Tuyển dụng

UNDP cộng tác với người dân ở tất cả các tầng lớp của xã hội để giúp xây dựng những quốc gia có thể đứng vững trong các cuộc khủng hoảng, cũng như thúc đẩy và duy trì những mô hình tăng trưởng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người. Có mặt tại 177 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi cung cấp quan điểm toàn cầu và sự am hiểu về địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và xây dựng quốc gia vững mạnh. Hãy tìm hiểu thêm về hoạt động của UNDP trong website này và dự tuyển những việc bạn yêu thích.

Apply

Mua sắm, mời thầu

Nguyên tắc làm việc của UNDP

Mua sắm là hoạt động quan trọng của UNDP vì gần 85% kinh phí của tổ chức này đã được chi cho việc mua sắm. Vì vậy, mục tiêu của Đơn vị Mua sắm là cung cấp các dịch vụ mua sắm chất lượng cao và hiệu quả, hỗ trợ/tư vấn cũng như đào tạo về mua sắm cho Văn phòng UNDP tại Việt Nam, các dự án do quốc gia thực hiện, Ngôi nhà xanh chung của Một LHQ và các cơ quan khác của LHQ, đồng thời vẫn tuân thủ các nguyên tắc căn bản về mua sắm của UNDP: đồng tiền bỏ ra mang lại giá trị cao nhất, công bằng/sòng phẳng, minh bạch và cạnh tranh có hiệu quả. Ngoài ra, Đơn vị Mua sắm còn cung cấp các dịch vụ sau đây: (i) Quản lý các bên cung cấp hàng hóa/dịch vụ; (ii) Chuyển giao thiết bị; (iii) Kiểm tra đột xuất việc mua sắm; (iv) Thanh lý các tài sản giá trị cao; (v) Lập kế hoạch duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp cho Văn phòng UNDP; và (vi) Đảm bảo an ninh cho Văn phòng.

 

Xem thông báo mời thầu tại đây

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu