Xin mời tải báo cáo tại đây
Có phải bởi vì tôi là LGBT?

Is it because I am LGBT?

21 thg 6, 2016

Báo cáo “Có phải bởi vì tôi là LGBT?” trình bày kết quả nghiên cứu dựa trên khảo sát 2363 người trên khắp 63 tỉnh thành của về hiện trạng phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Việt Nam. Bình đẳng và không phân biệt đối xử là một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp Việt Nam cũng như nguyên tắc luật nhân quyền quốc tế ghi nhận trong các công ước mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tồn tại ở các lĩnh vực đời sống xã hội, phổ biến nhất là trong gia đình, ở nhà trường và nơi làm việc. Theo các tác giả, “Sự phân biệt đối xử nguy hiểm ở chỗ, nó không chỉ biến một nhóm thiểu số thành nạn nhân, mà nó biến cả xã hội thành thủ phạm, khi người ta phân tách nhóm, tạo ra đặc quyền của đa số và đong đếm phẩm giá từng người dựa trên việc người đó khác biệt so với số đông như thế nào, và bình thường hóa, biến nó thành sự hiển nhiên, tiêu chuẩn.” Để góp phần thay đổi hiện trạng này, một số giải pháp và khuyến nghị chính sách được đề xuất trong báo cáo.

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu