Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế.

Mục tiêu của chúng tôi

Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi. Việc xác định rõ vai trò của UNDP là cơ quan tư vấn chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình, và trong bối cảnh đó các dự án tăng cường năng lực quy mô lớn như thường thấy từ trước đến nay giờ đây không còn có mức độ phù hợp và tính khả thi về tài chính như trước kia nữa.Xem thêm

Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

UNDP Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng với Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công thông qua việc triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ điện tử tại các điểm dịch vụ một cửa ở địa phương và tiến hành các biện pháp đổi mới nguồn nhân lực để cải thiện phong cách lãnh đạo, phẩm chất và tư cách đạo đức của cán bộ, công chức. Ảnh: Cuộc phỏng vấn trực tiếp tại tỉnh Đắk Lắk bằng tiếng dân tộc Ê Đê với sự hỗ trợ của thông dịch viên.more

Chuyện về công việc của chúng tôi

Dự thảo luật phản ánh nhu cầu của người dân thường ở Việt Nam

Trần Thị Hy là chủ tịch hội khuyến học thị trấn Cho Lau ở tỉnh Bình Thuận Việt Nam. Gần đây, bà tham dự một buổi tham vấn công khai về một biện pháp tăng học phí đã đề xuất. Bà cho biết: "Tôi được phát một phiếu điều tra để điền vào và được mời phát biểu.Xem thêm 

Trợ giúp pháp lý tại cộng đồng: người lao động được tiếp cận và hiểu về quyền lao động theo một cách sáng tạo

Chị Nguyễn Thị Vui cho biết: "Tôi từng không biết gì về luật lao động. Trên hợp đồng lao động của tôi hầu hết các điều khoản được viết là "theo quy định và pháp luật hiện hành" mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tôi đã rất bối rối và lo lắng vì không hiểu những quy định hay pháp luật hiện hành này là gì".Xem thêm 

Xem thêm

Dự án

  • Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Giang

    Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao định hướng phục vụ trong nền hành chính, cũng như nâng cao tính minh bạch và giải trình của cơ chế phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, dự án sẽ hỗ trợ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nâng cao bình đẳng giới trong hệ thống quản trị công cũng như trong việc tiếp cận các dịch vụ công.more 

  • Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng

    Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của thành phố Đà Nẵng. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới.more 

Xem tất cả các dự án