UNDP tại Việt Nam

UNDP bắt đầu quan hệ đối tác với Việt Nam từ năm 1978, khi rất ít các nhà tài trợ có mặt ở Việt Nam. Kể từ đó, UNDP luôn kề vai sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển từ một nước nghèo bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trở thành nước có thu nhập trung bình (MIC), đi đầu trong nỗ lực giảm nghèo và tăng trưởng.

Vai trò của UNDP đang thay đổi trong bối cảnh Việt Nam là một nước MIC và phản ánh bức tranh tổng thể về quan hệ đối tác đang tiến triển mà đặc trưng là nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi đang giảm dần. UNDP tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác hướng tới  phát triển bao trùm và bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng, kiên cường và không ai bị bỏ lại phía sau.

 

Liên hệ UNDP tại Việt Nam

 

  • Liên hệ về báo chí

Nguyễn Việt Lan, 84 4 38500158, nguyen.viet.lan@undp.org

Phan Hương Giang, 84 4 38500136, phan.huong.giang@undp.org (lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Môi trường)

 

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu