Bài phát biểu tại hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách và thực hiện bảo vệ tài nguyên và môi trường”

12-12-2013

Photo: @UN 2011/Shutterstock

Diễn giả: Ông. Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP
Sự kiện: Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường”
Ngày: 12 tháng 12 năm 2013

Kính thưa Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Kính thưa đại diện của các cơ quan ban ngành
Thưa các bạn đồng nghiệp đối tác phát triển
Kính thưa quý vị:

Tôi rất hân hạnh vì được có mặt tại đây để tham gia buổi hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường”. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, các cơ quan thành viên của Bộ và các bộ ban ngành khác vì những đóng góp của quý vị trong quá trình xây dựng dự án.
 
Việt Nam đã một lần nữa khẳng định cam kết giải quyết các thách thức về môi trường thông qua việc ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào tháng 6 năm 2013.  Nghị quyết này đã củng cố việc hiện thực hóa mô hình mới về “tăng trưởng bền vững trên cơ sở nâng cao năng suất và cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường” được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 10 năm (2011-2020) của Việt Nam.

Chính phủ đã cho thấy khả năng lãnh đạo và cam kết của mình đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường thông qua việc cải thiện hành lang pháp lý. Luật bảo vệ môi trường đang được tiến hành sửa đổi cùng với các nỗ lực xây dựng luật mới về Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo chính là minh chứng cho cam kết này.

Tuy vậy, khả năng nhận thức và thi hành các chính sách này ở cấp địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi hầu hết các mục tiêu khác đang thực hiện vượt tiến độ thì Việt Nam khó có khả năng hoàn thành được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ 7 về đảm bảo bền vững môi trường, đặc biệt là các chỉ tiêu về khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đa dạng sinh học và tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo các nghiên cứu ra đời năm 2012, Việt Nam nằm trong số 10 nước có mức độ ô nhiễm cao nhất trên thế giới, xếp hạng 123 về chất lượng không khí và hạng 79 về công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong tổng số 132 quốc gia được xếp hạng theo Chỉ số thành tích môi trường (EPI) quốc tế.

Dự án được khởi động ngày hôm nay sẽ góp phần cải thiện việc thực thi các chính sách về môi trường hiện có, và đóng góp vào quá trình xây dựng hành lang pháp lý liên quan cũng như công tác kiểm tra giám sát việc thi hành các quy định này. Thông qua đó, tính nhất quán và chặt chẽ trong hành lang chính sách sẽ được tăng cường, đồng thời giải quyết được các mâu thuẫn đang tồn tại. Quan trọng hơn, dự án này sẽ phối hợp với các đối tác tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn cá nhân nhằm hướng đến việc xây dựng hành lang pháp lý mang tính toàn diện và có tầm nhìn xa bao gồm cả các vấn đề mới và đang nổi cộm, trong đó có cả các vấn đề được bàn tới trong quá trình sửa đổi Hiến pháp gần đây. Chúng tôi rất vui mừng trước sự cam kết và tham gia hết mình của các cơ quan thành viên của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, bao gồm Viện Chiến Lược Chính Sách Tài Nguyên và Môi Trường, Tổng Cục Môi Trường Việt Nam, Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, và Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

Việc đổi mới dự án theo hướng cho phép các địa phương được chủ động đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách về môi trường và cho phép sự tham gia của cộng đồng vào công tác giám sát việc thi hành và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường cũng rất đáng khích lệ. Cụ thể, dự án sẽ áp dụng thử nghiệm Chỉ số thành tích môi trường (EPI) ở cấp tỉnh tại Việt Nam, nhờ đó sẽ cho thấy một bức tranh khách quan và năng động về chất lượng môi trường ở các tỉnh thành để từ đó đưa ra được các quyết định chính sách phù hợp.

Thưa các quý vị:

Các nỗ lực chung của chúng ta trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sẽ không thể thành công nếu như không có sự phối kết hợp hành động của tất cả các bên tham gia và các đối tác từ cấp trung ương đến địa phương cũng như toàn thể cộng đồng. Hội thảo khởi động lần này là một cơ hội để đóng góp những ý kiến quý báu cũng như sự hiểu biết của các bên liên quan vào quá trình thực hiện dự án.

UNDP rất vui mừng được tham gia vào dự án này. Chúng tôi cam kết sẽ chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của quốc tế có liên quan, góp phần xây dựng năng lực cho các cơ quan ban ngành, và phối hợp với các đối tác phát triển nhằm thu được các kết quả có ý nghĩa hướng tới cải thiện tính bền vững môi trường và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.  

Tôi hi vọng chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận hiệu quả trong ngày hôm nay để tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công dự án quan trọng này.
 
Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin cảm ơn!