Trung tâm báo chí


UBND tỉnh Hà Giang, UNDP và Hội liên hiệp Phụ nữ chung sức hỗ trợ người dân tộc thiểu số nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ha Giang Provincial People’s Committee, the United Nations Development Programme (UNDP), the Ha Giang Women’s Union, and the Yen Minh District People’s Committee have organized a handover ceremony…  


Hóa học xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

The United Nations Development Programme (UNDP) and Viet Nam Chemicals Agency of the Ministry of Industry and Trade (MOIT) co-organized a workshop entitled “Green Chemistry (GC) and Corporate Social…  


Tuần lễ công trình xanh Việt Nam 2020

Bộ Xây dựng phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam năm 2020.  


Supporting SMEs impacted by COVID-19 - Narrowing the gap from policy to implementation

The Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) and the United Nations Development Programme (UNDP) held the policy forum “Supporting SMEs impacted by COVID-19: Narrowing the gap from policy to…  


SEA OF SOLUTIONS 2020 - Hội nghị các Giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020

Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020 (SEA of Solutions) đã diễn ra trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 11 năm 2020.  


Hội thảo tổng kết dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) and the United Nations Development Programme in Viet Nam (UNDP) organized the closing workshop of the project titled "Conservation of Critical…  

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu