, thách thức trong việc duy trì tiến trình giảm nghèo cũng ngày càng lớn. Nghèo đói xuất phát từ nhiều mặt và bởi nhiều thiếu hụt mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn nữa để đề ra các chính sách, và loại bỏ các rào cản đối với cơ hội phát triển và tăng trưởng con loài người.

Những yếu tố dẫn tới nghèo đói có nguồn gốc từ thu nhập thấp cho tới sự thiếu hụt trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, cơ hội việc làm, quyền tham gia, và các bảo vệ mang tính xã hội…Do đó những nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể gắn Nghèo đa chiều vào chu trình của Chương trình sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam đạt được nhiều kết quả bền vững về xóa đói giảm nghèo hơn nữa.

Hiện tại chúng ta đang có cơ hội tuyệt vời để tạo nên sự tiến bộ ban đầu này một cách nhanh chóng và đáng kể, đồng thời tiến lên phía trước để phát triển và thông qua một lộ trình cụ thể cho việc áp dụng khái niệm Nghèo đa chiều cùng với việc thể chế hóa các biện pháp giám sát, đánh giá và thiết kế chính sách về Nghèo đa chiều. Liên hợp quốc tin tưởng vào những cam kết mạnh mẽ, sự nhiệt tình, chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ từ BLĐTB-XH cùng các bộ ban ngành, các cơ quan hữu quan, Quốc hội, các tỉnh thành, và cộng đồng nghiên cứu. Một điều quan trọng không kém nữa đó là sự tham gia, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ liên tục từ các đối tác phát triển, bao gồm cả những người đang hợp tác với Chính phủ và Liên hợp quốc trong vấn đề này, và những nỗ lực xóa đói giảm nghèo khác như Cơ quan phát triển quốc tế Ireland (Irish Aid), Ngân hàng thế giới và các quỹ khác.

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ rất lớn từ Sáng kiến Nghèo đói và Phát triển con người Oxford (OPHI), đặc biệt là Tiến sĩ Sabina Alkire – Giám đốc OHPI, Tiến sĩ John Hammock – Đồng sáng lập và là cán bộ nghiên cứu, Tiến sĩ Mauricio Apablaza và Tiến sĩ Mihika Chatterjee. Một số thành viên trong nhóm nghiên cứu xuất sắc này đã có mặt tại đây với chúng ta hôm nay, và đem tới rất nhiều kinh nghiệm làm việc của họ tại các quốc gia khác nhau  trong việc áp dụng cách tiếp cận Nghèo đa chiều vào việc hoạch định chính sách. Họ sẽ đóng vai trò then chốt trong buổi tập huấn sẽ diễn ra vào hai ngày tới, và kết nối chúng ta với một mạng lưới quốc tế thông qua các bài học và kinh nghiệm liên quan.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp từ BLĐTB-XH, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, và đội ngũ kĩ thuật nòng cốt đã hỗ trợ công việc trong thời gian qua. Sự chỉ đạo và thông tin chuyên sâu của các quý vị chia sẻ với thành viên nhóm đặc trách quốc gia về xây dựng Kế hoạch tổng thể Nghèo đa chiều là vô cùng quá quý trong quá trình nghiên cứu tiếp theo để sáng kiến này tiếp tục đạt được những thành công quan trọng.

Tôi xin chúc Hội thảo tập huấn sẽ đạt được thành công như mong muốn! Xin cảm ơn!