Hơn 7 phần trăm dân số ở Việt Nam sống với một dạng khuyết tật - đó là khoảng hơn 6 triệu người. Ngoài ra dân số đang già đi. Một trong những thách thức cấp thiết nhất đối với người khuyết tật và người già là khả năng tiếp cận. Khả năng tiếp cận không chỉ là quyền của người khuyết tật, mà còn giúp người khuyết tật có thể thực hiện tất cả các quyền của mình và hòa nhập xã hội tốt hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra một số thách thức lớn đối với Việt Nam, nhưng cũng tạo ra những cơ hội ứng dụng tiến bộ của công nghệ, giúp giảm bất bình đẳng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi sang IR4.0. Vì vậy, UNDP phối  hợp với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia (NSSC) phát động cuộc thi Thử thách SDG 2019 nhằm tìm kiếm và ươm mầm các giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật, thúc đẩy việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững

Cuộc thi thúc đẩy đổi mới sáng tạo này là hoạt động hướng đến TechFest 2019, phát huy sự thành công của những sáng kiến trước đây đã hỗ trợ khởi nghiệp với người khuyết tật và cho người khuyết tật, bao gồm ImagtorSC Deaf - là các đội thắng cuộc trong cuộc thi SDG Challenge 2017 - và Vulcan Augmetics - top 10 của cuộc thi TechFest 2018.

GIẢI PHÁP SÁNG TẠO

(Tháng 7 - Tháng 8)

cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật và thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

TĂNG TỐC

(Tháng 8 - Tháng 9)

Các đội được chọn sẽ được đào tạo và tư vấn từ các chuyên gia thông qua chương trình tăng tốc và sẽ được kết nối với các nhà đầu tư.

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

TRIỂN LÃM (Tháng 12)

Các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan và NKT sẽ thảo luận về tầm nhìn chính sách hỗ trợ người khuyết tật. Các đội được chọn sẽ giới thiệu sản phẩm / dịch vụ cải thiện tiếp cận cho NKT

Đội thắng cuộc thi Thử thách 2017

Top 10 cuộc thi tại 2018 TECHFEST

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu