Phát biểu khai mạc của Bà Patricia Barandun tại hội thảo về sửa đổi Luật tổ chức toà án nhân dân

21-02-2014

Sự kiện: Hội thảo về sửa đổi Luật tổ chức toà án nhân dân
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Kính thưa:
-    Chánh án Toà án Nhân dân Tối Cao Trương Hoà Bình;
-    Các Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao;
-    Các thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao
-    Các đại biểu Quốc hội; đại diện các cơ quan tư pháp, các nhà khoa học;

Thưa quí vị

Chào buổi sáng! Chào mừng quí vị tới dự hội thảo!

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc vui mừng hỗ trợ cho hội thảo hôm nay về sửa đổi Luật tổ chức toà án nhân dân. Những thay đổi mới đây trong Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2013 đã là tiền đề cho việc sửa đổi nhiều luật; trong số đó việc sửa đổi Luật tổ chức toà án nhân dân đang được tiến hành có ý nghĩa quan trọng do tầm ảnh hưởng của hệ thống toà án và tư pháp tới đời sống của mọi người dân Việt Nam. Mỗi ngày, khi các thẩm phán đưa ra phán quyết về các vụ án hình sự, các vấn đề hôn nhân và gia đình, các tranh chấp dân sự và hành chính, thì tất cả các vấn đề này đều động chạm trực tiếp tới đời sống của người dân. Chỉ riêng lý do này thôi đã cho thấy tầm quan trọng của việc cần có một dự thảo Luật tổ chức toà án nhân dân sửa đổi được soạn thảo tốt và có chất lượng.   

Quyền tư pháp là một trọng trách của hệ thống toà án, và nó chỉ thực sự có ý nghĩa cho xã hội khi quyền tư pháp được thực thi một cách độc lập và không chịu bất kỳ tác động nào. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đề cao nguyên tắc quản trị nhà nước cơ bản này, thể hiện ở nhấn mạnh nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán. Nguyên lý về độc lập này là nền móng của hệ thống tư pháp. Việc tổ chức hệ thống toà án như thế nào sẽ có vai trò quyết định trong việc giúp bảo đảm thẩm phản không chịu tác động bởi các can thiệp bên ngoài.  Dự thảo Luật tổ chức toà án nhân dân mà chúng ta thảo luận hôm nay có đưa ra một số biện pháp cơ bản giúp đảm bảo quyền tự quyết và kiểm soát của toà án đối với công tác xét xử và quản lý toà án các cấp. Đây là những thay đổi nên được ủng hộ. Một hệ thống toà án độc lập cũng có nghĩa là các thẩm phán sẽ không còn quan ngại là họ sẽ bị kỷ luật hoặc phân biệt đối xử khi đưa ra các phán quyết theo đúng qui định pháp luật, cho dù là các phán quyết đó có thể không được một cơ quan của Chính phủ hoặc một nhóm dân trong xã hội đồng tình.  Như đã được khẳng định lại trong Hiến pháp 2013, thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, chứ không phải để thu nhận sự ủng hộ hoặc lợi lộc mang tính cá nhân.

Một trong những kết quả mong đợi từ điều chỉnh hệ thống tổ chức toà án hướng tới việc nâng cao mức độ tín nhiệm của của người dân và khu vực tư nhân vào năng lực của toà án trong việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng và đáp ứng hiệu quả yêu cầu. Ví dụ, khi một doanh nhân tiến hành tái thiết nhà máy và mở rộng sản xuất ở Việt Nam Nam, điều quan trọng cần đảm bảo là doanh nhân tin toà án Việt Nam có thể thụ lý và đưa ra các phán quyết có trách nhiệm, kịp thời và không chịu tác động từ bên ngoài, một khi doanh nghiệp có tranh chấp với các đơn vị cung ứng vật liệu hoặc nhà thầu xây dựng.   Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đánh giá cao cơ hội hợp tác với Toà án Nhân dân Tối cao trong các nỗ lực hướng tới tăng cường vai trò và vị thế của hệ thống toà án, thông qua việc chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế tốt nhất mà các quốc gia khác đã trải qua trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống toà án theo hướng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tôi biết là nội dung thảo luận tại hội thảo của chúng ta ngày hôm nay liên quan tới các nội dung kỹ thuật chuyên sâu, và rất may mắn là có các chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm và hiểu biết của Việt Nam tham dự và sẽ cùng thảo luận và chia sẻ ý kiến về các chi tiết của dự thảo Luật sửa đổi. Tôi mong được lắng nghe các ý kiến và thảo luận của các chuyên gia và tin tưởng là chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ hội thảo này.

Một lần nữa xin chào mừng các đại biểu tới dự hội thảo. Cám ơn các bạn đã tạo điều kiện cho UNDP cùng phối hợp và hỗ trợ Toà án Nhân dân Tối cao trong việc xây dựng và góp ý cho dự Luật sửa đổi quan trọng này.