Tuyển dụng

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và kết nối các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở hơn 170 nước, giúp họ đưa ra giải pháp của riêng mình cho các thách thức phát triển quốc gia và toàn cầu. Khi tăng cường năng lực nội địa họ dựa vào con người của UNDP và mạng lưới đối tác rất rộng của chúng tôi. Bạn có muốn làm việc cho chúng tôi không?

Thông tin tuyển dụng cán bộ làm việc tại văn phòng UNDP

 

Tuyển dụng cho dự án