Phát biểu tại Hội nghị Đối tác ngành Thống kê

21-01-2014

Diễn giả:   Ngài Bakhodir Burkhanov - Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
Ngày
:        21 tháng Giêng 2013
Thời gian
: 14:00-17:00.
Sự kiện
:    Hội nghị Đối tác ngành Thống kê  
Địa điểm
:  Phòng Hội thảo 303, Tòa nhà F, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thưa Ngài Nguyễn Bích Lâm, Tổng Giám đốc Tổng Cục Thống kê
Thưa các đồng nghiệp từ các phòng ban của Tổng Cục Thống kê và các bộ liên quan
Thưa các đối tác phát triển, các đồng nghiệp Liên Hợp Quốc và các bạn,
Các quý ông, quý bà,

Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Tổng Cục Thống kê (GSO) vì đã tổ chức hội nghị đối tác ngày hôm nay, để cùng nhìn lại những kết quả chính trong năm 2013, và thảo luận về các hợp tác tiếp theo trong năm 2014 nhằm thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam (VSDS). Đây là vinh hạnh của tôi ngày hôm nay, được phát biểu thay mặt cho các đối tác phát triển của Tổng Cục Thống kê. Bài phát biểu này phản ánh quan điểm và sự đóng góp của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Ngân hàng Thế giới (WB) và UNDP.

Chúng tôi xin được chúc mừng Tổng Cục Thống kê đã đạt được các thành tựu quan trọng trong việc thực thi Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam. Trong năm 2013, với sự lãnh đạo của Tổng Cục Thống kê, cùng sự hợp tác của các đối tác phát triển, các cơ quan thống kê ở các cấp khác nhau, và các bộ liên quan đã đạt được tiến triển rõ rệt. Một vài dấu ấn chủ đạo cho sự hợp tác này, có thể kể ra, gồm chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế, các chọn lựa chính sách tại Hội đồng Thống kê Quốc gia, và các sắp xếp tổ chức của Văn phòng Thống kê, như một phần của sửa đổi Luật Thống kê. Việc Thủ tướng phê chuẩn Chính sách Phổ biến Thống kê Quốc gia đã tạo nên sự cải thiện tiến trình thu thập, phân tích, báo cáo, phố biến và tiếp cận dữ liệu. Thêm vào đó, Tổng Cục Thống kê đã xung kích đi đầu trong nỗ lực cải thiện chất lượng dữ liệu để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP), và đưa các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) vào hệ thống giám sát phát triển kinh tế-xã hội. Một vài thành tựu trong lĩnh vực này bao gồm thiết kế và thực thi các khảo sát quốc gia, giới thiệu kho dữ liệu và thực hiện Khảo sát Cụm Đa chỉ tiêu đối với Phụ nữ và Trẻ em (MICS, Lượt 5).

Nhiều tiến triển cũng được thể hiện trong các thống kê về giới, các thống kê môi trường, cũng như sự phát triển một khung mẫu chính cho các khảo sát hộ gia đình lớn. Những nỗ lực này đã được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực và các hoạt động phát triển kỹ năng, gồm cải thiện năng lực quốc gia về sản xuất dữ liệu chất lượng cao, như Khảo sát liên Điều tra Dân số 2014 (2014 Inter-Census Population Survey) và MICS 5. Những kết quả này đã tạo nên đóng góp quan trọng cho việc thực thi thành công VSDS.

Các đối tác phát triển vui mừng nhận thấy, báo cáo của Tổng Cục Thống kê về thực thi VSDS đã đánh giá cao những đóng góp tập thể của chúng tôi trong kết quả các bạn đạt được, ghi nhận vai trò điều phối được cải thiện giữa các bên tham gia khác nhau, và nỗ lực chung của chúng ta nhằm đạt được mục tiêu VSDS.

Nhìn về phía trước, báo cáo về thực thi VSDS sẽ hưởng lợi lớn nhờ các chứng cứ từ hệ thống Kiểm tra và Đánh giá (M&E) về chiến lược, bao gồm các đánh giá từ góc nhìn của người sử dụng. Khi việc thực thi chiến lược sâu rộng hơn, nó nên có thể thu hút việc sử dụng dữ liệu được cải tiến cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, vốn là mục tiêu tối thượng của VSDS. Các đối tác phát triển mong muốn tăng cường quan hệ đối tác có lợi này trong năm 2014 và mong, dựa vào những phối hợp thành công của chúng ta, có thể đưa ra một vài quan điểm cho ưu tiên hợp tác trong năm 2014.

