Bài phát biểu tại hội thảo Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

10-12-2013

Photo: © United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Diễn giả: Bà Patricia Barandun, Trợ lý Giám đốc Quốc gia UNDP
Ngày: 10 tháng 12 năm 2013
Sự kiện: Hội thảo Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
Địa điểm: Nha Trang
 
Kính thưa Ông Hoàng Chí Trung, Vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế;
Kính thưa đại diện các tổ chức của người khuyết tật;
Thưa các vị khách quốc tế;
Thưa các quý vị;

Tôi rất hân hạnh được có đôi lời phát biểu khai mạc hội thảo Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) cũng như vai trò của các tổ chức của người khuyết tật trong việc thực thi công ước này. Hội thảo này là một phần trong sự hợp tác sẵn có giữa UNDP và Bộ Ngoại Giao nhằm tăng cường năng lực thực hiện và giám sát cơ chế Đánh giá định kỳ toàn cầu (UPR).

Để bắt đầu, xin cho phép tôi gửi lời chúc đến tất cả quý vị trong Ngày quốc tế về nhân quyền. Chủ đề của ngày này năm nay là Tuyên ngôn Vienna, được thông qua 20 năm về trước tại Hội thảo quốc tế về nhân quyền. Tuyên ngôn Vienna đã đánh dấu sự khởi đầu cho các nỗ lực mới trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.

Tuyên ngôn này đã tái khẳng định nhiệm vụ của các chính phủ phải bảo vệ quyền con người của tất cả những cá nhân đang sinh sống một cách hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ các quốc gia đó.

Tuyên ngôn này cũng dẫn đến việc các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc thành lập Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc trong năm nay đã nêu rõ “thúc đẩy các quyền con người là một trong những mục đích trọng tâm của Liên Hợp Quốc”, và cũng nhấn mạnh thêm rằng “chìa khóa dẫn đến thành công chính là ý chí chính trị của các quốc gia thành viên”.

Rất nhiều văn kiện mới về quyền con người đã được xây dựng kể từ khi ra đời Tuyên ngôn Vienna, và một trong số đó là Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật mà Việt Nam đã cam kết phê chuẩn trong lần Kiểm định định kỳ toàn cầu vừa qua.  

Người khuyết tật rất dễ bị xã hội bỏ rơi bởi các đạo luật, thái độ và tập tục mang tính phân biệt đối xử. Vì vậy, một văn kiện quốc tế về quyền con người là hết sức quan trọng để họ có thể đòi hỏi quyền lợi cho mình. Đây cũng là một công cụ hữu ích hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng các cơ chế thực hiện ở quy mô quốc gia dựa trên các chuẩn mực quốc tế đã được thông qua.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại Giao vì đã tạo điều kiện để tất cả các bên liên quan bao gồm Chính phủ, các tổ chức của người khuyết tật và các chuyên gia quốc tế có cơ hội cùng bàn bạc với nhau về phương thức nhằm hiện thực hóa đầy đủ các quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các vị khách quốc tế đến từ Croatia và Indonesia cũng như các bạn đồng nghiệp của tôi từ Ủy ban về các quyền của người khuyết tật vì đã đến Việt Nam và chia sẻ sự hiểu biết của họ với tất cả chúng ta.

Xin cảm ơn.