Bài phát biểu khai mạc của ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP Việt Nam tại lễ ra mắt Dự án "Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội"

19-02-2014

Ngày: 19/02/2014
Sự kiện: Lễ ra mắt Dự án "Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội" (SAP)   

Kính thưa Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thưa toàn thể Quý vị đại biểu từ các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các Đối tác phát triển và đại diện các cơ quan báo chí.
Kính thưa Quý vị,

Trước hết tôi xin chúc quý vị đại biểu một năm mới tốt lành, Mã đáo thành công.

Tôi rất vinh dự có mặt tại Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải cách hệ thống chính sách trợ giúp xã hội. Dự án sắp chính thức ra mắt ngày hôm nay là kết quả của quá trình tham gia sâu rộng và tích cực của các cơ quan tại Việt Nam và các đối tác phát triển quốc tế vào việc xác định các vấn đề tồn tại cũng như xây dựng sự đồng thuận về nhu cầu cải cách hệ thống chính sách trợ giúp xã hội.

Cuộc hành trình này được khởi động hơn năm năm trước với một chuỗi các nghiên cứu chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ ("Ngoài chương trình xoá đói giảm nghèo – Khuôn khổ hệ thống bảo hiểm xã hội hợp nhất tại Việt Nam", "Mối liên quan giữa người cao tuổi và Nghèo đói ở Việt Nam" và "An sinh xã hội tại Việt Nam có luỹ tiến không?"). Theo các báo cáo rà soát năm 2011 về các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội và giảm nghèo tại Việt Nam do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và UNDP tiến hành và các cuộc đối thoại chính sách liên quan đã giúp các bên liên quan xác định ra sự phân tán và trám vá của các chính sách trợ giúp xã hội hiện nay. Các hỗ trợ của các đối tác phát triển như nghiên cứu về Sàn an sinh xã hội do Tổ chức lao động quốc tế (ILO) hỗ trợ, một loạt các nghiên cứu và thảo luận chính sách do GIZ hỗ trợ, quá trình xây dựng dự án trợ giúp xã hội của Ngân hàng Thế giới phối hợp với UNICEF và các hỗ trợ của UNDP từ trước tới nay, đã đóng góp không chỉ cho việc xác định các vấn đề một cách khúc chiết mà còn giúp xây dựng sự đồng thuận và cam kết đối với công tác cải cách chính sách trợ giúp xã hội tại Việt Nam.

Sự đồng thuận và cam kết đó được phản ánh rõ ràng trong Nghị quyết 15 của Đảng và các Quyết định liên quan của Chính phủ Việt Nam về việc cải thiện khung chính sách trợ giúp xã hội. Những văn bản này cũng đặt ra mục tiêu và chỉ tiêu tổng thể hỗ trợ xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội có hệ thống và hiệu quả hơn sao cho công tác trợ giúp xã hội tại Việt Nam sẽ mở rộng diện bao phủ và tăng mức hỗ trợ một cách có hệ thống để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương, từ đó đảm bảo tính bền vững của quá trình giảm nghèo và phát triển xã hội tại Việt Nam - ở địa vị một nước có thu nhập trung bình thấp - trong giai đoạn tới.

Để đạt được mục tiêu tổng thể nêu trên, chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức lớn ở phía trước. Công việc cần làm là hài hòa hóa và tích hợp hơn 40 chính sách, chương trình trợ giúp xã hội hiện nay hướng tới 23 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương dựa trên 7 chiều nhu cầu hoặc rủi ro. Đồng thời cần tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ của cả hệ thống trợ giúp xã hội một cách kịp thời và hiệu quả  để đáp ứng những nhu cầu ngày một gia tăng và những hạn chế về ngân sách. Nói một cách khác, quá trình cải cách không nên ảnh hưởng tiêu cực hay làm gián đoạn đến các đối tượng thụ hưởng.  

Để làm được điều nay, chúng ta cần có một nền tảng lý thuyết và các phương pháp tiếp cận vững chắc để nhìn nhận đánh giá và hợp lý hoá các chính sách một cách có hệ thống, đồng thời đưa ra những giải pháp đổi mới trong quản lý chính sách cũng như cung cấp dịch vụ để đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia của người dân trong toàn bộ quá trình từ thiết kế đến thực hiện chính sách. Điều này kêu gọi cần ưu tiên hoá và đặt lộ trình từng bước đi thật hợp lý nhằm bảo vệ được lợi ích cần cung cấp cho các đối tượng hưởng và tăng cường được năng lực của hệ thống hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ.

Trong giai đoạn I, Dự án được thiết kế để hỗ trợ giải quyết những thách thức như hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách xây dựng tầm nhìn chung, nghiên cứu và đưa ra các phương án cải cách và lộ trình từng bước của quá trình cải cách hệ thống chính sách trợ giúp xã hội. Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện một số nghiên cứu khả thi phân tích thực trạng, đánh giá năng lực hệ thống và hỗ trợ tăng cường tính phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ và các cấp khác nhau. Dự án cũng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm  quốc tế và quá trình tham vấn tạo sự đồng thuận để xác định các bước ưu tiên và lộ trình từng bước để thực hiện được tầm nhìn. Trong giai đoạn II, Dự án sẽ hỗ trợ việc triển khai lộ trình trên cơ sở các lựa chọn do Chính phủ Việt Nam thông qua.

Khi hướng tới mối quan hệ hợp tác trong dự án mới này, chúng tôi khẳng định  và nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò chủ trì, lãnh đạo của Chính phủ để điều phối giữa các bộ ban ngành và cơ quan các cấp. Vai trò chủ trì này của Chính phủ, tương tự, cũng thực sự chủ chốt để có thể giúp điều phối các hỗ trợ của các đối tác phát triển sao cho có thể tối ưu hoá  sức mạnh tổng thể và bổ sung lẫn nhau của từng dự án phát triển.

Các hỗ trợ của dự án sẽ được phối hợp chặt chẽ và tham vấn với các đối tác phát triển trên cơ sở phát huy quan hệ đối tác hiệu quả  đã được xây dựng và vận hành trong những năm qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, thông qua các cơ chế phối hợp cụ thể như lập kế hoạch chung, rà soát và đánh giá chính sách chung, Dự án sẽ đóng góp cho hiệu quả cho việc hiện thực hóa mục tiêu chung: xây dựng một hệ thống chính sách trợ giúp xã hội toàn diện, luỹ tiến, hiệu quả và bền vững hơn cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn đội ngũ các cán bộ Bộ LĐTBXH dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, sự nỗ lực và hỗ trợ quý báu từ các đồng nghiệp từ Ủy ban các vấn đề xã hội/Quốc hội và các Bộ, ngành, các đồng nghiệp từ UNICEF, Tổ chức lao động quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức GIZ đối với quá trình thành lập Dự án này.

Tôi rất kỳ vọng tiếp tục phát huy sự hợp tác và quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai Dự án.

Xin chúc lễ ra mắt thành công tốt đẹp và chúc quý vị một năm Giáp Ngọ sức khỏe dồi dào, thành công, an khang thịnh vượng.

Xin cảm ơn.