Cải thiện khung thể chế và pháp lý của hệ thống thống kê Việt Nam là một ưu tiên chính cho năm 2014. Năm nay, chúng ta kỳ vọng dự thảo Luật Thống kê sẽ được Quốc hội xem xét và chấp thuận, bao gồm những điều khoản quan trọng về các sắp xếp thể chế của Tổng Cục Thống kê và Hội đồng Thống kê Quốc gia. Các nghiên cứu tiếp theo, các vận động, các đối thoại chính sách mở và tham vấn các bên liên quan sẽ có vai trò trọng yếu, để đảm bảo Việt Nam có một luật thống kê và các sắp xếp thể chế tương thích với các nguyên tắc và tiêu chuẩn thống kê đã được quốc tế công nhận, và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thêm vào đó, trong bối cảnh của Quốc gia Thu nhập Trung bình, việc có các chính sách phù hợp, được củng cố bởi chứng cứ vững chắc và các dữ liệu chất lượng cao, đang ngày càng quan trọng đối với Việt Nam. Thực thi chính sách phổ biến thống kê và tạo ra dữ liệu lợi thế vượt trội để giám sát các thống kê về Giới, Nghèo đa chiều, MICS5, trong số các sáng kiến khác, có thể đưa ra bằng chứng rất cần thiết về việc triển khai các chính sách hiện tại, và cách cải thiện các chính sách này nhằm xử trí các nhu cầu đang gia tăng của đất nước. Các ưu tiên quan trọng cho hợp tác trong năm 2014 có thể bao gồm, thực hiện Khảo sát Nhà ở và liên Điều tra Dân số đầu tiên để cung cấp dữ liệu và chứng cứ cho việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 2015-2020, cũng như cho các đánh giá tiếp theo của tiến trình Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG).

Xác định các ưu tiên hợp tác này rất quan trọng, không chỉ đê duy trì các hoạt động hợp tác của chúng ta chú trọng vào kết quả, mà còn để hỗ trợ một sự điều phối hiệu quả các nỗ lực của tất cả các đối tác phát triển quốc gia và quốc tế.

Chúng tôi mong đợi được tiếp tục kế hoạch hoạt động thường niên chung, vốn đã là yếu tố chủ yếu cho quan hệ đối tác thành công của chúng ta trong năm 2013. Chúng tôi mong đợi được làm việc cùng Tổng Cục Thống kê và các đối tác khác để công thức hóa Kế hoạch Hành động làm việc chung giữa Đối tác Phát triển-Chính phủ nhằm định rõ thêm và cụ thể các mục tiêu ưu tiên cho 2014.

Chúng tôi cũng mong muốn được đề xuất tái kích hoạt nhóm cố vấn thực thi VSDS ở cấp kỹ thuật. Cụ thể, các cuộc gặp kỹ thuật của nhóm cố vấn có thể diễn ra thường xuyên  hơn để lên kế hoạch và điều phối hoạt động chung ở mức độ sâu hơn, với sự chú trọng lớn hơn đến các chủ đề và các lĩnh vực chuyên biệt như giám sát nghèo đói đa chiều và thống kê giới. Các cuộc gặp của nhóm tư vấn có thể diễn ra xem kẽ giữa các Hội nghị Đối tác thường niên, và sẽ, theo ý kiến của chúng tôi, làm sâu sắc hơn hợp tác của chúng ta nhằm hiện thực hóa các mục tiêu VSDS theo một cách có ý nghĩa.

Nhân cơ hội này, tôi muốn được tái xác nhận hỗ trợ tiếp theo của các đối tác phát triển, bao gồm Liên Hợp Quốc, đối với nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện hệ thống thống kê để thông báo và hướng dẫn một cách hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam ở mọi cấp.

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ đang đến, tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả các đại biểu, đến gia đình và người thân của quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong Năm mới!

Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ!