Hướng dẫn bà con tiểu thương rửa tay sát khuẩn tại chợ Sà Phìn

BỘ Y TẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) KÊU GỌI NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

Bộ ảnh “Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả” nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án “Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới cho tiểu thương dân tộc thiểu số“ thực hiện tại tỉnh Hà Giang. Dự án bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông phong phú, thiết thực đem đến kiến thức, sự hiểu biết và những thay đổi hành động, thói quen mới về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động của dự án đã tiếp cập đến đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, các cấp hội, ban, ngành, đoàn thể và các tiểu thương dân tộc thiểu số tại 4 huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và thành phố Hà Giang trên địa bàn tỉnh. Những hỗ trợ của dự án đã giúp chính quyền địa phương có thêm các nguồn lực thiết yếu thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và hướng dẫn người dân, đặc biệt là các tiểu thương dân tộc thiểu số được cung cấp kiến thức và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cần áp dụng trong khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh tế. Điều này sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 để người dân vẫn có thể tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, ổn định đời sống vượt lên những thiếu thốn, ít đất canh tác, thiếu nước sinh hoạt, chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bộ ảnh gồm 50 bức ảnh được chụp vào thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021 tại 4 huyện cao nguyên đá gồm Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ của tỉnh Hà Giang thuộc diện địa phương nghèo nhất cả nước và đông người Mông sinh sống nhất. Thông qua bộ ảnh, nét đẹp trong lao động của các tiểu thương dân tộc thiểu số được phác họa qua các khoảnh khắc ảnh và càng trở nên đẹp hơn khi các biện pháp phòng dịch được thực hiện nhằm đem đến sự an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và các đối tác khác, với sự hỗ trợ quan trọng của Chính phủ Nhật Bản cùng với các đơn vị trong và ngoài ngành y tế đã triển khai một chương trình phối hợp vì sức khoẻ cộng đồng nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững hướng đến sự công bằng, bình đẳng trong chăm sóc sức khoẻ giữa các nhóm dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.

Đến nay, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy thành quả của sự nỗ lực chung này là sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân thông qua bộ ảnh “Đồng bào dân tộc Hà Giang vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả”. Xin chia sẻ những hình ảnh này đến các bạn!

Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa sức mạnh đoàn kết vì một mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu