Bài phát biểu tại Hội thảo về Hội đồng Thống kê Quốc gia

11-12-2013

Diễn giả: Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam
Ngày: 10 Tháng 12 2013
Thời gian: 08h15-16h30
Sự kiện: Hội thảo về Hội đồng Thống kê Quốc gia   
Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Pullman, Số 40 Phố Cát Linh, Hà Nội

Kính thưa Ngài Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kính thưa Ngài Nguyễn Bích Lâm, Tổng Giám đốc Tổng Cục Thống Kê
Các chuyên gia quốc tế, bè bạn và đồng nghiệp thân mến
Các quý ông, quý bà!

Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tổng Cục Thống kê đã tổ chức buổi hội thảo với các bên tham gia ngày hôm nay để thảo luận chủ đề quan trọng về việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia tại Việt Nam. Sự thích hợp của cuộc thảo luận này gần đây đã được công nhận trong một cuộc tham vấn về dự thảo lần thứ 4 của Luật Thống kê, khi các bên liên quan đã nhận thấy việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia là hướng đi chính cho Luật sửa đổi, và có khả năng, là một cột trụ để đổi mới toàn bộ Hệ thống Phát triển Thống kê Việt Nam (VSDS). Điều quan trọng hơn, các sáng kiến gần đây của Tổng Cục Thống kê để học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tính khả thi của việc thành lập một hội đồng tương tự đã nói lên cam kết của chính phủ trong việc theo đuổi cải cách thể thế cần thiết cho việc thực thi thành công VSDS.

Cam kết này rất quan trọng để đạt được mục tiêu VSDS nhằm đưa các nỗ lực của Việt Nam trong việc thu thập, đánh giá và phổ biến dữ liệu thống kê có chất lượng cao. đúng thời hạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể hơn, việc thành lập Hội đồng được xem như một yếu tố để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả hơn giữa Tổng Cục Thống kê, các bộ và những bên liên quan khác.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc là một thành viên của gia đình Liên Hợp Quốc rất vui mừng được tham gia hội thảo này nơi sẽ chia sẻ và thảo luận các kinh nghiệm quốc tế phù hợp giữa những bên liên quan chính để ủng hộ các đối tác quốc gia của chúng tôi trong việc nhận diện một mô hình và lộ trình phù hợp cho việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia tại Việt Nam. Để tham gia đóng góp ý kiến cho các cuộc thảo luận hôm nay, tôi xin được chia sẻ một số ý nghĩ:

Trước hết, nhận thấy nhu cầu tăng cường phối hợp giữa các bên khác nhau trong Hệ thống Phát triển Thống kê Việt Nam, hội thảo có thể cân nhắc và xác định một cách hiệu quả cái gì là phù hợp và thiết thực cho Việt Nam trong việc thành lập một Hội đồng Thống kê Quốc gia. Điều này có thể bao gồm thảo luận về các vai trò của Hội đồng trong thiết lập định hướng, tiêu chuẩn chính sách và phối hợp so với cung cấp tư vấn mang tính kỹ thuật hơn. Các câu trả lời nên giải quyết nhu cầu đã được công nhận và tạo giá trị gia tăng khi làm như vậy.

Thứ hai, các cuộc thảo luận về thẩm quyền và thành phần của Hội đồng Thống kê Quốc gia có thể hưởng lợi từ những kinh nghiệm hữu ích trong phối hợp ở các lĩnh vực khác tại Việt Nam. Kinh nghiệm cho thấy các cơ quan phối hợp với cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ, với quyền lực điều phối thích hợp (như những cơ quan được lãnh đạo bởi một một nhà điều hành có thẩm quyền vượt các bộ hay các cấp hành chính), được xây dựng dựa trên sự đồng thuận mạnh mẽ và các cơ chế hợp tác cụ thể giữa và thông qua các bộ và các cấp hành chính, sẽ có xu hướng đạt cả thành công và bền vững.

Thứ ba, các kinh nghiệm tốt từ những quốc gia khác và sự hướng dẫn của chính Liên Hợp Quốc về xây dựng Luật Thống kê cho thấy việc lập một tổ chức điều phối quốc gia cần đi kèm với các cải thiện khác như tăng cường sự độc lập của hệ thống thống kê và cải thiện phổ biến thông tin, chẳng hạn như, bằng cách thành lập một Trung tâm Thông tin Thống kê Quốc gia. Việc thi hành Luật Thống kê và thực hiện nhất quán các chính sách như phổi biến minh bạch dữ liệu thống kê và các cơ chế phối hợp vô cùng quan trọng đối với việc đạt được các mục tiêu VSDS.

Tôi muốn được nhắc lại lời của Thứ trưởng Trung và bày tỏ hy vọng của chúng tôi rằng các kinh nghiệm quốc tế, gồm từ Liên bang Nga, Ấn Độ, CH Séc, Canada cũng như từ Sáng kiến Paris21, có thể giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục Thống kê và các bộ liên quan xây dựng một lộ trình cho việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia tại Việt Nam.

Tôi muốn nhân cơ hội này được tái khẳng định sự ủng hộ tiếp tục của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam trong việc cải tổ khung pháp lý thống kê và đổi mới các cấu trúc tổ chức và phối hợp tương thích, điều cốt yếu tạo ra sự thành công của VSDS như một tổng thể.

Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn các chuyên gia uy tín từ Văn phòng Thống kê của các quốc gia đối tác như từ Nga và Ấn Độ, cũng như Paris21, đã có mặt cùng chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của họ. Sự trao đổi của chúng ta nằm trong một phần của sáng kiến này là ví dụ tiêu biểu cho hợp tác đầy ý nghĩa Nam-Nam đạt kết quả.

Tôi cũng trân trọng bày tỏ lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự từ Văn phòng Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội, các bộ và các đồng nghiệp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục Thống kê Quốc gia, các viện nghiên cứu và các đối tác phát triển đã tham dự hội thảo ngày hôm nay.  

Tôi mong đợi được chứng kiến cuộc thảo luận sôi nổi dẫn đến các đề xuất vững chắc trên con đường phía trước.

Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị và kính chúc các đại biểu sức khỏe và thành công.

Xin cảm ơn!