Trung tâm báo chí


Đội Nghệ An vô định cuộc thi “Xung kích phòng chống thiên tai”

Viet Nam Disaster Management Authority (VNDMA) and the United Nations Development Programme (UNDP) in Viet Nam co-organized the award ceremony for the contest "Commune Disaster Risk Management…  


Cuộc thi “Sáng kiến về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cư dân ven biển”

Today, the Viet Nam Disaster Management Authority (VNDMA) and the United Nations Development Programme (UNDP) jointly organized the award ceremony for the contest "Initiative on disaster risk…  


Trao Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Today, on the occasion of the International Day for Disaster Risk Reduction and the ASEAN Day for Disaster Management, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control, the…  


Hội thảo tổng kết dự án Quản lý an toàn các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Quản lý an toàn các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt…  


Tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP tăng cường hợp tác vì sự phát triển bền vững

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ tỉnh thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững.  


Australia và UNDP tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy quản trị công và chính quyền phục vụ nhân dân ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa ký Hiệp định đồng tài trợ bên thứ ba, theo đó Australia sẽ đóng góp thêm 9,7 triệu đô la Australia…  

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu