Diễn đàn Đối thoại chính sách pháp luật lần thứ tư

Đăng tại báo Vietnamnews ngày 23/09/2011

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ tư với chủ đề "Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật: vai trò của ngành tư pháp trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ."
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền và bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn.

Xem bài báo ở đây