Trung tâm báo chí


Bàn giao nhà an toàn chống chịu bão và hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân nghèo ở huyện đảo Lý Sơn

– The United Nations Development Program (UNDP) and the Red Cross Society of Quang Ngai Province handed over ten solar-powered storm-resilient houses to poor households severely affected by the…  


Bàn giao nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho 39 hộ dân nghèo của huyện Lệ Thủy

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share bàn giao 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng…  


Việt Nam và các Đối tác Phát triển thắt chặt hợp tác hỗ trợ thực hiện những cam kết vì khí hậu mới

Ngày 7 tháng 12 năm 2021, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo công bố kết quả Hội nghị lần thứ 26 các Bên…  


Hội thảo tham vấn về Báo cáo kinh tế biển xanh Việt Nam

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn về báo cáo kinh tế biển xanh Việt Nam.  


Hội nghị Tổng kết dự án EECB

Các công trình là một trong những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng nhiều nhất, chiếm 35-40% tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng ở Việt Nam. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển của các công trình…  


Thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình thương mại và chung cư cao tầng

Bộ Xây dựng (MOC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức hội nghị Chia sẻ kết quả dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao…  

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu