Bài phát biểu khai mạc hội thảo Quốc tế về “Đánh giá và xử lý ô nhiễm Dioxin/các chất POPs ở Việt Nam”

02-12-2013

Diễn giả: Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý Giám đốc Quốc Gia UNDP Việt Nam và Trưởng phòng Phát triển Bền vững
Ngày:   2/12/ 2013
Hội thảo Quốc tế về “Đánh giá và xử lý ô nhiễm Dioxin/các chất POPs ở Việt Nam”
Địa điểm: Khách sạn Pullman, Thành phố Đà Nẵng
    
Kính thưa PGS. TS. Lê Kế Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường
Kính thưa các đại diện các bộ, ban ngành và đại diện các tỉnh
Kính thưa các vị khách quí và các vị đại biểu,
Thưa các quí ông và quí bà!

Cho phép tôi được tiếp lời PGS. TS. Sơn chào đón toàn thể quí vị tới tham dự hội thảo “Đánh giá và xử lý ô nhiễm Dioxin/các chất POPs ở Việt Nam” tại Thành phố Đà Nẵng với những bãi biển tuyệt đẹp.

Sự kiện này rất quan trọng đối với các chuyên gia Việt Nam nhằm cập nhật các kiến thức và kinh nghiệm để tiếp tục nỗ lực xử lý vấn đề ô nhiễm dioxin còn mới mẻ ở Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội tốt để bạn bè quốc tế hiểu thêm về đặc thù ô nhiễm dioxin ở Việt Nam – về phạm vi, mức độ nghiêm trọng và tính phức tạp. Hơn 240.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm còn tồn dư ở Biên Hòa. Nồng độ ô nhiễm dioxin lên tới 365.000 ppt về độ độc tương đương (I-TEQ).

Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể nhằm nghiên cứu, xử ý ô nhiễm môi trường và hỗ trợ về mặt tài chính và y tế đối với những người bị phơi nhiễm.

Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc (UNDP) đã hợp tác rất chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết những thách thức về vấn đề các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), bao gồm Dioxin. Sau khi Công ước Stockholm có hiệu lực vào năm 2004, từ 2006 UNDP đã tiên phong hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật đối với vấn đề Dioxin ngay ở thời điểm mà những hỗ trợ trên phương diện quốc tế còn hạn chế. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy ngày càng có nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức phát triển khác.

Cho đến nay, hơn 75.000 m3 đất tại Phù Cát và 94.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm tại Sân bay Biên Hòa đã được chôn lấp an toàn. Công nghệ xử lý giải hấp nhiệt đang được thực hiện ở Đà Nẵng dự kiến sẽ xử lý 90.000 m3 đất và trầm tích ô nhiễm vào năm 2016.

Kính thưa quí vị đại biểu,

Được chứng kiến những thành tựu và tiến bộ như vậy thật là một điều đáng khích lệ. Dù vậy, còn rất nhiều việc cần làm cũng như nhiều nỗ lực hơn nữa. Việt Nam cần có một nguồn nhân lực, công nghệ phù hợp với điều kiện kinh phí, và tài chính để khắc phục hậu quả của dioxin.

Trong khuôn khổ dự án do Quĩ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ, UNDP và Bộ TNMT đã tiến hành công tác nâng cao năng lực thông qua các hoạt động phân tích dioxin, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và xây dựng chính sách. Công tác xây dựng các tiêu chuẩn và ngưỡng phát thải phục vụ công tác xử lý dioxin sẽ giúp VIệt Nam có những qui định phù hợp hơn trong lĩnh vực này. Kiến thức chuyên môn là rất cần thiết đối với công tác thẩm định công nghệ, công tác thực hiện, quản lý và quan trắc cũng như đánh giá các quá trình xử lý dioxin.

Công tác thử nghiệm và đánh giá công nghệ ở Việt Nam đã và đang góp phần vào việc phát triển công nghệ tiên tiến trong nước cũng như quốc tế. Hôm nay, một số kết quả thử nghiệm và các hoạt động xử lý ô nhiễm dioxin ở Việt Nam sẽ được trình bày tại hội thảo.

Công tác phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm dioxin chưa đủ nhanh so với việc phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khác. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng hội thảo này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển công nghệ xử lý dioxin. UNDP rất vui mừng được đóp góp vào việc hợp ta và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan thuộc chính phủ, các đối tác phát triển, và các tổ chức quốc tế. Là một phần trong nghị trình của hội thảo, các đại biểu sẽ có cơ hội đến thăm một trong những địa điểm nơi mà các hoạt động xử lý ô nhiễm dioxin có qui mô lớn nhất trên thế giới do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển của Hoa Kỳ đang thực hiện tại Đà Nẵng.

Kính thưa các quí vị đại biểu,

Trả lại một môi trường trong lành và an toàn cho người dân địa phương là sứ mệch quan trong nhất. Cùng với sự lãnh đạo của Chính phủ, những hỗ trợ từ phía cộng đồng quốc tế, và cùng chung tay, chúng ta sẽ có thể giải quyết những thách thức về vấn đề Chất Da cam ở Việt Nam, loại trừ các rủi ro và xây dựng môi trường an toàn cho mọi người.

Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc tại Việt Namsẽ tiếp tục hợp tác với Chính Phủ Việt Nam và các đối tác phát triển để nỗ lực hết mình nhằm tìm ra những phương án và công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và xử lý triệt để dioxin. Sự tham gia tích cực của quí vị tại hội thảo và sự cộng tác không ngừng của quí vị chắc chắn sẽ giúp VIệt Nam đạt được mục tiêu này.

Tôi xin phép được gửi lời cảm ơn vì những đóng góp của quí vị và cho phép tôi được kết thúc bài phát biểu bằng lời chúc các vị đại biểu có cuộc thảo luận hiệu quả về việc chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như tạo thêm nhiều cơ hội cộng tác về sau.

Xin cảm ơn rất nhiều.