Diễn đàn Đối thoại chính sách pháp luật lần thứ tư

Đăng tại báo VietNamPlus, tháng 9/2011

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ tư với chủ đề "Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật: vai trò của ngành tư pháp trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ."

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền và bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn.

Khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nêu rõ với việc khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.


Để đạt được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội, việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật được coi là chiến lược hữu hiệu.

Diễn đàn này được tổ chức góp phần nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn thực hiện hoạt động lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật giai đoạn hiện nay.

Ông Eamonn Murphy, quyền trưởng đại diện Văn phòng Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết diễn đàn nhằm làm rõ vai trò của ngành tư pháp trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ. Bình đẳng giới là vấn đề quan tâm của hầu hết các quốc gia và được xác định là 1 trong 8 mục tiêu Thiên niên kỷ của toàn cầu.

Ông Eamonn Murphy cho rằng diễn đàn giúp Liên hợp quốc định hình về những nội dung sẽ cùng Việt Nam thực hiện về bình đẳng giới trong 5 năm tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng cần nhận thức rõ những thách thức đã và đang đặt ra đối với việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật, trong đó đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là những thách thức về quan niệm, nhận thức của một bộ phận cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong công tác này. Bên cạnh đó có những khó khăn về kỹ thuật như sự thiếu hụt chuyên gia về giới và kỹ năng thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới...

Bà Thúy Anh đề nghị Chính phủ cần có báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện lồng ghép giới trong các dự án Luật do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua cũng như hoạt động phối hợp đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới của Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để từ đó xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động lồng ghép giới trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan soạn thảo, thẩm định.

Tiến sỹ Trần Văn Quảng (Bộ Tư pháp) đánh giá việc xây dựng Bộ công cụ lồng ghép giới trong xây dựng văn bản là bước đầu tiên trong việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và bài bản hơn việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Bình đẳng giới và các văn bản có liên quan.

Để việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai Bộ công cụ đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, cần thiết phải có sự tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trước hết cho những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, việc lồng ghép giới cần được thực hiện đầy đủ ngay từ khâu lập chương trình đến soạn thảo, thẩm định và thông qua văn bản.

Chuyên gia dự án VNM/T28 Văn phòng ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc Daria Hagemann cho rằng chỉ có thể ngăn chặn hiệu quả nạn bạo hành gia định và đảm bảo kẻ bạo hành được xử lý thích đáng nếu như các nạn nhân, các cơ quan chức năng và xã hội quan tâm nghiêm túc tới vấn đề này, không đổ lỗi cho phụ nữ về việc lạm dụng và thông hiểu pháp luật cũng như các biện pháp phòng chống hỗ trợ khác.

Thông tin từ diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu thông tin hữu ích giúp tiếp tục nghiên cứu, tăng cường công tác lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Việt Nam./.

Xin mời đọc bài báo tại đây